" />

KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2022 - 18:30
KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.456.599 -5.923.680
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.456.599 -5.923.680
Alınan Faiz
1.699.374 289.681
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.123.443 -12.847.455
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
17 17.391.935
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.021.365 6.490.511
Kredilerden Nakit Girişleri
6 4.021.365 965.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5.525.511
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.641.697 -15.877.139
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.060.760 -1.706.091
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -18.580.937 -14.171.048
Ödenen Faiz
22 -2.895.046 -3.460.827
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.283.816 -1.102.415
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.283.816 -1.102.415
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 149.326 1.251.741
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.433.142 149.326


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.433.142 149.939
Finansal Yatırımlar
5-a 341.998
Ticari Alacaklar
3.041.438 2.213.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.041.438 2.213.608
Diğer Alacaklar
72.409 29.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 72.409 29.484
Stoklar
9 295.823 293.326
Peşin Ödenmiş Giderler
12 257.513 71.191
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 83.466 41.980
Diğer Dönen Varlıklar
13 448.685 99.777
ARA TOPLAM
13.632.476 3.241.303
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.632.476 3.241.303
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5-b 20.159.514 20.159.514
Diğer Alacaklar
26.392 25.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 26.392 25.620
Maddi Duran Varlıklar
42.959.903 41.796.487
Arazi ve Arsalar
14 248.413 248.413
Binalar
14 66.027 72.769
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 41.180.421 40.658.827
Taşıtlar
14 1.324.455 664.678
Mobilya ve Demirbaşlar
14 140.587 151.800
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.287.751 7.696.702
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
15 7.285.848 7.692.830
Diğer Haklar
15 1.903 3.872
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
70.433.560 69.678.323
TOPLAM VARLIKLAR
84.066.036 72.919.626
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.101.684 13.730.649
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.101.684 13.730.649
Banka Kredileri
105.053
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6-a 23.101.684 13.625.596
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.276.753 643.483
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.276.753 643.483
Banka Kredileri
6-a 2.276.753 643.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
382.293 162.601
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 382.293 162.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 79.331 67.486
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.766.553 1.766.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.766.553 1.766.553
Kısa Vadeli Karşılıklar
488.319 440.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 179.911 131.709
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 308.408 308.408
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.387 25.115
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6-c 6.387 25.115
ARA TOPLAM
28.101.320 16.836.004
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.101.320 16.836.004
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
38.381.289 35.579.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
38.381.289 35.579.096
Banka Kredileri
6-b 2.365.254 505.311
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6-b 36.016.035 35.073.785
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.771.304 3.537.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.771.304 3.537.857
Uzun Vadeli Karşılıklar
582.547 497.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 582.547 497.040
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 1.988.278 1.711.155
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.723.418 41.325.148
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
70.824.738 58.161.152
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.241.298 14.758.474
Ödenmiş Sermaye
17 33.000.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8.996.498 8.996.498
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.274.089 382.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-317.419 -246.896
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-317.419 -246.896
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-317.419 -246.896
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.570.456 1.570.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-12.443.739 -4.303.581
Net Dönem Karı veya Zararı
-18.838.587 -8.140.158
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.241.298 14.758.474
TOPLAM KAYNAKLAR
84.066.036 72.919.626


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 17.301.455 14.525.813
Satışların Maliyeti
18 -5.471.255 -4.997.392
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.830.200 9.528.421
BRÜT KAR (ZARAR)
11.830.200 9.528.421
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.836.028 -2.131.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 709.586 653.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -181.748 -174.285
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.522.010 7.875.943
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 3.794.726 2.186.725
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.316.736 10.062.668
Finansman Gelirleri
22 2.983.055 2.847.388
Finansman Giderleri
22 -33.840.190 -20.453.561
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-18.540.399 -7.543.505
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-298.188 -596.653
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -298.188 -596.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.838.587 -8.140.158
DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.838.587 -8.140.158
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-18.838.587 -8.140.158
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-70.523 6.336
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-91.587 7.920
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.064 -1.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 21.064 -1.584
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-70.523 6.336
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.909.110 -8.133.822
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-18.909.110 -8.133.822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003532


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.