KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2019 - 18:59
KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.352.000 12.968.498 194.955 -99.356 1.570.456 11.253.306 -1.143.964 33.095.895 0 33.095.895
Transferler
-1.143.964 1.143.964 -9.122.882 0 -9.122.882
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.923 -9.042.959 -9.042.959 0 -9.042.959
Dönem Karı (Zararı)
0 -9.042.959 -79.923 0 -79.923
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.923 0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 8.352.000 12.968.498 194.955 -179.279 1.570.456 10.109.342 -9.042.959 23.973.013 0 23.973.013
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 8.352.000 12.968.498 194.955 -179.279 1.570.456 10.109.342 -9.042.959 23.973.013 0 23.973.013
Transferler
-9.042.959 9.042.959 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-91.283 -7.304.436 -7.395.719 0 -7.395.719
Dönem Karı (Zararı)
-7.304.436 -7.304.436 0 -7.304.436
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-91.283 -91.283 0 -91.283
Sermaye Arttırımı
8.148.000 -3.972.000 187.200 4.363.200 0 4.363.200
Dönem Sonu Bakiyeler
16 16.500.000 8.996.498 382.155 -270.562 1.570.456 1.066.382 -7.304.436 20.940.493 0 20.940.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.400.531 -6.315.376
Dönem Karı (Zararı)
-7.304.436 -9.042.959
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16 -7.304.436 -9.042.959
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.287.689 2.768.272
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 -2.509.293 -1.311.585
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-71.961 378.464
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -71.961 378.464
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-103.129 45.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -103.129 45.015
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
20 0 2.328.011
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.335.266 2.083.059
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 4.335.266 2.083.059
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -363.194 -754.692
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.216.795 113.276
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-431.626 -591.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -431.626 -591.353
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.107 -944.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -35.107 -944.393
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -219.203 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 337.982 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-229.174 575.863
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -1.991 3.979
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -227.183 571.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 51.941 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-691.608 1.073.159
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -974.441 948.824
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 282.833 124.335
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.233.542 -6.161.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -169.358 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.369 -153.965
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.526 -8.375.951
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.526 -8.375.951
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.426.915 -8.375.951
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11.407.389 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.549.185 15.020.175
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.363.200 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.363.200 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.185.985 15.020.175
Kredilerden Nakit Girişleri
4 1.419.504 4.103.595
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4 1.766.481 10.916.580
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
129.128 328.848
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
129.128 328.848
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
333.800 4.952
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
462.928 333.800


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 462.928 333.800
Ticari Alacaklar
1.320.893 903.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.320.893 903.406
Diğer Alacaklar
35.106 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 35.106 0
Stoklar
7 291.164 0
Peşin Ödenmiş Giderler
380.039 449.482
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10-a 380.039 449.482
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 11.729 5.424
Diğer Dönen Varlıklar
126.156 464.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 126.156 464.527
ARA TOPLAM
2.628.015 2.156.639
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.628.015 2.156.639
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
14 20.159.514 20.159.514
Diğer Finansal Yatırımlar
14 20.159.514 20.159.514
Diğer Alacaklar
43.421 29.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 43.421 29.282
Maddi Duran Varlıklar
12 31.078.573 32.483.337
Arazi ve Arsalar
248.413 248.413
Binalar
9.715 10.534
Tesis, Makine ve Cihazlar
30.756.976 22.648.310
Taşıtlar
38.619 72.263
Mobilya ve Demirbaşlar
24.850 27.631
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 9.476.186
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 8.508.589 8.910.271
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
8.502.148 8.900.549
Diğer Haklar
6.441 9.722
Peşin Ödenmiş Giderler
122.908 391.447
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10-b 122.908 391.447
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.913.005 61.973.851
TOPLAM VARLIKLAR
62.541.020 64.130.490
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 0 0
Banka Kredileri
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.938.710 6.989.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4-a 5.938.710 6.989.104
Banka Kredileri
1.419.456 1.419.456
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.519.254 5.569.648
Ticari Borçlar
5 442.845 672.019
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.988 3.979
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
440.857 668.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 131.598 216.675
Diğer Borçlar
6 0 974.441
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 974.441
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
442.053 475.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 66.090 50.075
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 375.963 425.573
ARA TOPLAM
6.955.206 9.327.887
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.955.206 9.327.887
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.728.460 27.492.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4-b 31.728.460 27.492.079
Banka Kredileri
1.292.070 2.711.475
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
30.436.390 24.780.604
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 589.705 621.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
589.705 621.415
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 2.327.156 2.716.096
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.645.321 30.829.590
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.600.527 40.157.477
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 20.940.493 23.973.013
Ödenmiş Sermaye
16.500.000 8.352.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8.996.498 12.968.498
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
382.155 194.955
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-270.562 -179.279
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-270.562 -179.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-270.562 -179.279
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.570.456 1.570.456
Yasal Yedekler
1.570.456 1.570.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.066.382 10.109.342
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.304.436 -9.042.959
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.940.493 23.973.013
TOPLAM KAYNAKLAR
62.541.020 64.130.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 9.471.473 6.344.784
Satışların Maliyeti
17 -3.924.492 -5.007.794
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.546.981 1.336.990
BRÜT KAR (ZARAR)
5.546.981 1.336.990
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.077.093 -926.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 441.182 141.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -419.713 -502.091
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.491.357 49.069
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 127.212 54.447
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 -2.328.011
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.618.569 -2.224.495
Finansman Gelirleri
21-a 9.136.121 997.021
Finansman Giderleri
21-b -21.422.320 -8.570.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.667.630 -9.797.651
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
363.194 754.692
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 363.194 754.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.304.436 -9.042.959
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.304.436 -9.042.959
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.304.436 -9.042.959
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-91.283 -79.923
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -117.029 -99.904
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.746 19.981
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 25.746 19.981
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-91.283 -79.923
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.395.719 -9.122.882
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.395.719 -9.122.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742063


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.389 Değişim: 0,27% Hacim : 5.402 Mio.TL Son veri saati : 13:52
Düşük 1.389 22.09.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.393
8,6502 Değişim: 0,27%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6587
Açılış: 8,6272
10,1542 Değişim: 0,37%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1768
Açılış: 10,1172
493,64 Değişim: 0,28%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 494,81
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.