" />

KAP ***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

25.11.2019 - 18:43
KAP ***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.033.585 0 0 0 0 -258 558 -409 -18.937 618 42.077 -24.605 186.813 1.219.442 1.808 1.221.250
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.177 0 21.177 0 21.177
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.177 0 21.177 0 21.177
Yeni Bakiye
1.033.585 0 0 0 0 -258 558 -409 -18.937 618 42.077 -3.428 186.813 1.240.619 1.808 1.242.427
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.193 6.153 -36.460 0 0 0 246.678 217.564 -100 217.464
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 30.573 0 0 0 0 0 0 149.847 6.393 -186.813 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.420 -180.420 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 30.573 0 0 0 0 0 0 -30.573 186.813 -186.813 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.033.585 0 0 30.573 0 -258 1.751 5.744 -55.397 618 191.924 2.965 246.678 1.458.183 1.708 1.459.891
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 2.290 -44.361 725 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 2.290 -44.361 725 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.007 1.833 78.840 363 0 0 303.059 385.102 103 385.205
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 241.664 13.722 -278.715 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264.993 -264.993 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 -23.329 278.715 -278.715 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 971 2.157 4.123 34.479 1.088 286.588 16.687 303.059 1.896.639 1.848 1.898.487


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.972.853 5.740.008 17.712.861 11.894.789 3.575.610 15.470.399
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 435.487 897.249 1.332.736 495.065 734.915 1.229.980
Teminat Mektupları
424.887 553.720 978.607 366.995 638.123 1.005.118
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
424.887 553.720 978.607 366.995 638.123 1.005.118
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 81.858 81.858 0 58.122 58.122
Belgeli Akreditifler
0 81.858 81.858 0 58.122 58.122
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
10.600 261.671 272.271 128.070 38.670 166.740
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 8.632.569 592.032 9.224.601 9.747.815 156.866 9.904.681
Cayılamaz Taahhütler
837.035 592.032 1.429.067 598.736 156.866 755.602
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
114.023 548.215 662.238 102.433 144.720 247.153
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 30.836 30.836 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.608 0 2.608 2.037 0 2.037
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
338.877 0 338.877 303.057 0 303.057
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
381.527 12.981 394.508 191.209 12.146 203.355
Cayılabilir Taahhütler
7.795.534 0 7.795.534 9.149.079 0 9.149.079
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
7.795.534 0 7.795.534 9.149.079 0 9.149.079
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.904.797 4.250.727 7.155.524 1.651.909 2.683.829 4.335.738
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.904.797 4.250.727 7.155.524 1.651.909 2.683.829 4.335.738
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
62.477 591.047 653.524 282.230 609.355 891.585
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
32.405 294.676 327.081 149.284 293.526 442.810
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
30.072 296.371 326.443 132.946 315.829 448.775
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.840.530 2.047.152 3.887.682 1.139.647 1.584.966 2.724.613
Swap Para Alım İşlemleri
889.847 1.045.940 1.935.787 619.888 741.789 1.361.677
Swap Para Satım İşlemleri
950.683 1.001.212 1.951.895 519.759 843.177 1.362.936
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.001.790 1.612.528 2.614.318 230.032 489.508 719.540
Para Alım Opsiyonları
519.181 792.124 1.311.305 117.164 242.065 359.229
Para Satım Opsiyonları
482.609 820.404 1.303.013 112.868 247.443 360.311
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
38.556.932 28.067.995 66.624.927 34.760.070 24.969.057 59.729.127
EMANET KIYMETLER
8.879.165 2.203.029 11.082.194 5.878.528 1.523.989 7.402.517
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.551.518 0 1.551.518 155.495 0 155.495
Emanete Alınan Menkul Değerler
7.314.020 2.009.005 9.323.025 5.717.861 1.343.272 7.061.133
Tahsile Alınan Çekler
11.383 895 12.278 3.269 0 3.269
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.916 1.243 3.159 1.576 1.163 2.739
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
328 191.886 192.214 327 179.554 179.881
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
29.440.161 25.864.966 55.305.127 28.643.863 23.445.068 52.088.931
Menkul Kıymetler
1.718.000 1.059.371 2.777.371 1.199.663 598.683 1.798.346
Teminat Senetleri
3.033.493 15.449.660 18.483.153 3.056.845 14.351.257 17.408.102
Emtia
120.000 0 120.000 120.000 0 120.000
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
14.167.499 1.152.855 15.320.354 14.112.264 1.318.602 15.430.866
Diğer Rehinli Kıymetler
10.401.169 8.203.080 18.604.249 10.155.091 7.176.526 17.331.617
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
237.606 0 237.606 237.679 0 237.679
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
50.529.785 33.808.003 84.337.788 46.654.859 28.544.667 75.199.526


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
691.240 -435.241
Alınan Faizler
1.366.483 937.596
Ödenen Faizler
-843.568 -520.773
Alınan Temettüler
61.069 34.500
Alınan Ücret ve Komisyonlar
195.942 188.619
Elde Edilen Diğer Kazançlar
127.673 69.528
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
42.446 89.429
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-99.099 -91.369
Ödenen Vergiler
-70.652 -66.336
Diğer
-89.054 -1.076.435
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
363.566 962.962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.990 -67.384
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
83.739 329.779
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-851.857 563.068
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
228.365 -334.784
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
245.845 -358.785
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
655.484 831.068
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.054.806 527.721
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-944.675 -973.434
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-2.242 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-11.971 -33.044
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
275 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.270.560 -5.404.502
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.259.035 4.854.345
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-11.256 -388.591
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
117.473 15.117
Diğer
-25.429 -16.759
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.398.100 1.104.994
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
22.176.597 23.908.259
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-20.777.780 -22.799.563
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-717 -3.702
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
39.344 13.207
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.547.575 672.488
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.378.412 724.941
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.925.987 1.397.429


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
303.162 246.578
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
82.043 -29.114
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.007 1.193
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.291 1.547
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-284 -354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
81.036 -30.307
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.833 6.153
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
101.077 -46.761
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
466 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.340 10.301
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
385.205 217.464


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.239.227 3.228.195 7.467.422 2.178.161 2.700.495 4.878.656
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.884.147 2.168.933 4.053.080 551.489 2.037.458 2.588.947
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 53.023 1.491.958 1.544.981 376.388 1.712.300 2.088.688
Bankalar
(4) 215.908 676.975 892.883 144.525 310.164 454.689
Para Piyasalarından Alacaklar
1.615.557 0 1.615.557 30.923 14.994 45.917
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-341 0 -341 -347 0 -347
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 313.522 0 313.522 304.123 0 304.123
Devlet Borçlanma Senetleri
29.050 0 29.050 14.255 0 14.255
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
284.472 0 284.472 289.868 0 289.868
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 2.025.090 1.049.979 3.075.069 1.271.685 661.312 1.932.997
Devlet Borçlanma Senetleri
1.662.569 119.600 1.782.169 794.473 97.044 891.517
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 5.295 6.813 1.518 3.851 5.369
Diğer Finansal Varlıklar
361.003 925.084 1.286.087 475.694 560.417 1.036.111
Türev Finansal Varlıklar
(3) 16.468 9.283 25.751 50.864 1.725 52.589
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
16.468 9.283 25.751 50.864 1.725 52.589
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.104.244 3.750.586 7.854.830 4.197.648 3.377.548 7.575.196
Krediler
(6) 4.260.957 3.540.257 7.801.214 4.323.252 3.076.585 7.399.837
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 57.510 210.329 267.839 60.985 300.963 361.948
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
57.510 210.329 267.839 60.985 300.963 361.948
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-214.223 0 -214.223 -186.589 0 -186.589
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 71.999 0 71.999 71.999 0 71.999
Satış Amaçlı
71.999 0 71.999 71.999 0 71.999
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
314.662 20.575 335.237 315.241 17.754 332.995
İştirakler (Net)
(8) 6.692 20.575 27.267 7.271 17.754 25.025
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
6.692 20.575 27.267 7.271 17.754 25.025
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 307.970 0 307.970 307.970 0 307.970
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
307.870 0 307.870 307.870 0 307.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 44.099 0 44.099 36.675 0 36.675
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 82.691 0 82.691 66.297 0 66.297
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
82.691 0 82.691 66.297 0 66.297
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 32.804 0 32.804 28.365 0 28.365
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 250.292 24.708 275.000 476.153 48.649 524.802
VARLIKLAR TOPLAMI
9.140.018 7.024.064 16.164.082 7.370.539 6.144.446 13.514.985
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 612.894 3.016.793 3.629.687 334.289 3.187.263 3.521.552
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
112.242 2.005.639 2.117.881 77.701 1.217.870 1.295.571
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 5.111.153 807.016 5.918.169 3.915.422 462.404 4.377.826
Bonolar
1.553.895 0 1.553.895 695.336 0 695.336
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
3.557.258 807.016 4.364.274 3.220.086 462.404 3.682.490
FONLAR
225.503 1.294.840 1.520.343 161.003 1.578.960 1.739.963
Müstakrizlerin Fonları
9.304 6.836 16.140 5.162 12.518 17.680
Diğer
216.199 1.288.004 1.504.203 155.841 1.566.442 1.722.283
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 10.533 5.854 16.387 37.250 8.964 46.214
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
10.533 5.854 16.387 37.250 8.964 46.214
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 7.866 0 7.866 0 0 0
KARŞILIKLAR
(7) 192.856 0 192.856 204.651 0 204.651
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
49.226 0 49.226 59.672 0 59.672
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
143.630 0 143.630 144.979 0 144.979
CARİ VERGİ BORCU
(8) 61.854 0 61.854 50.977 0 50.977
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 130 0 130 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
533.085 267.337 800.422 452.775 312.174 764.949
ÖZKAYNAKLAR
(11) 1.880.088 18.399 1.898.487 1.503.570 9.712 1.513.282
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585
Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 30.573 0 30.573
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 30.573 0 30.573
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
971 2.157 3.128 971 1.150 2.121
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
28.412 11.278 39.690 -45.932 4.586 -41.346
Kar Yedekleri
286.588 0 286.588 44.924 0 44.924
Yasal Yedekler
56.738 0 56.738 41.048 0 41.048
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
229.850 0 229.850 3.876 0 3.876
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
314.782 4.964 319.746 277.704 3.976 281.680
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
12.711 3.976 16.687 373 2.592 2.965
Dönem Net Kâr veya Zararı
302.071 988 303.059 277.331 1.384 278.715
Azınlık Payları
1.848 0 1.848 1.745 0 1.745
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.748.204 7.415.878 16.164.082 6.737.638 6.777.347 13.514.985


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.343.055 954.179 482.098 360.627
Kredilerden Alınan Faizler
978.781 762.006 336.548 277.937
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
5.251 16.570 1.477 6.864
Bankalardan Alınan Faizler
41.244 13.233 6.690 8.317
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
74.822 0 41.989 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
238.113 158.631 93.682 66.411
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.446 3.188 1.503 1.668
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
214.324 135.031 85.756 54.661
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
21.343 20.412 6.423 10.082
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
4.844 3.739 1.712 1.098
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -985.524 -573.746 -340.825 -247.466
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-136.703 -131.263 -44.861 -54.942
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-59.046 -95.326 -19.938 -40.668
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-756.151 -339.859 -263.656 -149.588
Kiralama Faiz Giderleri
-1.119 -414 -409 -336
Diğer Faiz Giderleri
-32.505 -6.884 -11.961 -1.932
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
357.531 380.433 141.273 113.161
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
123.240 128.268 43.958 42.535
Alınan Ücret ve Komisyonlar
196.283 188.728 70.567 67.699
Gayri Nakdi Kredilerden
14.145 12.631 4.647 4.746
Diğer
(12) 182.138 176.097 65.920 62.953
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-73.043 -60.460 -26.609 -25.164
Gayri Nakdi Kredilere
-1.698 -1.407 -564 -475
Diğer
(12) -71.345 -59.053 -26.045 -24.689
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 61.069 34.500 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 121.505 38.802 44.070 34.204
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
51.176 4.633 25.380 6.175
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
45.574 78.881 -2.727 66.073
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
24.755 -44.712 21.417 -38.044
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 77.158 72.452 15.716 -3.676
FAALİYET BRÜT KÂRI
740.503 654.455 245.017 186.224
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -66.524 -24.042 -22.774 -8.498
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -28.944 -26.112 -9.420 -9.377
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-106.595 -106.002 -38.429 -40.195
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -175.399 -186.880 -63.543 -72.750
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
363.041 311.419 110.851 55.404
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
409 1.781 45 1.140
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 363.450 313.200 110.896 56.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -60.288 -66.622 -20.126 -11.849
Cari Vergi Karşılığı
-87.221 -50.777 -42.859 -19.168
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-7.835 -31.037 -3.849 599
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
34.768 15.192 26.582 6.720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 303.162 246.578 90.770 44.695
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 303.162 246.578 90.770 44.695
Grubun Karı (Zararı)
303.059 246.678 90.742 44.709
Azınlık Payları Karı (Zararı)
103 -100 28 -14
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800372


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0768 Değişim: 0,16%
Düşük 32,9613 17.07.2024 Yüksek 33,1629
Açılış: 33,0252
36,2165 Değişim: 0,46%
Düşük 35,9951 17.07.2024 Yüksek 36,2699
Açılış: 36,05
2.613,23 Değişim: -0,33%
Düşük 2.606,84 17.07.2024 Yüksek 2.642,99
Açılış: 2.621,78
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.