KAP ***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2021 - 21:11
KAP ***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 5.647 107.263 22.197 235.107 235.107
Transferler
9 1.114 21.083 -22.197 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.244 25.244 25.244
Dönem Karı (Zararı)
25.244 25.244 25.244
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 6.761 128.346 25.244 260.351 260.351
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 6.761 128.346 25.244 260.351 260.351
Transferler
9 49.835 -24.591 -25.244 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.100 29.100 29.100
Dönem Karı (Zararı)
29.100 29.100 29.100
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 56.596 103.755 29.100 289.451 289.451


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-739.695.800 -384.306.503
Dönem Karı (Zararı)
29.100 25.244
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29.100 25.244
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.198 -19.385
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
16 -10.689 -26.452
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 8.491 7.067
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-739.724.900 -384.333.084
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -739.636.799 -384.352.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -95.256 31.983
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 8.552 -12.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.397 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-739.697.998 -384.327.225
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
10.689 26.452
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -8.491 -5.730
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
740.119.466 384.358.839
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.200.370.484 1.686.439.993
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
1.200.370.484 1.686.439.993
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-460.251.018 -1.302.081.154
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-460.251.018 -1.302.081.154
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
423.666 52.336
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
423.666 52.336
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
240.879 188.543
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
664.545 240.879


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 664.545 240.879
Ticari Alacaklar
1.734.173.409 1.428.257.808
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 5 1.587.185.412 1.428.257.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 146.987.997 0
Diğer Alacaklar
119.913 19.185
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4, 6 71.485 7.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 48.428 11.248
ARA TOPLAM
1.734.957.867 1.428.517.872
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.734.957.867 1.428.517.872
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
433.721.198 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 5 433.721.198 0
Diğer Alacaklar
6 0 7.670
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
433.721.198 7.670
TOPLAM VARLIKLAR
2.168.679.065 1.428.525.542
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
558.414.944 479.655.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 558.414.944 479.655.008
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
76.555.678 54.633.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 76.555.678 54.633.969
Diğer Borçlar
8.975 2.621
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 8.975 2.621
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 0 1.397
ARA TOPLAM
634.979.597 534.292.995
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
634.979.597 534.292.995
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.533.410.017 893.972.196
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.533.410.017 893.972.196
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.533.410.017 893.972.196
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.168.389.614 1.428.265.191
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
289.451 260.351
Ödenmiş Sermaye
9 100.000 100.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 56.596 6.761
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
103.755 128.346
Net Dönem Karı veya Zararı
29.100 25.244
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
289.451 260.351
TOPLAM KAYNAKLAR
2.168.679.065 1.428.525.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 248.275.810 189.379.768
Satışların Maliyeti
13 -248.112.258 -189.287.308
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
163.552 92.460
BRÜT KAR (ZARAR)
163.552 92.460
Genel Yönetim Giderleri
14 -135.856 -83.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 217 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.005 -84
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.908 9.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.908 9.000
Finansman Gelirleri
16 607.968.011 239.715.083
Finansman Giderleri
16 -607.957.328 -239.691.772
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.591 32.311
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.491 -7.067
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-8.491 -7.127
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 60
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.100 25.244
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.100 25.244
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.100 25.244
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.100 25.244
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.100 25.244http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913772


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.376 Değişim: -1,24% Hacim : 15.984 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.375 12.04.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,1471 Değişim: -0,09%
Düşük 8,1093 12.04.2021 Yüksek 8,2284
Açılış: 8,1546
9,7186 Değişim: 0,16%
Düşük 9,6710 12.04.2021 Yüksek 9,7807
Açılış: 9,7032
453,80 Değişim: -0,77%
Düşük 452,49 12.04.2021 Yüksek 460,56
Açılış: 457,31
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.