KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 18:15
KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 50.712.389 -4.109.167 -121.224 -904.451 15.768.639 -22.389.631 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 3.607.213.978 3.607.213.978
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-458.444.388 458.444.388 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
212.463 160.071 4.939.557 12.638.343 -239.625.650 -221.675.216 -221.675.216
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
250.300.150 160.787 0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-18.050 18.050 -18.050 -18.050 -18.050
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
805.000.000 121.877.344 870.289.152 -237.181 50.873.176 -4.109.167 91.239 -9.751.288 112.337.827 54.696.807 1.854.575.574 -239.625.650 3.635.981.649 3.635.981.649
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 -42.435 -2.027.121 44.906.824 2.110.414 122.379.253 54.696.807 1.844.534.148 237.917.449 4.138.127.237 4.138.127.237
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
237.917.449 -237.917.449 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.611 368.044 4.590.535 47.241.013 -196.469.075 -144.262.872 -144.262.872
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 -35.824 -1.659.077 49.497.359 49.351.427 122.379.253 54.696.807 2.082.451.597 -196.469.075 3.993.864.365 3.993.864.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
302.034.305 24.626.020
Dönem Karı (Zararı)
-196.469.075 -239.625.650
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
207.008.937 280.559.220
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 868.910 796.903
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18 0 2.003.596
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.813.574 2.456.618
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
74.386.820 36.444.932
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
129.643.348 237.918.990
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 571.592 1.033.532
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-275.307 -95.351
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
319.210.062 -12.329.666
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.234.675 1.324.870
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
351.272 9.376.972
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-580.697 -6.494.199
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-494.126 4.176.525
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
318.698.938 -20.713.834
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.122.456 -20.665.135
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
330.821.394 -48.699
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
329.749.924 28.603.904
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.715.619 -3.977.884
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.986.908 -703.749
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-2.335.175 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-217.824 -22.427
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -433.909 -681.322
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.575.214 184.696.545
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 250.460.937
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 250.460.93 -853.470 -3.259.824
Ödenen Faiz
6 -68.579.391 -51.561.119
Alınan Faiz
2.178.873 1.849.624
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -4.708.662 -3.539.590
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
213.472.183 208.618.816
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
36.057.280 19.658.898
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
249.529.463 228.277.714
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 209.125.601 110.617.974
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 458.655.064 338.895.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 511.249.105 257.010.980
Finansal Yatırımlar
5 8.245.142 9.479.817
Ticari Alacaklar
7 50.998.949 46.417.008
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 1.374.257 277.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
49.624.692 46.139.414
Diğer Alacaklar
2.978.611 2.786.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.978.611 2.786.193
Türev Araçlar
10 59.196.826 63.039.367
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
2.235.105 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
56.961.721 63.039.367
Proje Halindeki Stoklar
12 95.610.150 91.097.666
Peşin Ödenmiş Giderler
9 29.696.600 10.490.353
Diğer Dönen Varlıklar
179.344 130.967
ARA TOPLAM
758.154.727 480.452.351
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
758.154.727 480.452.351
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
21.485.075 20.180.692
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 20.487.137 19.158.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 997.938 1.021.825
Türev Araçlar
10 42.874.268 13.906.268
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
42.874.268 13.906.268
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 157.827.069 151.104.907
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 6.972.955.424 6.972.521.515
Maddi Duran Varlıklar
27.590.188 28.117.630
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.712.731 3.836.376
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.712.731 3.836.376
Peşin Ödenmiş Giderler
9 39.427.145 40.637.839
Diğer Duran Varlıklar
14 3.146.109 2.909.887
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.269.018.009 7.233.215.114
TOPLAM VARLIKLAR
8.027.172.736 7.713.667.465
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 288.341.733 204.200.808
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 604.714.000 574.507.547
Ticari Borçlar
19.815.817 20.717.510
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 16.148.916 10.247.709
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.666.901 10.469.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
916.879 2.229.769
Diğer Borçlar
673.230.650 410.876.615
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 665.331.423 399.286.290
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.899.227 11.590.325
Türev Araçlar
10 1.061.234 2.677.325
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
1.061.234 2.677.325
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 6.455.638 3.238.059
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 14.859.597 14.068.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
635.471 436.907
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.224.126 13.631.229
ARA TOPLAM
1.609.395.548 1.232.515.769
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.609.395.548 1.232.515.769
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.415.786.481 2.335.504.936
Ticari Borçlar
6.095.120 5.403.831
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.095.120 5.403.831
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.091.492 1.447.311
Uzun Vadeli Karşılıklar
939.730 668.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
939.730 668.381
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.423.912.823 2.343.024.459
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.033.308.371 3.575.540.228
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.993.864.365 4.138.127.237
Ödenmiş Sermaye
20 805.000.000 805.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.278.607 -10.278.607
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.873.176 50.873.176
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.694.901 -2.069.556
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.824 -42.435
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.824 -42.435
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.659.077 -2.027.121
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
98.848.786 47.017.238
Yabancı Para Çevrim Farkları
49.497.359 44.906.824
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
49.351.427 2.110.414
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
49.351.427 2.110.414
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
122.379.253 122.379.253
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.082.451.597 1.844.534.148
Net Dönem Karı veya Zararı
-196.469.075 237.917.449
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.993.864.365 4.138.127.237
TOPLAM KAYNAKLAR
8.027.172.736 7.713.667.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 147.887.655 67.149.918
Satışların Maliyeti
16 -29.495.380 -16.909.696
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
118.392.275 50.240.222
BRÜT KAR (ZARAR)
118.392.275 50.240.222
Genel Yönetim Giderleri
17 -10.415.735 -7.357.086
Pazarlama Giderleri
17 -334.348 -390.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 9.153.240 5.329.954
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -5.689.892 -5.951.752
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
111.105.540 41.870.791
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -571.592 -1.033.532
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
110.533.948 40.837.259
Finansman Gelirleri
19 70.489.289 31.777.143
Finansman Giderleri
19 -377.492.312 -312.240.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-196.469.075 -239.625.650
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-0,43000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
374.655 372.534
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.611 212.463
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
13 368.044 160.071
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
51.831.548 52.206.203 17.950.434
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-144.262.872 -221.675.216
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-144.262.872 -221.675.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027905


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8120 Değişim: 0,01%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1566 Değişim: -0,14%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,19 Değişim: -1,55%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.