KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2023 - 18:11
KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 -2.069.556 0 44.906.824 2.110.414 122.379.253 54.696.807 1.844.534.148 237.917.449 4.138.127.237 4.138.127.237
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
237.917.449 -237.917.449 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.123.626 10.016.221 103.127.441 2.700.414.986 2.811.435.022 2.811.435.022
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 -4.193.182 0 54.923.045 105.237.855 122.379.253 54.696.807 2.082.451.597 2.700.414.986 6.949.562.259 6.949.562.259
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 -6.054.102 2.747.540 62.330.216 98.921.465 122.379.253 54.696.807 2.082.451.597 5.563.513.840 9.814.638.514 9.814.638.514
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.563.513.840 -5.563.513.840 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.336.097 3.930.329 25.109.665 -46.285.514 2.517.862.500 2.506.953.077 2.506.953.077
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
10.278.607 -10.278.607 66.250.913 66.250.913 66.250.913
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
805.000.000 121.877.344 870.289.152 0 50.873.176 -4.109.167 281.995 6.677.869 87.439.881 52.635.951 112.100.646 54.696.807 7.712.216.350 2.517.862.500 12.387.842.504 12.387.842.504


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
806.364.396 326.801.889
Dönem Karı (Zararı)
2.517.862.500 2.700.414.986
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.674.055.629 -2.549.482.617
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 4.462.147 3.009.098
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.540.095 3.240.074
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 349.994.400 289.839.108
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
213.026.467 427.676.759
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 -2.309.002.299 -3.216.133.973
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 86.414.130 2.090.849
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.101.160 2.216.025
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
1.058.271 -257.957
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
19 -24.650.000 -61.162.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
214.819.636 372.661.413
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-34.348.121 -35.284.358
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.232.455 -10.710.503
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
125.341.921 -2.501.346
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.796.975 16.690.680
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
110.796.406 404.466.940
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-29.051.097 -35.289.206
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
139.847.503 439.756.146
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.058.626.507 523.593.782
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-246.511.530 -195.479.851
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.750.581 -1.312.042
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
32.477.000 503.461.636
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
222.407 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.184.105 -3.120.446
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.125.000 509.090.397
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.686.302 -681.825
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.000.000 -1.826.490
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-884.726.407 -564.815.451
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-5.551.301 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.802.214 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.197.650.000 1.167.417.164
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.991.517.700 -1.578.564.615
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
198.659.004 117.639.931
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-11.335.807 -1.527.621
Ödenen Faiz
6 -353.478.096 -272.143.911
Alınan Faiz
40.222.855 21.018.669
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -31.177.576 -18.655.068
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.885.011 265.448.074
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
214.890.804 134.411.749
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
169.005.793 399.859.823
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 502.529.494 216.328.741
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 671.535.287 616.188.564


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 769.898.153 569.714.784
Finansal Yatırımlar
5 82.537.197 51.939.025
Ticari Alacaklar
110.775.610 104.320.593
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 266.347 8.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 110.509.263 104.311.734
Diğer Alacaklar
25.513.840 12.185.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 25.513.840 12.185.591
Türev Araçlar
10 93.041.005 77.010.616
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
4.704.283 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
88.336.722 77.010.616
Stoklar
12 984.639 1.042.592
Proje Halindeki Stoklar
12 69.138.570 185.227.212
Peşin Ödenmiş Giderler
9 94.091.636 47.903.222
Diğer Dönen Varlıklar
2.078.892 1.440.163
ARA TOPLAM
1.248.059.542 1.050.783.798
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.248.059.542 1.050.783.798
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 22.860.870 15.180.592
Diğer Alacaklar
37.037.620 28.271.147
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 35.078.997 26.398.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.958.623 1.872.984
Türev Araçlar
10 1.793.053 51.025.190
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.793.053 51.025.190
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 0 82.755.753
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 14.827.463.930 12.535.410.282
Maddi Duran Varlıklar
34.050.551 34.857.522
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.396.344 4.074.810
Şerefiye
707.175 707.175
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.689.169 3.367.635
Peşin Ödenmiş Giderler
9 34.518.553 35.188.124
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20.499.767 20.676.878
Diğer Duran Varlıklar
14 6.614.834 4.652.671
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.990.235.522 12.812.092.969
TOPLAM VARLIKLAR
16.238.295.064 13.862.876.767
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 478.974.929 675.496.284
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 850.601.367 653.122.505
Ticari Borçlar
48.188.895 47.373.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 24.671.954 28.377.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 23.516.941 18.995.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.969.848 13.706.369
Diğer Borçlar
286.778.679 329.438.423
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 253.031.303 305.945.689
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 33.747.376 23.492.734
Türev Araçlar
10 0 15.139.519
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 15.139.519
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 41.722.235 112.555.018
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.226.071 658.162
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 10.334.539 15.201.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.511.338 1.701.839
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.823.201 13.499.322
ARA TOPLAM
1.734.796.563 1.862.690.558
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.734.796.563 1.862.690.558
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.092.073.702 2.168.608.431
Ticari Borçlar
10.249.353 6.387.339
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 10.249.353 6.387.339
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.849.265 2.071.368
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.483.677 8.480.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.483.677 8.480.557
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.115.655.997 2.185.547.695
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.850.452.560 4.048.238.253
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.387.842.504 9.814.638.514
Ödenmiş Sermaye
21 805.000.000 805.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
0 -10.278.607
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.873.176 50.873.176
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.959.864 -3.306.562
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.959.864 -3.306.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
281.995 -6.054.102
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.677.869 2.747.540
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
140.075.832 161.251.681
Yabancı Para Çevrim Farkları
87.439.881 62.330.216
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
52.635.951 98.921.465
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
52.635.951 98.921.465
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
112.100.646 122.379.253
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.712.216.350 2.082.451.597
Net Dönem Karı veya Zararı
2.517.862.500 5.563.513.840
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.387.842.504 9.814.638.514
TOPLAM KAYNAKLAR
16.238.295.064 13.862.876.767


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.460.069.823 578.706.748 777.505.542 224.653.196
Satışların Maliyeti
16 -388.970.892 -145.645.727 -225.119.378 -58.638.485
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.071.098.931 433.061.021 552.386.164 166.014.711
BRÜT KAR (ZARAR)
1.071.098.931 433.061.021 552.386.164 166.014.711
Genel Yönetim Giderleri
17 -82.606.738 -44.127.184 -32.032.475 -15.818.020
Pazarlama Giderleri
17 -8.949.272 -3.990.676 -3.607.191 -1.508.822
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 32.900.509 27.952.209 9.942.947 9.851.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -24.169.069 -31.691.866 -12.938.782 -13.516.212
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
988.274.361 381.203.504 513.750.663 145.023.173
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 2.333.652.299 3.277.296.573 0 66.187.200
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -25.596.484 0 -25.386.697 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -86.414.130 -2.090.849 -11.165.127 -745.342
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.209.916.046 3.656.409.228 477.198.839 210.465.031
Finansman Gelirleri
20 446.213.387 261.016.024 111.410.523 75.295.521
Finansman Giderleri
20 -1.135.165.773 -1.214.794.241 -332.564.179 -355.378.441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.520.963.660 2.702.631.011 256.045.183 -69.617.889
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.101.160 -2.216.025 -452.021 -762.313
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.924.047 -2.012.425 -833.237 -859.159
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-177.113 -203.600 381.216 96.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.517.862.500 2.700.414.986 255.593.162 -70.380.202
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.517.862.500 2.700.414.986 255.593.162 -70.380.202
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.517.862.500 2.700.414.986 255.593.162 -70.380.202
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 21 3,13000000 3,35000000 0,32000000 -0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.266.426 -2.123.626 388.968 -1.657.715
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.336.097 -2.123.626 -182.798 -1.657.715
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.930.329 0 571.766 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-21.175.849 113.143.662 7.419.050 32.762.108
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
25.109.665 10.016.221 10.587.271 1.628.810
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 -46.285.514 103.127.441 -3.168.221 31.133.298
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.909.423 111.020.036 7.808.018 31.104.393
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.506.953.077 2.811.435.022 263.401.180 -39.275.809
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.506.953.077 2.811.435.022 263.401.180 -39.275.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214558


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: 0,00% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9732 Değişim: -0,04%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2119 Değişim: -0,01%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.861,65 Değişim: -0,27%
Düşük 1.857,75 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.