KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2020 - 14:02
KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.996.498 382.155 -270.562 1.570.456 -221.307 -6.016.747 20.940.493 0 20.940.493
Transferler
-6.016.747 6.016.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
72.833 3.622.171 3.695.004 0 3.695.004
Dönem Karı (Zararı)
3.622.171 3.622.171 0 3.622.171
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
72.833 72.833 0 72.833
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.996.498 382.155 -197.729 1.570.456 -6.238.054 3.622.171 24.635.497 0 24.635.497
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 16.500.000 8.996.498 382.155 -253.231 -6.238.054 1.934.473 22.892.296 0 22.892.296
Transferler
1.934.473 -1.934.473 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-218.216 -9.442.877 -9.661.093 0 -9.661.093
Dönem Karı (Zararı)
-9.442.877 -9.442.877 0 -9.442.877
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-218.216 -218.216 0 -218.216
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.996.498 382.155 -471.447 1.570.456 -4.303.581 -9.442.877 13.231.203 0 13.231.203


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.285.717 2.361.274
Dönem Karı (Zararı)
-9.442.877 3.622.171
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 -9.442.877 3.622.171
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.262.176 -148.683
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 17.043 1.878.802
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 -22.288 26.446
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 234.264 -2.095.867
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 224.597 41.936
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
13,14 19.058.475
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.324.915
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13,14 -1.324.915
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
75.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.716.033 -1.151.131
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
15 -48.449 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.519.529 -1.102.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 2.519.529 -1.102.312
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
56.950 158.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 56.950 158.266
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 968.372 62.255
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.872 -224.044
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 38.872 -224.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 181.717 20.846
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
999.042 -66.142
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 999.042 -66.142
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.535.332 2.322.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -25.680
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.223.935 38.917
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.345.663 -629.362
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.287.819
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 3.285.358
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 2.461
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.516.122 -3.917.181
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -5.516.122 -3.917.181
Ödenen Faiz
22 -2.084.899
Alınan Faiz
22 255.358
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.638.133 1.554.839
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.225.512 6.183.600
Kredilerden Nakit Girişleri
5 700.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5 5.525.512 6.183.600
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.863.645 -4.628.761
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.108.316 -1.221.066
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -9.755.329 -3.407.695
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
301.921 3.286.751
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
301.921 3.286.751
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.648.792 462.928
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.950.713 3.749.679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.950.713 1.648.792
Ticari Alacaklar
3.591.326 1.453.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.591.326 1.453.886
Diğer Alacaklar
29.484 4.668.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 29.484 4.668.094
Stoklar
8 295.651 295.651
Peşin Ödenmiş Giderler
11 53.107 96.219
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 34.145 15.865
Diğer Dönen Varlıklar
0 91.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 0 91.925
ARA TOPLAM
5.954.426 8.270.432
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.954.426 8.270.432
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
15 20.159.514 20.159.514
Diğer Alacaklar
25.620 27.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 25.620 27.168
Maddi Duran Varlıklar
41.881.419 37.700.115
Arazi ve Arsalar
13 248.413 248.413
Binalar
13 74.468 79.528
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 41.116.414 36.913.576
Taşıtlar
13 333.551 354.408
Mobilya ve Demirbaşlar
13 108.573 104.190
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.799.780 8.106.773
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
14 7.795.412 8.100.927
Diğer Haklar
14 4.368 5.846
Peşin Ödenmiş Giderler
386 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 386 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.866.719 65.993.570
TOPLAM VARLIKLAR
75.821.145 74.264.002
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.676.754 9.162.255
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.676.754 9.162.255
Banka Kredileri
5 834.198 1.026.879
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 13.842.556 8.135.376
Diğer Finansal Yükümlülükler
2.803 14.953
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5 2.803 14.953
Ticari Borçlar
211.390 172.518
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 211.390 172.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 60.058 58.374
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.766.553 1.766.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.766.553 1.766.553
Kısa Vadeli Karşılıklar
412.323 612.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 103.915 112.595
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 308.408 499.699
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
63.056 98.226
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 63.056 98.226
ARA TOPLAM
17.192.937 11.885.173
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.192.937 11.885.173
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
39.315.535 32.665.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
39.315.535 32.665.391
Banka Kredileri
5 390.652 615.995
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 38.924.883 32.049.396
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.979.495 5.304.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 3.979.495 5.304.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
826.008 403.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 826.008 403.815
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 1.275.967 1.112.918
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.397.005 39.486.534
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.589.942 51.371.707
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.231.203 22.892.295
Ödenmiş Sermaye
17 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 8.996.498 8.996.498
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 382.155 382.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-471.448 -253.232
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-471.448 -253.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -471.448 -253.232
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.570.456 1.570.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -4.303.581 -6.238.054
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -9.442.877 1.934.472
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.231.203 22.892.295
TOPLAM KAYNAKLAR
75.821.145 74.264.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11.476.642 11.188.964 4.373.328 4.893.638
Satışların Maliyeti
-3.693.223 -3.282.234 -1.103.337 -941.448
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.783.419 7.906.730 3.269.991 3.952.190
BRÜT KAR (ZARAR)
7.783.419 7.906.730 3.269.991 3.952.190
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.692.206 -1.281.494 -346.026 -502.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 611.707 521.803 33.842 124.667
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -315.320 -275.181 -139.959 -139.950
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.387.600 6.871.858 2.817.848 3.434.498
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 1.342.690 23.907 445.177 9.776
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.730.290 6.895.765 3.263.025 3.444.274
Finansman Gelirleri
22 2.345.202 3.400.883 1.185.200 2.698.596
Finansman Giderleri
22 -19.293.772 -6.632.541 -10.408.476 -1.123.733
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.218.280 3.664.107 -5.960.251 5.019.137
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-224.597 -41.936 -1.574 220.779
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -224.597 -41.936 -1.574 220.779
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.442.877 3.622.171 -5.961.825 5.239.916
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.442.877 3.622.171 -5.961.825 5.239.916
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.442.877 3.622.171 -5.961.825 5.239.916
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-218.216 72.833 -137.025 15.369
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-279.764 93.376 -175.673 19.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
61.548 -20.543 38.648 -4.335
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
61.548 -20.543 38.648 -4.335
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-218.216 72.833 -137.025 15.369
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.661.093 3.695.004 -6.098.850 5.255.285
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.661.093 3.695.004 -6.098.850 5.255.285http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884679


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.