KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 18:16
KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 50.712.389 -4.109.167 -1.025.675 15.768.639 -22.389.631 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 3.607.213.978 3.607.213.978
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-458.444.388 458.444.388 0
Sermaye Arttırımı
250.300.150 160.787 250.460.937 250.460.937
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
26.604.083 26.203.527
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 16.764.261 9.920.455
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 9.839.822 16.283.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.921.357 4.792.766
Diğer Borçlar
676.009.250 413.899.892
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 665.331.423 399.286.290
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.677.827 14.613.602
Türev Araçlar
10 1.061.234 2.677.325
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
1.061.234 2.677.325
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 6.945.618 3.480.349
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
668.981 743.521
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 16.959.185 15.422.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.485.646 850.232
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.473.539 14.572.207
ARA TOPLAM
1.623.225.441 1.245.928.174
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.623.225.441 1.245.928.174
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.415.786.481 2.335.504.936
Ticari Borçlar
6.100.120 5.408.831
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.100.120 5.408.831
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.091.492 1.447.311
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.646.511 2.999.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.646.511 2.999.534
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.426.624.604 2.345.360.612
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.049.850.045 3.591.288.786
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.993.864.365 4.138.127.237
Ödenmiş Sermaye
20 805.000.000 805.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-10.278.607 -10.278.607
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.873.176 50.873.176
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.694.901 -2.069.556
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.694.901 -2.069.556
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.694.901 -2.069.556
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
98.848.786 47.017.238
Yabancı Para Çevrim Farkları
49.497.359 44.906.824
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
49.351.427 2.110.414
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
49.351.427 2.110.414
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
122.379.253 122.379.253
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.082.451.597 1.844.534.148
Net Dönem Karı veya Zararı
469.075 237.917.449
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.993.864.365 4.138.127.237
TOPLAM KAYNAKLAR
8.043.714.410 7.729.416.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 156.463.915 69.248.122
Satışların Maliyeti
16 -37.026.739 -18.992.561
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
119.437.176 50.255.561
BRÜT KAR (ZARAR)
119.437.176 50.255.561
Genel Yönetim Giderleri
17 -12.335.142 -8.201.881
Pazarlama Giderleri
17 -1.066.215 -633.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 11.751.906 6.194.383
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -6.189.292 -6.433.235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
111.598.433 41.181.714
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -651.519 -482.544
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
110.946.914 40.699.170
Finansman Gelirleri
19 71.101.029 31.983.835
Finansman Giderleri
19 -377.615.980 -312.264.517
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-195.568.037 -239.581.512
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-901.038 -44.138
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-682.369 -41.396
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-218.669 -2.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-196.469.075 -239.625.650
DÖNEM KARI (ZARARI)
-196.469.075 -239.625.650
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-196.469.075 -239.625.650
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 20 -0,24000000 -0,43000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
374.655 372.535
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
374.655 372.535
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
51.831.548 17.577.899
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.590.535 4.939.556
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 47.241.013 12.638.343
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.206.203 17.950.434
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-144.262.872 -221.675.216
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-144.262.872 -221.675.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027909


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: -1,18% Hacim : 34.267 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.391 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5438 Değişim: 0,43%
Düşük 15,4564 16.05.2022 Yüksek 15,6656
Açılış: 15,4775
16,2428 Değişim: 0,80%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,3568
Açılış: 16,1134
911,59 Değişim: 1,08%
Düşük 893,54 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.