KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 21:11
KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 8.352.000 12.968.497 194.955 -99.356 1.570.456 11.253.306 -1.143.964 33.095.894 0 33.095.894
Transferler
16 -1.143.964 1.143.964 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -2.509.193 -2.471.141 -2.471.141
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38.052
Dönem Sonu Bakiyeler
8.352.000 12.968.497 194.955 -61.304 1.570.456 10.109.342 -2.509.193 30.624.753 0 30.624.753
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 8.352.000 12.968.497 194.955 -179.279 1.570.456 10.109.342 -9.042.959 23.973.012 0 23.973.012
Transferler
16 -3.972.000 187.200 -9.042.959 9.042.959 -3.784.800 0 -3.784.800
Dönem Karı (Zararı)
147.214 -2.203.073 -2.055.859 0 -2.055.859
Sermaye Arttırımı
16 8.148.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 16.500.000 8.996.497 382.155 -32.065 1.570.456 1.066.383 -2.203.073 26.280.353 0 26.280.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.499.680 -1.994.741
Dönem Karı (Zararı)
-2.203.073 -2.509.193
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.203.073 -2.509.193
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
396.494 516.220
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -544.917 367.194
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-16.613 93.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -16.613 93.132
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.069.856 4.080
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 1.069.856 4.080
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 51.814
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 51.814
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -111.832 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.306.259 -1.768
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-592.345 -871.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -592.345 -871.604
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
49.508 -192.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 49.508 -192.295
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8,11 20.550 -297.805
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.446 1.582.187
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -2.146 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -37.300 1.582.187
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
719.992 -23.689
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,9 537.349 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,9 182.643 -23.689
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.148.000 -198.562
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 8.148.000 -198.562
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.499.680 -1.994.741
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-955.916 -9.374.426
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-955.916 -9.374.426
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -955.916 -9.374.426
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.004.748 11.432.092
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 11.432.092
Kredilerden Nakit Girişleri
4 0 1.821.193
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4 0 9.610.899
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.004.748 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -2.004.748 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.539.016 62.925
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.539.016 62.925
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.877 4.952
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.606.893 67.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.606.893 333.800
Ticari Alacaklar
1.495.751 903.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.495.751 903.406
Diğer Alacaklar
6.369 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.369 0
Stoklar
7 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
765.392 449.482
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 765.392 449.482
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 4.634 5.424
Diğer Dönen Varlıklar
470.610 464.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 470.610 464.527
ARA TOPLAM
6.349.649 2.156.639
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.349.649 2.156.639
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20.159.514 20.159.514
Diğer Finansal Yatırımlar
14 20.159.514 20.159.514
Diğer Alacaklar
48.515 29.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 48.515 29.282
Maddi Duran Varlıklar
32.086.514 32.483.337
Arazi ve Arsalar
12 248.413 248.413
Binalar
12 10.331 10.536
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 31.735.128 22.648.310
Taşıtlar
12 63.737 72.263
Mobilya ve Demirbaşlar
12 28.905 27.631
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 9.476.184
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.808.268 8.910.271
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
13 8.799.366 8.900.549
Diğer Haklar
13 8.902 9.722
Peşin Ödenmiş Giderler
717 391.447
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 717 391.447
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
61.103.528 61.973.851
TOPLAM VARLIKLAR
67.453.177 64.130.490
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.009 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.009 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 2.009 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.342.156 6.989.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.342.156 6.989.104
Banka Kredileri
4 1.064.592 1.419.456
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 10.277.564 5.569.648
Ticari Borçlar
632.569 672.019
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.833 3.979
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 630.736 668.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 223.860 216.676
Diğer Borçlar
1.511.790 974.441
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.511.790 974.441
Kısa Vadeli Karşılıklar
451.094 475.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 53.609 50.075
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 397.485 425.573
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
14.163.478 9.327.888
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.163.478 9.327.888
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.846.585 27.492.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.846.585 27.492.079
Banka Kredileri
4 2.711.477 2.711.475
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 21.135.108 24.780.604
Uzun Vadeli Karşılıklar
516.976 621.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 516.976 621.415
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 2.645.785 2.716.096
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.009.346 30.829.590
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.172.824 40.157.478
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.280.353 23.973.012
Ödenmiş Sermaye
16 16.500.000 8.352.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 8.996.497 12.968.497
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 382.155 194.955
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-32.065 -179.279
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.065 -179.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -32.065 -179.279
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.570.456 1.570.456
Yasal Yedekler
16 1.570.456 1.570.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 1.066.383 10.109.342
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -2.203.073 -9.042.959
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.280.353 23.973.012
TOPLAM KAYNAKLAR
67.453.177 64.130.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.974.837 1.348.933
Satışların Maliyeti
17 -1.036.762 -2.485.782
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
938.075 -1.136.849
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
938.075 -1.136.849
Genel Yönetim Giderleri
18 -318.401 -186.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 10 1.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -4.025 -15.425
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
615.659 -1.336.413
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 579 885
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
616.238 -1.335.528
Finansman Gelirleri
21 460.894 197.040
Finansman Giderleri
21 -3.392.037 -1.318.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.314.905 -2.457.379
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
111.832 -51.814
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 111.832 -51.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.203.073 -2.509.193
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.203.073 -2.509.193
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.203.073 -2.509.193
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
150.989 38.052
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 188.736 47.565
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-37.747 -9.513
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 -37.747 -9.513
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
150.989 38.052
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.052.084 -2.471.141
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.052.084 -2.471.141http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679622


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3600 Değişim: 0,06%
Düşük 8,3528 19.05.2021 Yüksek 8,3649
Açılış: 8,3548
10,2225 Değişim: 0,10%
Düşük 10,2120 19.05.2021 Yüksek 10,2326
Açılış: 10,212
501,83 Değişim: -0,08%
Düşük 501,15 19.05.2021 Yüksek 503,05
Açılış: 502,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.