KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 18:58
KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 8.352.000 12.968.498 194.955 -99.356 1.570.456 11.253.306 -1.143.964 33.095.895 33.095.895
Transferler
-1.143.964 1.143.964
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.831.488 -2.831.488
Dönem Karı (Zararı)
-2.844.461
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.973
Dönem Sonu Bakiyeler
16 8.352.000 12.968.498 194.955 86.383 1.570.456 10.109.342 -2.844.461 30.264.407 30.264.407
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 8.352.000 12.968.498 194.955 -179.279 1.570.456 10.109.342 -9.042.959 23.973.013 23.973.013
Transferler
16 -3.972.000 187.200 -9.042.959 9.042.959 -3.784.800 -3.784.800
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.080.506 -4.080.506
Dönem Karı (Zararı)
-3.990.585
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-89.921
Sermaye Arttırımı
16 8.148.000 8.148.000 8.148.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 16.500.000 8.996.498 382.155 269.200 1.570.456 1.066.383 -3.990.585 24.255.707 24.255.707


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.224.894 -3.530.501
Dönem Karı (Zararı)
-3.990.585 -2.844.461
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16 -3.990.585 -2.844.461
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
873.808 -202.049
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -1.148.542 -626.739
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-73.126 42.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -73.126 42.507
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.341.935 261.494
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -793 -2.400
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 2.342.728 263.894
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -246.459 50.513
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 70.176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.341.671 -483.991
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-105.361 -868.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -105.361 -868.682
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
125.948 -613.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,10 125.948 -613.612
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8,11 113.469 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-535.562 716.832
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -2.273 1.036
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -533.289 715.796
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-404.823 298.827
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,8 -404.817 -21.808
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,8 -6 320.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.148.000 -17.356
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-17.356
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 8.148.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.224.894 -3.530.501
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-310.345 -9.507.483
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.677 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 86.677 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-200.013 -8.719.741
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -200.013 -8.719.741
Ödenen Faiz
21 -197.009 -787.742
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.686.047 14.242.623
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 14.217.462
Kredilerden Nakit Girişleri
0 4.813.323
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4 0 9.404.139
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.762.854 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -2.762.854 0
Alınan Faiz
21 76.807 25.161
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.228.502 1.204.639
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.228.502 1.204.639
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
333.800 4.952
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.562.302 1.209.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.562.302 333.800
Ticari Alacaklar
1.008.768 903.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.008.768 903.406
Diğer Alacaklar
12.806 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.806 0
Stoklar
7 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
259.178 449.482
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 259.178 449.482
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 10.576 5.424
Diğer Dönen Varlıklar
384.643 464.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 384.643 464.527
ARA TOPLAM
3.238.273 2.156.639
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.238.273 2.156.639
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20.159.514 20.159.514
Diğer Finansal Yatırımlar
14 20.159.514 20.159.514
Diğer Alacaklar
48.883 29.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 48.883 29.282
Maddi Duran Varlıklar
12 31.718.423 32.483.337
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 8.713.908 8.910.271
Peşin Ödenmiş Giderler
419.038 391.447
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 419.038 391.447
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
61.059.766 61.973.851
TOPLAM VARLIKLAR
64.298.039 64.130.490
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.417.933 5.569.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.417.933 5.569.648
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.414.539 5.569.648
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 3.394 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 709.728 1.419.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
709.728 1.419.456
Banka Kredileri
4 709.728 1.419.456
Ticari Borçlar
136.458 672.019
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.706 3.979
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 134.752 668.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 88.099 216.675
Diğer Borçlar
404.817 974.441
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 404.817 974.441
Kısa Vadeli Karşılıklar
478.726 475.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 52.388 50.075
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 426.338 425.573
ARA TOPLAM
5.235.761 9.327.887
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.235.761 9.327.887
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.847.839 27.492.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.847.839 27.492.079
Banka Kredileri
4 2.711.477 2.711.475
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 29.136.362 24.780.604
Uzun Vadeli Karşılıklar
514.457 621.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 514.457 621.415
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 2.444.275 2.716.096
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.806.571 30.829.590
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.042.332 40.157.477
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.255.707 23.973.013
Ödenmiş Sermaye
16 16.500.000 8.352.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 8.996.498 12.968.498
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 382.155 194.955
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-269.200 -179.279
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-269.200 -179.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -269.200 -179.279
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.570.456 1.570.456
Yasal Yedekler
16 1.570.456 1.570.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 1.066.383 10.109.342
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -3.990.585 -9.042.959
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.255.707 23.973.013
TOPLAM KAYNAKLAR
64.298.039 64.130.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 4.548.363 3.619.793 2.573.526 2.270.860
Satışların Maliyeti
17 -2.813.037 -3.501.726 -1.776.275 -1.015.944
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.735.326 118.067 797.251 1.254.916
BRÜT KAR (ZARAR)
1.735.326 118.067 797.251 1.254.916
Genel Yönetim Giderleri
18 -487.765 -360.244 -169.364 -174.137
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 353.919 72.766 353.909 70.798
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -155.272 -135.773 -151.247 -120.348
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.446.208 -305.184 830.549 1.031.229
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 25.353 885 24.774 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.471.561 -304.299 855.323 1.031.229
Finansman Gelirleri
21 1.021.952 362.923 561.058 165.883
Finansman Giderleri
21 -6.730.557 -2.852.572 -3.338.520 -1.533.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.237.044 -2.793.948 -1.922.139 -336.569
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
246.459 -50.513 134.627 1.301
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 246.459 -50.513 134.627 1.301
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.990.585 -2.844.461 -1.787.512 -335.268
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.990.585 -2.844.461 -1.787.512 -335.268
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.990.585 -2.844.461 -1.787.512 -335.268
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-89.921 -12.973 -237.136 -51.025
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -115.284 -16.216 -304.020 -63.781
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.363 3.243 66.884 12.756
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25.363 3.243 66.884 12.756
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-89.921 -12.973 -237.136 -51.025
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.080.506 -2.857.434 -2.024.648 -386.293
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.080.506 -2.857.434 -2.024.648 -386.293http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701597


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.