KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2021 - 18:10
KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.996.498 382.155 -253.231 1.570.456 -6.238.054 1.934.473 22.892.297 22.892.297
Transferler
1.934.473 -1.934.473
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.562.243 -3.562.243
Dönem Karı (Zararı)
-3.481.052 -3.481.052 -3.481.052
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.191 -81.191 -81.191
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.996.498 382.155 -334.422 1.570.456 -4.303.581 -3.481.052 19.330.054 19.330.054
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.996.498 382.155 -246.896 1.570.456 -4.303.581 -8.140.158 14.758.474 14.758.474
Transferler
-8.140.158 8.140.158 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.255.136 -4.255.136
Dönem Karı (Zararı)
-4.312.844 -4.312.844 -4.312.844
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
57.708 57.708 57.708
Sermaye Arttırımı
16.500.000 891.934 17.391.934 17.391.934
Dönem Sonu Bakiyeler
17 33.000.000 8.996.498 1.274.089 -189.188 1.570.456 -12.443.739 -4.312.844 27.895.272 27.895.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.428.841 8.173.838
Dönem Karı (Zararı)
-4.312.844 -3.481.052
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.312.844 -3.481.052
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.859.514 8.416.683
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 1.659.130 -511.052
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,23 45.743 33.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
45.743 33.136
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22,23 -418.236 197.452
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-752.264 -9.339
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
334.028 206.791
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23 -100.467 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 423.030 223.023
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
8.133.590 9.207.401
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -883.276 -883.277
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-883.276 -883.277
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 150.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-976.342 3.899.967
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 326.999 74.686
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.798.834 2.954.492
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,13 -301.143 67.260
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.900 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -258.217 844.862
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 35.723 149.749
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13,16 1.023.030 -191.082
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.570.328 8.835.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 87.848
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.141.487 -749.608
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.325.649 181.019
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
260.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 260.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.117.994 -14.944
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.117.994 -14.944
Alınan Faiz
22 532.345 195.963
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.496.982 -6.718.927
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
17 17.391.935 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.989.988 700.000
Kredilerden Nakit Girişleri
6 2.989.988 700.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.789.541 -6.080.766
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.242.964 -1.221.301
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -8.546.577 -4.859.465
Ödenen Faiz
22 -95.400 -1.338.161
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.600.174 1.635.930
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.600.174 1.635.930
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 149.939 1.648.792
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.750.113 3.284.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.970.032 149.939
Finansal Yatırımlar
5 14.999 341.998
Ticari Alacaklar
4.012.441 2.213.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.012.441 2.213.608
Diğer Alacaklar
72.409 29.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 72.409 29.484
Stoklar
9 297.226 293.326
Peşin Ödenmiş Giderler
12 50.045 71.191
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 25.114 41.980
Diğer Dönen Varlıklar
13 376.416 99.777
ARA TOPLAM
16.818.682 3.241.303
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.818.682 3.241.303
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 20.159.514 20.159.514
Diğer Alacaklar
25.618 25.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 25.618 25.618
Maddi Duran Varlıklar
14 42.667.438 41.796.487
Arazi ve Arsalar
248.413 248.413
Binalar
69.426 72.769
Tesis, Makine ve Cihazlar
40.835.992 40.658.827
Taşıtlar
1.364.131 664.677
Diğer Maddi Duran Varlıklar
149.476 151.801
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 7.493.907 7.696.702
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
7.491.011 7.692.831
Diğer Haklar
2.896 3.871
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
70.346.477 69.678.321
TOPLAM VARLIKLAR
87.165.159 72.919.624
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 53.361 105.053
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 16.737.156 14.269.079
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 4.690 5.114
Ticari Borçlar
198.322 162.601
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 198.322 162.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 67.619 67.486
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.766.553 1.766.553
Kısa Vadeli Karşılıklar
466.699 440.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 158.291 131.709
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 308.408 308.408
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.394 19.999
ARA TOPLAM
19.295.794 16.836.002
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.295.794 16.836.002
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 34.603.331 35.579.096
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.654.581 3.537.857
Uzun Vadeli Karşılıklar
564.758 497.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 564.758 497.040
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 2.151.423 1.711.155
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.974.093 41.325.148
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
59.269.887 58.161.150
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.895.272 14.758.474
Ödenmiş Sermaye
33.000.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8.996.498 8.996.498
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.274.089 382.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-189.188 -246.896
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-189.188 -246.896
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-189.188 -246.896
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.570.456 1.570.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-12.443.739 -4.303.581
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.312.844 -8.140.158
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.895.272 14.758.474
TOPLAM KAYNAKLAR
87.165.159 72.919.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3,18 7.979.925 4.888.225 7.103.314 4.314.204
Satışların Maliyeti
3,18 -2.752.536 -1.333.372 -2.589.886 -1.359.956
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.227.389 3.554.853 4.513.428 2.954.248
BRÜT KAR (ZARAR)
5.227.389 3.554.853 4.513.428 2.954.248
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.714.088 -448.129 -1.346.180 -420.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 430.446 149.678 577.865 315.997
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -52.749 -23.133 -175.361 -73.903
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.890.998 3.233.269 3.569.752 2.775.523
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 1.132.378 448.766 897.513 447.511
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.023.376 3.682.035 4.467.265 3.223.034
Finansman Gelirleri
22 1.614.280 1.016.846 1.160.002 539.527
Finansman Giderleri
22 -9.527.470 -4.093.350 -8.885.296 -4.255.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.889.814 605.531 -3.258.029 -492.715
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-423.030 -317.765 -223.023 -74.641
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -423.030 -317.765 -4.312.844 287.766 -3.481.052 -567.356
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.312.844 287.766 -3.481.052 -567.356
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.312.844 287.766 -3.481.052 -567.356
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
57.708 -24.364 -81.191 -160.343
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
74.946 -27.644 -104.091 -205.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.238 3.280 22.900 45.225
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-17.238 3.280 22.900 45.225
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.708 -24.364 -81.191 -160.343
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.255.136 263.402 -3.562.243 -727.699
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.255.136 263.402 -3.562.243 -727.699http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955071


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.