" />

KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2023 - 18:10
KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 8.996.498 1.274.089 -317.419 1.570.456 -12.443.739 -18.838.587 13.241.298 0 13.241.298
Transferler
-18.838.587 18.838.587 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.222 -2.879.780 -2.860.558 0 -2.860.558
Dönem Karı (Zararı)
-2.879.780 -2.879.780 0 -2.879.780
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.222 19.222 0 19.222
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 8.996.498 1.274.089 -298.197 1.570.456 -31.282.326 -2.879.780 10.380.740 0 10.380.740
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 8.996.498 1.274.089 -675.500 1.570.456 -31.282.326 2.479.840 15.363.057 0 15.363.057
Transferler
2.479.840 -2.479.840 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.028 23.205.424 23.207.452 0 23.207.452
Dönem Karı (Zararı)
23.205.424 23.205.424 0 23.205.424
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.028 2.028 0 2.028
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 8.996.498 1.274.089 -673.472 1.570.456 -28.802.486 23.205.424 38.570.509 0 38.570.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.029.953 3.627.078
Dönem Karı (Zararı)
23.205.424 -2.879.780
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 23.205.424 -2.879.780
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.179.927 8.261.056
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 800.530 614.651
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-332.670 65.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -332.670 65.127
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
329.458 -980.605
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 329.458
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -980.605
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23 84.285 -6.733
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 91.665 595.630
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
23 -346.750 8.413.152
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.806.445 -441.638
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.806.445 -441.638
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23 1.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.696.008 -1.401.458
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 55.999 -291.997
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.286.847 -1.533.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -11.286.847 -1.533.040
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
122.823 -57.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,13 122.823 -57.086
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 208 112
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 4.106.413 62.939
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
726.997 178.480
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 726.997 178.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
824.099 174.767
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.754.300 64.367
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,13 2.754.300 64.367
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.329.489 3.979.818
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-286.896 -352.740
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.640
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.873.249 284.226
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.481.686
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 9.481.686
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-618.080
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -618.080
Alınan Faiz
14 9.643 284.226
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.929.979 -8.831.876
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.545.449 -8.029.100
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -966.149 -489.097
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -26.579.300 -7.540.003
Ödenen Faiz
22 -1.384.530 -802.776
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.026.777 -4.920.572
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.026.777 -4.920.572
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.629.685 9.433.142
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.602.908 4.512.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.603.690 2.629.685
Finansal Yatırımlar
55.999
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 55.999
Ticari Alacaklar
16.594.685 5.428.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 16.594.685 5.428.768
Diğer Alacaklar
615.766 554.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 615.766 554.573
Stoklar
9 294.587 294.795
Peşin Ödenmiş Giderler
171.764 970.796
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 171.764 970.796
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 2.333 42.991
Diğer Dönen Varlıklar
105.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 105.470
ARA TOPLAM
19.282.825 10.083.077
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.282.825 10.083.077
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
46.894.595 46.894.595
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 46.894.595 46.894.595
Ticari Alacaklar
28.287 26.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 28.287 26.392
Maddi Duran Varlıklar
58.049.341 65.835.164
Arazi ve Arsalar
14 248.413 248.413
Binalar
14 53.343 59.285
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 55.767.448 64.134.547
Taşıtlar
14 1.860.267 1.267.980
Mobilya ve Demirbaşlar
14 119.870 124.939
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.778.514 6.878.866
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
15 6.778.514 6.878.866
Peşin Ödenmiş Giderler
4.483
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.483
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
111.755.220 119.635.017
TOPLAM VARLIKLAR
131.038.045 129.718.094
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.457 21.982
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.457 21.982
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 41.457 21.982
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.430.114 42.866.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 32.430.114 42.866.611
Ticari Borçlar
1.321.925 595.315
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.321.925 595.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 288.293 100.600
Diğer Borçlar
959.391
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 959.391
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.225.782 7.225.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 7.225.782 7.225.782
Kısa Vadeli Karşılıklar
441.462 636.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 133.054 328.227
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 308.408 308.408
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.819.363 5.952
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.819.363 5.952
ARA TOPLAM
44.527.787 51.452.877
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.527.787 51.452.877
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.730.823 45.544.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 31.730.823 45.544.093
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.783.348 14.589.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 12.783.348 14.589.793
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.000.843 1.435.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 2.000.843 1.435.711
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 1.424.735 1.332.563
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.939.749 62.902.160
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
92.467.536 114.355.037
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.570.509 15.363.057
Ödenmiş Sermaye
17 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 8.996.498 8.996.498
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.274.089 1.274.089
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-673.472 -675.500
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-673.472 -675.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -673.472 -675.500
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.570.456 1.570.456
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
17 1.570.456 1.570.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -28.802.486 -31.282.326
Net Dönem Karı veya Zararı
17 23.205.424 2.479.840
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.570.509 15.363.057
TOPLAM KAYNAKLAR
131.038.045 129.718.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 7.272.590 5.264.362
Satışların Maliyeti
18 -3.748.700 -2.018.787
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.523.890 3.245.575
BRÜT KAR (ZARAR)
3.523.890 3.245.575
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.064.145 -602.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 351.818 263.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -247.969 -68.278
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.563.594 2.838.882
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 25.979.929 747.875
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.543.523 3.586.757
Finansman Gelirleri
22 608.195 2.441.625
Finansman Giderleri
22 -5.854.629 -8.312.532
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.297.089 -2.284.150
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-91.665 -595.630
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -91.665 -595.630
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.205.424 -2.879.780
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.205.424 -2.879.780
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24 23.205.424 -2.879.780
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.028 19.222
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 2.535 24.964
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-507 -5.742
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -507 -5.742
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.028 19.222
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.207.452 -2.860.558
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.207.452 -2.860.558http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143160


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.