KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2021 - 18:11
KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.996.498 382.155 -270.562 1.570.456 1.066.382 -7.304.436 20.940.493 0 20.940.493
Transferler
-7.304.436 7.304.436 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.330 1.934.473 1.951.803 0 1.951.803
Dönem Karı (Zararı)
1.934.473 1.934.473 0 1.934.473
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.330 17.330 0 17.330
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.996.498 382.155 -253.232 1.570.456 -6.238.054 1.934.473 22.892.296 0 22.892.296
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.996.498 382.155 -253.232 1.570.456 -6.238.054 1.934.473 22.892.296 0 22.892.296
Transferler
1.934.473 -1.934.473 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.336 -8.133.822
Dönem Karı (Zararı)
-8.140.158 14.758.474 0 14.758.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.298.607 8.939.037
Dönem Karı (Zararı)
17 -8.140.158 1.934.473
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 -8.140.158 1.934.473
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.592.696 13.078.090
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 3.037.421 -3.067.046
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
145.939 9.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 89.262 9.634
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
56.677 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.160.958 3.742.584
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 3.160.958 3.742.584
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 596.653 -1.219.126
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
27 15.418.278 5.430.220
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.766.553 8.181.824
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.766.553 8.181.824
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.937.864 -6.046.593
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 55.052 -393.198
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.897.247 -4.772.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.897.247 -4.772.160
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.631 52.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -54.631 52.528
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 2.325 -4.487
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 1.014.231 -707.819
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.916 -270.327
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -9.916 -270.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 -74.490
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.556 123.360
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 33.556 123.360
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.390.402 8.965.970
Alınan Kira
20 3.000 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -25.680 -126.801
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-69.115 99.868
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.553.566 -3.672.181
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
80.433 3.282
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 80.433 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 3.282
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.923.680 -3.789.989
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -5.923.680 -3.789.989
Alınan Faiz
21 289.681 114.526
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.847.455 -4.478.043
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.490.512 14.269.694
Kredilerden Nakit Girişleri
6 965.000 500.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 5.525.512 13.769.694
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.877.140 -15.303.841
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.706.091 -1.658.637
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -14.171.049 -13.645.204
Ödenen Faiz
22 -3.460.827 -3.443.896
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.102.414 788.813
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.102.414 788.813
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.251.741 462.928
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
149.327 1.251.741


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 149.939 1.255.594
Finansal Yatırımlar
341.998 397.051
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5-a 102.000 102.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5-a 239.998 295.051
Ticari Alacaklar
2.213.608 1.453.886
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.213.608 1.453.886
Diğer Alacaklar
29.484 4.668.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 29.484 4.668.094
Stoklar
9 293.326 295.651
Peşin Ödenmiş Giderler
12 71.191 96.219
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 41.980 15.865
Diğer Dönen Varlıklar
99.777 88.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 99.777 88.071
ARA TOPLAM
3.241.303 8.270.431
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.241.303 8.270.431
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20.159.514 20.159.514
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Finansal Yatırımlar
5-b 20.159.514 20.159.514
Diğer Alacaklar
25.620 27.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 25.620 27.168
Maddi Duran Varlıklar
41.796.487 37.700.117
Arazi ve Arsalar
14 248.413 248.413
Binalar
14 72.768 79.529
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 40.658.827 36.913.576
Taşıtlar
14 664.678 354.409
Mobilya ve Demirbaşlar
14 151.801 104.190
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.696.702 8.106.773
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
15 7.692.831 8.100.927
Diğer Haklar
15 3.871 5.846
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.678.323 65.993.572
TOPLAM VARLIKLAR
72.919.626 74.264.003
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
105.053 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
105.053 0
Banka Kredileri
6 105.053 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.269.079 9.162.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.269.079 9.162.255
Banka Kredileri
6-a 643.483 1.026.879
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6-a 13.625.596 8.135.376
Diğer Finansal Yükümlülükler
5.116 14.953
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6-c 5.116 14.953
Ticari Borçlar
162.601 172.518
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 162.601 172.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 67.486 58.374
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.766.553 1.766.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.766.553 1.766.553
Kısa Vadeli Karşılıklar
440.117 612.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 131.709 112.594
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 308.408 499.699
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.999 98.226
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 19.999 98.226
ARA TOPLAM
16.836.004 11.885.172
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.836.004 11.885.172
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.579.096 32.665.392
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.579.096 32.665.392
Banka Kredileri
6-b 505.311 615.996
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6-b 35.073.785 32.049.396
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.537.857 5.304.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.537.857 5.304.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
497.040 403.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 497.040 403.815
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 1.711.155 1.112.918
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.325.148 39.486.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.161.152 51.371.707
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.758.474 22.892.296
Ödenmiş Sermaye
17 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 8.996.498 8.996.498
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 382.155 382.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-246.896 -253.232
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-246.896 -253.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -246.896 -253.232
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.570.456 1.570.456
Yasal Yedekler
17 -4.303.581 -6.238.054
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -8.140.158 1.934.473
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.758.474 22.892.296
TOPLAM KAYNAKLAR
72.919.626 74.264.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 14.525.813 11.585.661
Satışların Maliyeti
18 -4.997.392 -4.005.044
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.528.421 7.580.617
BRÜT KAR (ZARAR)
9.528.421 7.580.617
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.131.349 -2.051.041
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 653.156 2.268.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -174.285 -833.597
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.875.943 6.964.395
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 2.186.725 447.488
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.062.668 7.411.883
Finansman Gelirleri
22-a 2.847.388 3.947.448
Finansman Giderleri
22-b -20.453.561 -10.643.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.543.505 715.347
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-596.653 1.219.126
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -596.653 1.219.126
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.140.158 1.934.473
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.140.158 1.934.473
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-8.140.158 1.934.473
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.336 17.330
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.920 22.218
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.584 -4.888
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -1.584 -4.888
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.336 17.330
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.133.822 1.951.803
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.133.822 1.951.803



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910479


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.531 Değişim: 0,02% Hacim : 12.308 Mio.TL Son veri saati : 13:26
Düşük 1.523 04.03.2021 Yüksek 1.536
Açılış: 1.527
7,4755 Değişim: 0,40%
Düşük 7,4117 04.03.2021 Yüksek 7,5134
Açılış: 7,4455
9,0127 Değişim: 0,29%
Düşük 8,9529 04.03.2021 Yüksek 9,0579
Açılış: 8,9865
411,08 Değişim: 0,13%
Düşük 408,89 04.03.2021 Yüksek 414,17
Açılış: 410,55
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.