KAP ***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.11.2019 - 18:46
KAP ***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.033.585 0 0 0 0 -258 558 0 0 -18.937 618 0 40.769 344 177.947 1.234.626 0 1.234.626
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.177 0 21.177 0 21.177
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.177 0 21.177 0 21.177
Yeni Bakiye
1.033.585 0 0 0 0 -258 558 0 0 -18.937 618 0 40.769 21.521 177.947 1.255.803 0 1.255.803
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.193 0 0 -36.460 0 0 0 0 236.167 200.900 0 200.900
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 30.573 0 0 0 0 0 0 0 0 147.374 0 -177.947 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.947 -177.947 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 30.573 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.573 177.947 -177.947 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.033.585 0 0 30.573 0 -258 1.751 0 0 -55.397 618 0 188.143 21.521 236.167 1.456.703 0 1.456.703
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.150 0 0 -44.361 725 0 41.143 21.521 262.670 1.508.186 0 1.508.186
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.150 0 0 -44.361 725 0 41.143 21.521 262.670 1.508.186 0 1.508.186
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.007 0 0 78.840 363 0 0 0 305.062 385.272 0 385.272
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 239.341 0 -262.670 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.670 -262.670 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.329 262.670 -262.670 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 1.180 2.157 0 0 34.479 1.088 0 280.484 21.521 305.062 1.893.458 0 1.893.458


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
12.026.903 5.740.008 17.766.911 12.244.499 3.575.575 15.820.074
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 435.487 897.249 1.332.736 494.925 734.880 1.229.805
Teminat Mektupları
424.887 553.720 978.607 366.855 638.088 1.004.943
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
424.887 553.720 978.607 366.855 638.088 1.004.943
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 81.858 81.858 0 58.122 58.122
Belgeli Akreditifler
0 81.858 81.858 0 58.122 58.122
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
10.600 261.671 272.271 128.070 38.670 166.740
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 8.686.619 592.032 9.278.651 10.097.665 156.866 10.254.531
Cayılamaz Taahhütler
862.035 592.032 1.454.067 608.736 156.866 765.602
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
114.023 548.215 662.238 102.433 144.720 247.153
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 30.836 30.836 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.608 0 2.608 2.037 0 2.037
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
338.877 0 338.877 303.057 0 303.057
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
406.527 12.981 419.508 201.209 12.146 213.355
Cayılabilir Taahhütler
7.824.584 0 7.824.584 9.488.929 0 9.488.929
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
7.824.584 0 7.824.584 9.488.929 0 9.488.929
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.904.797 4.250.727 7.155.524 1.651.909 2.683.829 4.335.738
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.904.797 4.250.727 7.155.524 1.651.909 2.683.829 4.335.738
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
62.477 591.047 653.524 282.230 609.355 891.585
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
32.405 294.676 327.081 149.284 293.526 442.810
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
30.072 296.371 326.443 132.946 315.829 448.775
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.840.530 2.047.152 3.887.682 1.139.647 1.584.966 2.724.613
Swap Para Alım İşlemleri
889.847 1.045.940 1.935.787 619.888 741.789 1.361.677
Swap Para Satım İşlemleri
950.683 1.001.212 1.951.895 519.759 843.177 1.362.936
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.001.790 1.612.528 2.614.318 230.032 489.508 719.540
Para Alım Opsiyonları
519.181 792.124 1.311.305 117.164 242.065 359.229
Para Satım Opsiyonları
482.609 820.404 1.303.013 112.868 247.443 360.311
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
38.556.932 28.067.995 66.624.927 34.760.070 24.969.057 59.729.127
EMANET KIYMETLER
8.879.165 2.203.029 11.082.194 5.878.528 1.523.989 7.402.517
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.551.518 0 1.551.518 155.495 0 155.495
Emanete Alınan Menkul Değerler
7.314.020 2.009.005 9.323.025 5.717.861 1.343.272 7.061.133
Tahsile Alınan Çekler
11.383 895 12.278 3.269 0 3.269
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.916 1.243 3.159 1.576 1.163 2.739
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
328 191.886 192.214 327 179.554 179.881
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
29.440.161 25.864.966 55.305.127 28.643.863 23.445.068 52.088.931
Menkul Kıymetler
1.718.000 1.059.371 2.777.371 1.199.663 598.683 1.798.346
Teminat Senetleri
3.033.493 15.449.660 18.483.153 3.056.845 14.351.257 17.408.102
Emtia
120.000 0 120.000 120.000 0 120.000
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
14.167.499 1.152.855 15.320.354 14.112.264 1.318.602 15.430.866
Diğer Rehinli Kıymetler
10.401.169 8.203.080 18.604.249 10.155.091 7.176.526 17.331.617
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
237.606 0 237.606 237.679 0 237.679
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
50.583.835 33.808.003 84.391.838 47.004.569 28.544.632 75.549.201


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
693.083 -443.236
Alınan Faizler
1.364.919 936.133
Ödenen Faizler
-845.655 -522.476
Alınan Temettüler
80.369 45.000
Alınan Ücret ve Komisyonlar
142.201 132.885
Elde Edilen Diğer Kazançlar
131.480 73.796
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
42.446 89.429
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-77.534 -73.029
Ödenen Vergiler
-66.231 -60.364
Diğer
-78.912 -1.064.610
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
362.224 963.978
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-476 -48.637
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
91.952 330.560
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-851.857 563.068
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
227.944 -334.903
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
245.845 -358.785
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
648.816 812.675
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.055.307 520.742
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-942.405 -974.573
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-11.969 -33.189
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
118 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.269.853 -5.405.062
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.259.035 4.854.345
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-11.256 -388.591
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
117.473 15.117
Diğer
-25.953 -17.193
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.402.192 1.110.062
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
22.180.681 23.913.327
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-20.777.780 -22.799.563
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-709 -3.702
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
39.364 11.418
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.554.458 667.649
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.366.693 712.807
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.921.151 1.380.456


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
305.062 236.167
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
80.210 -35.267
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.007 1.193
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.291 1.547
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-284 -354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
79.203 -36.460
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
101.077 -46.761
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
466 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.340 10.301
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
385.272 200.900


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.203.043 3.223.498 7.426.541 2.139.874 2.697.472 4.837.346
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.875.828 2.164.236 4.040.064 542.798 2.034.435 2.577.233
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 52.824 1.487.320 1.540.144 376.160 1.709.229 2.085.389
Bankalar
(4) 207.781 676.916 884.697 136.057 310.212 446.269
Para Piyasalarından Alacaklar
1.615.556 0 1.615.556 30.923 14.994 45.917
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-333 0 -333 -342 0 -342
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 294.784 0 294.784 282.947 0 282.947
Devlet Borçlanma Senetleri
29.050 0 29.050 14.255 0 14.255
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
265.734 0 265.734 268.692 0 268.692
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 2.015.963 1.049.979 3.065.942 1.263.265 661.312 1.924.577
Devlet Borçlanma Senetleri
1.662.569 119.600 1.782.169 794.473 97.044 891.517
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 5.295 6.813 1.518 3.851 5.369
Diğer Finansal Varlıklar
351.876 925.084 1.276.960 467.274 560.417 1.027.691
Türev Finansal Varlıklar
(3) 16.468 9.283 25.751 50.864 1.725 52.589
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
16.468 9.283 25.751 50.864 1.725 52.589
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.104.245 3.750.586 7.854.831 4.197.649 3.377.548 7.575.197
Krediler
(6) 4.260.957 3.540.257 7.801.214 4.323.252 3.076.585 7.399.837
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 57.510 210.329 267.839 60.985 300.963 361.948
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
57.510 210.329 267.839 60.985 300.963 361.948
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-214.222 0 -214.222 -186.588 0 -186.588
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 71.999 0 71.999 71.999 0 71.999
Satış Amaçlı
71.999 0 71.999 71.999 0 71.999
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
375.870 11.488 387.358 375.870 11.488 387.358
İştirakler (Net)
(8) 6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 369.470 0 369.470 369.470 0 369.470
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
61.600 0 61.600 61.600 0 61.600
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
307.870 0 307.870 307.870 0 307.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 40.049 0 40.049 32.985 0 32.985
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 81.424 0 81.424 64.506 0 64.506
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
81.424 0 81.424 64.506 0 64.506
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 31.702 0 31.702 27.212 0 27.212
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 246.447 24.311 270.758 471.980 48.159 520.139
VARLIKLAR TOPLAMI
9.154.779 7.009.883 16.164.662 7.382.075 6.134.667 13.516.742
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 612.894 3.016.793 3.629.687 334.289 3.187.263 3.521.552
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
115.781 2.005.639 2.121.420 78.221 1.217.870 1.296.091
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 5.121.698 807.016 5.928.714 3.921.883 462.404 4.384.287
Bonolar
1.553.895 0 1.553.895 695.336 0 695.336
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
3.567.803 807.016 4.374.819 3.226.547 462.404 3.688.951
FONLAR
231.654 1.316.347 1.548.001 171.820 1.592.093 1.763.913
Müstakrizlerin Fonları
9.304 6.836 16.140 5.162 12.518 17.680
Diğer
222.350 1.309.511 1.531.861 166.658 1.579.575 1.746.233
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 10.533 5.854 16.387 37.250 8.964 46.214
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
10.533 5.854 16.387 37.250 8.964 46.214
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 7.503 0 7.503 0 0 0
KARŞILIKLAR
(7) 187.183 0 187.183 198.108 0 198.108
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
44.082 0 44.082 54.540 0 54.540
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
143.101 0 143.101 143.568 0 143.568
CARİ VERGİ BORCU
(8) 59.035 0 59.035 48.634 0 48.634
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
522.115 251.159 773.274 443.738 306.019 749.757
ÖZKAYNAKLAR
(11) 1.884.146 9.312 1.893.458 1.504.740 3.446 1.508.186
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585
Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 30.573 0 30.573
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 30.573 0 30.573
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.180 2.157 3.337 1.180 1.150 2.330
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
28.412 7.155 35.567 -45.932 2.296 -43.636
Kar Yedekleri
280.484 0 280.484 41.143 0 41.143
Yasal Yedekler
51.400 0 51.400 38.267 0 38.267
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
229.084 0 229.084 2.876 0 2.876
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
326.583 0 326.583 284.191 0 284.191
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
21.521 0 21.521 21.521 0 21.521
Dönem Net Kâr veya Zararı
305.062 0 305.062 262.670 0 262.670
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.752.542 7.412.120 16.164.662 6.738.683 6.778.059 13.516.742


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.341.491 952.716 481.636 359.775
Kredilerden Alınan Faizler
978.781 762.006 336.548 277.937
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
5.251 16.570 1.477 6.864
Bankalardan Alınan Faizler
41.244 13.233 6.690 8.317
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
74.823 0 41.981 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
236.586 157.189 93.166 65.580
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.426 2.735 1.483 1.215
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
212.817 134.042 85.260 54.283
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
21.343 20.412 6.423 10.082
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
4.806 3.718 1.774 1.077
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -987.598 -575.449 -341.417 -248.247
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-136.703 -131.263 -44.861 -54.942
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-59.588 -95.491 -20.169 -40.801
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-757.237 -339.927 -264.030 -149.656
Kiralama Faiz Giderleri
-1.106 -414 -396 -336
Diğer Faiz Giderleri
-32.964 -8.354 -11.961 -2.512
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
353.893 377.267 140.219 111.528
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
57.937 60.092 21.981 18.174
Alınan Ücret ve Komisyonlar
142.542 132.994 52.279 48.530
Gayri Nakdi Kredilerden
14.589 12.877 4.802 4.833
Diğer
(12) 127.953 120.117 47.477 43.697
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-84.605 -72.902 -30.298 -30.356
Gayri Nakdi Kredilere
-1.676 -1.395 -557 -471
Diğer
(12) -82.929 -71.507 -29.741 -29.885
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 80.369 45.000 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 119.133 35.657 42.752 32.793
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
49.554 4.633 23.821 6.507
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
45.574 78.881 -2.727 66.073
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
24.005 -47.857 21.658 -39.787
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 82.430 76.720 17.725 -2.065
FAALİYET BRÜT KÂRI
693.762 594.736 222.677 160.430
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -66.513 -24.028 -22.773 -8.492
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -26.289 -23.633 -8.475 -8.588
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-85.030 -87.662 -31.034 -33.699
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -155.182 -161.969 -57.298 -64.018
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
360.748 297.444 103.097 45.633
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 360.748 297.444 103.097 45.633
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -55.686 -61.277 -18.294 -9.871
Cari Vergi Karşılığı
-82.800 -44.766 -41.035 -16.900
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-7.482 -30.858 -3.724 519
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
34.596 14.347 26.465 6.510
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 305.062 236.167 84.803 35.762
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 305.062 236.167 84.803 35.762
Grubun Karı (Zararı)
305.062 236.167 84.803 35.762
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799023


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.411 Değişim: -0,34% Hacim : 19.011 Mio.TL Son veri saati : 14:11
Düşük 2.404 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,6494 Değişim: 1,11%
Düşük 15,4564 16.05.2022 Yüksek 15,6598
Açılış: 15,4775
16,3421 Değişim: 1,42%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,3568
Açılış: 16,1134
907,53 Değişim: 0,63%
Düşük 893,54 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.