KAP ***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

11.08.2020 - 18:21
KAP ***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 100.000 5.647 107.263 22.197 235.107 235.107
Transferler
1.114 21.083 -22.197
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.119
Dönem Karı (Zararı)
11.119
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 6.761 128.346 11.119 246.226 246.226
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 100.000 6.761 128.346 11.119 246.226 246.226
Transferler
11.119 -11.119
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.080
Dönem Karı (Zararı)
15.080
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 6.761 139.465 15.080 261.306 261.306


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.087.896.399 -24.612.540
Dönem Karı (Zararı)
15.080 11.119
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.080 11.119
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.257 3.066
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 3.257 3.066
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.087.875.893 -24.636.740
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.087.903.069 -24.634.130
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 14.752 -2.986
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -23.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.091 376
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6 -51.762 376
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6 87.853
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.087.857.556 -24.622.555
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
12.349
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -38.843 -2.334
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.090.293.458 24.629.101
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 1.306.671.140 42.227.734
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 1.306.671.140 42.227.734
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-216.377.682 -17.598.633
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -216.377.682 -17.598.633
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.397.059 16.561
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.397.059 16.561
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 240.879 188.543
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.637.938 205.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.637.938 240.879
Ticari Alacaklar
1.712.908.747 1.428.257.808
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 5 1.570.116.783 1.428.257.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 142.791.964
Diğer Alacaklar
105.916 19.185
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4, 6 105.482 7.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 434 11.248
Peşin Ödenmiş Giderler
3.068
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.068
Diğer Dönen Varlıklar
8 23.667
ARA TOPLAM
1.715.679.336 1.428.517.872
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.715.679.336 1.428.517.872
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
430.269.851
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 5 430.269.851
Diğer Alacaklar
7.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.670
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
430.269.851 7.670
TOPLAM VARLIKLAR
2.145.949.187 1.428.525.542
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.676.938.952 479.655.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.676.938.952 479.655.008
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45.009.452 54.633.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 45.009.452 54.633.969
Ticari Borçlar
14.752
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 14.752
Diğer Borçlar
87.930 2.621
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4, 6 31.825
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 56.105 2.621
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 4.036 1.397
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 8.100
ARA TOPLAM
1.722.063.222 534.292.995
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.722.063.222 534.292.995
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
423.624.646 893.972.196
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 423.624.646 893.972.196
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 13
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
423.624.659 893.972.196
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.145.687.881 1.428.265.191
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
261.306 260.351
Ödenmiş Sermaye
10 100.000 100.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 6.761 6.761
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 139.465 128.346
Net Dönem Karı veya Zararı
10 15.080 25.244
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
261.306 260.351
TOPLAM KAYNAKLAR
2.145.949.187 1.428.525.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 107.492.704 113.105.361 60.738.962 42.841.571
Satışların Maliyeti
11 -107.438.031 -113.060.362 -60.693.962 -42.819.079
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.673 44.999 45.000 22.492
BRÜT KAR (ZARAR)
54.673 44.999 45.000 22.492
Genel Yönetim Giderleri
12 -56.040 -43.501 -43.597 -19.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-25 -25
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.367 1.473 1.403 2.609
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.367 1.473 1.403 2.609
Finansman Gelirleri
13 203.613.512 102.211.468 170.140.386 55.808.657
Finansman Giderleri
13 -203.592.633 -102.198.756 -170.138.987 -55.802.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.512 14.185 2.802 8.711
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.432 -3.066 -2.223 -1.862
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -4.419 -3.126 -2.210 -1.922
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-13 60 -13 60
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.080 11.119 579 6.849
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.080 11.119 579 6.849
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.080 11.119 579 6.849
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.080 11.119 579 6.849
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.080 11.119 579 6.849http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868152


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.