KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2020 - 18:40
KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.352.000 12.968.498 194.955 -179.279 1.570.456 10.109.342 -9.042.959 23.973.013 23.973.013
Transferler
-9.042.959 9.042.959 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-91.283 -7.304.436 -7.395.719 -7.395.719
Dönem Karı (Zararı)
-7.304.436 -7.304.436 -7.304.436
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-91.283 -91.283 -91.283
Sermaye Arttırımı
8.148.000 -3.972.000 187.200 4.363.200 4.363.200
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.996.498 382.155 -270.562 1.570.456 1.066.382 -7.304.436 20.940.493 20.940.493
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 16.500.000 8.996.498 382.155 -270.562 1.570.456 1.066.382 -7.304.436 20.940.493 20.940.493
Transferler
-7.304.436 7.304.436 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.330 1.934.473 1.951.803 1.951.803
Dönem Karı (Zararı)
1.934.473 1.934.473 1.934.473
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.330 17.330 17.330
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.996.498 382.155 -253.232 1.570.456 -6.238.054 1.934.473 22.892.296 22.892.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
576.499 -7.400.531
Dönem Karı (Zararı)
1.934.473 -7.304.436
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 1.934.473 -7.304.436
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.322.354 1.287.689
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 -3.067.046 -2.509.293
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.654 -71.961
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 13.654 -71.961
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.633 -103.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 9.633 -103.129
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
403.415 4.335.266
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 403.415 4.335.266
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -1.219.126 -363.194
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.181.824 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 8.181.824 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.653.395 -1.216.795
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.772.160 -431.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.772.160 -431.626
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
52.528 -35.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 52.528 -35.107
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -4.487 -219.203
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -707.819 337.982
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-270.327 -229.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -270.327 -229.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -74.490 51.941
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
123.360 -691.608
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 123.360 -691.608
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
603.432 -7.233.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -126.801 -169.358
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
99.868 2.369
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.786.707 -19.526
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.282 -19.526
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 -11.426.915
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 3.282 11.407.389
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.789.989
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.789.989
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.396.072 7.549.185
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.363.200
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.363.200
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.229.127 3.185.985
Kredilerden Nakit Girişleri
5 0 1.419.504
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 5.229.127 1.766.481
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -833.055 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.185.864 129.128
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.185.864 129.128
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
462.928 333.800
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.648.792 462.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.648.792 462.928
Ticari Alacaklar
1.453.886 1.320.893
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.453.886 1.320.893
Diğer Alacaklar
4.668.094 35.107
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.668.094 35.107
Stoklar
8 295.651 291.164
Peşin Ödenmiş Giderler
96.219 380.039
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 96.219 380.039
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 15.865 11.729
Diğer Dönen Varlıklar
91.925 126.155
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 91.925 126.155
ARA TOPLAM
8.270.432 2.628.015
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.270.432 2.628.015
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
15 20.159.514 20.159.514
Diğer Alacaklar
27.168 43.421
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 27.168 43.421
Maddi Duran Varlıklar
37.700.115 31.078.573
Arazi ve Arsalar
13 248.413 248.413
Binalar
13 79.528 9.715
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 36.913.575 30.756.976
Taşıtlar
13 354.409 38.619
Mobilya ve Demirbaşlar
13 104.190 24.850
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.106.773 8.508.589
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
14 8.100.927 8.502.148
Diğer Haklar
14 5.846 6.441
Peşin Ödenmiş Giderler
0 122.908
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 122.908
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.993.570 59.913.005
TOPLAM VARLIKLAR
74.264.002 62.541.020
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.953 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.953 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 14.953 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.162.255 5.938.711
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.162.255 5.938.711
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.026.879 1.419.457
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 8.135.376 4.519.254
Ticari Borçlar
172.518 442.845
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 1.988
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 172.518 440.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 58.374 131.598
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.766.553 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.766.553 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
612.293 442.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 112.594 66.090
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 499.699 375.963
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
98.226 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 98.226 0
ARA TOPLAM
11.885.172 6.955.207
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.885.172 6.955.207
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.665.391 31.728.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.665.391 31.728.459
Banka Kredileri
5 615.996 1.292.069
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 32.049.395 30.436.390
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.304.410 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 5.304.410 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
403.815 589.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 403.815 589.705
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 1.112.918 2.327.156
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.486.534 34.645.320
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.371.706 41.600.527
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.892.296 20.940.493
Ödenmiş Sermaye
17 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 8.996.498 8.996.498
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 382.155 382.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-253.232 -270.562
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-253.232 -270.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -253.232 -270.562
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.570.456 1.570.456
Yasal Yedekler
17 1.570.456 1.570.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -6.238.054 1.066.382
Net Dönem Karı veya Zararı
17 1.934.473 -7.304.436
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.892.296 20.940.493
TOPLAM KAYNAKLAR
74.264.002 62.541.020


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 11.585.661 9.471.473
Satışların Maliyeti
18 -4.005.044 -3.924.492
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.580.617 5.546.981
BRÜT KAR (ZARAR)
7.580.617 5.546.981
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.051.041 -1.077.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 2.268.416 441.182
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -833.598 -419.712
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.964.394 4.491.357
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 447.488 127.212
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.411.882 4.618.569
Finansman Gelirleri
22 3.947.448 9.136.121
Finansman Giderleri
22 -10.643.983 -21.422.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
715.347 -7.667.630
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.219.126 363.194
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 1.219.126 363.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.934.473 -7.304.436
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.934.473 -7.304.436
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.934.473 -7.304.436
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.330 -91.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.218 -117.029
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.888 25.746
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-4.888 25.746
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.330 -91.283
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.951.803 -7.395.719
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.951.803 -7.395.719http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821824


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.