KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2022 - 18:11
KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -4.592.411 50.712.389 -4.109.167 -73.622 -1.074.920 7.370.271 -54.702.922 116.693.057 54.696.807 1.884.229.243 549.043.489 4.020.450.560 4.020.450.560
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
549.043.489 -549.043.489 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.602 170.469 8.398.368 32.313.291 -458.444.388 -417.609.862 -417.609.862
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
124.608.000 -124.608.000 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
4.373.280 -4.373.280 4.373.280 4.373.280 4.373.280
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
554.699.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -219.131 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 -121.224 0 0 0 0 -904.451 15.768.639 0 0 0 -22.389.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.319.777 0 54.696.807 0 2.313.038.012 -458.444.388 0 3.607.213.978 0 3.607.213.978
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 50.712.389 -4.109.167 -121.224 -904.451 15.768.639 -22.389.631 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 3.607.213.978 3.607.213.978
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-458.444.388 458.444.388 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
78.789 -1.122.670 29.138.185 24.500.045 237.917.449 290.511.798 290.511.798
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
250.300.150 160.787 250.460.937 250.460.937
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-10.059.476 10.059.476 -10.059.476 -10.059.476 -10.059.476
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 -42.435 -2.027.121 44.906.824 2.110.414 122.379.253 54.696.807 1.844.534.148 237.917.449 4.138.127.237 4.138.127.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
485.783.634 172.267.899
Dönem Karı (Zararı)
237.917.449 -458.444.388
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.892.122 622.059.300
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 3.163.032 3.230.950
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-45.248.247 6.826.238
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.517.142 1.591.834
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 174.383.873 144.075.501
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.227.581.954 330.990.432
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.313.361.644 130.878.203
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.736.507 4.384.640
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
23.941 375.370
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
24 -17.431.422 -293.868
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
246.762.844 38.097.296
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.075.834 2.517.151
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.295.423 18.228.727
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.422.462 13.466.827
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.292.630 -3.399.621
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
234.673.087 7.284.212
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-56.352.170 -15.416.944
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
291.025.257 22.701.156
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
517.572.415 201.712.208
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-31.672.364 -29.247.450
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-116.417 -196.859
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
31.646.424 -2.393.523
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 -3.305.435 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 228.518
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -3.813.561 -1.482.010
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,24 49.595.422 4.559.901
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -10.830.002 -5.699.932
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-561.288.588 -333.379.580
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.460.937 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.460.937 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-10.059.476 4.373.280
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.567.323.726 1.865.966.691
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.163.217.603 -2.012.341.668
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
27.222.861 19.235.349
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-9.821.296 -19.885.171
Ödenen Faiz
6 -218.317.984 -173.929.945
Alınan Faiz
16.633.470 9.574.040
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -21.513.223 -26.372.156
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.858.530 -163.505.204
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
142.366.157 33.209.374
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
98.507.627 -130.295.830
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 110.617.974 240.913.804
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 209.125.601 110.617.974


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 257.010.980 136.990.130
Finansal Yatırımlar
5 9.479.817 8.403.983
Ticari Alacaklar
46.417.008 63.952.909
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 277.594 12.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 46.139.414 63.940.435
Diğer Alacaklar
2.786.193 1.472.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.786.193 1.472.456
Türev Araçlar
10 63.039.367 18.517.207
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 18.517.207
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
63.039.367 0
Proje Halindeki Stoklar
12 91.097.666 397.604.468
Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.490.353 6.698.859
Diğer Dönen Varlıklar
130.967 22.043
ARA TOPLAM
480.452.351 633.662.055
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
480.452.351 633.662.055
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
20.180.692 16.187.911
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 19.158.867 15.103.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.021.825 1.084.793
Türev Araçlar
10 13.906.268 1.649.554
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 1.649.554
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
13.906.268 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 151.104.907 112.547.450
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 6.972.521.515 5.272.407.000
Maddi Duran Varlıklar
14 28.117.630 26.920.472
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.836.376 4.383.339
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 3.836.376 4.383.339
Peşin Ödenmiş Giderler
9 40.637.839 26.822.743
Diğer Duran Varlıklar
16 2.909.887 2.073.683
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.233.215.114 5.462.992.152
TOPLAM VARLIKLAR
7.713.667.465 6.096.654.207
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 204.200.808 436.390.089
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 574.507.547 323.455.636
Ticari Borçlar
20.717.510 7.956.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 10.247.709 5.396.788
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 10.469.801 2.559.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.229.769 1.481.208
Diğer Borçlar
410.876.615 2.179.901
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 399.286.290 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.590.325 2.179.901
Türev Araçlar
10 2.677.325 21.875.881
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
2.677.325 15.160.681
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 6.715.200
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.238.059 4.030.346
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.068.136 7.800.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17,18 436.907 339.161
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 13.631.229 7.461.751
ARA TOPLAM
1.232.515.769 805.170.385
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.232.515.769 805.170.385
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.335.504.936 1.675.979.854
Ticari Borçlar
5.403.831 4.734.096
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.403.831 4.734.096
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.447.311 2.925.230
Uzun Vadeli Karşılıklar
668.381 630.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 668.381 630.664
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.343.024.459 1.684.269.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.575.540.228 2.489.440.229
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.138.127.237 3.607.213.978
Ödenmiş Sermaye
26 805.000.000 554.699.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.278.607 -219.131
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.873.176 50.712.389
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -2.069.556 -1.025.675
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.435 -121.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.435 -121.224
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-2.027.121 -904.451
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 47.017.238 -6.620.992
Yabancı Para Çevrim Farkları
44.906.824 15.768.639
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.110.414 -22.389.631
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.110.414 -22.389.631
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 122.379.253 112.319.777
Diğer Yedekler
19 54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 1.844.534.148 2.313.038.012
Net Dönem Karı veya Zararı
237.917.449 -458.444.388
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.138.127.237 3.607.213.978
TOPLAM KAYNAKLAR
7.713.667.465 6.096.654.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 396.601.839 288.785.709
Satışların Maliyeti
20 -86.840.623 -95.624.053
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
309.761.216 193.161.656
BRÜT KAR (ZARAR)
309.761.216 193.161.656
Genel Yönetim Giderleri
21 -29.417.856 -25.273.932
Pazarlama Giderleri
21 -970.068 -1.120.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 79.736.461 44.909.593
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -27.788.502 -42.022.798
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
331.321.251 169.654.509
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.330.793.066 34.267.430
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -164.851.765
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 2.736.507 -4.384.640
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.664.850.824 34.685.534
Finansman Gelirleri
25 338.592.427 327.568.915
Finansman Giderleri
25 -1.765.525.802 -820.698.837
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
237.917.449 -458.444.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
237.917.449 -458.444.388
DÖNEM KARI (ZARARI)
237.917.449 -458.444.388
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
237.917.449 -458.444.388
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 26 0,12000000 -0,94000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.043.881 122.867
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 78.789 -47.602
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.122.670 170.469
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.122.670 170.469
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
53.638.230 40.711.659
Yabancı Para Çevrim Farkları
29.138.185 8.398.368
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 24.500.045 32.313.291
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.594.349 40.834.526
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
290.511.798 -417.609.862
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
290.511.798 -417.609.862http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004631


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.