" />

KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 18:21
KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -4.592.411 50.712.389 -4.109.167 -73.622 -1.074.920 7.370.271 -54.702.922 116.693.057 54.696.807 1.884.229.243 549.043.489 4.020.450.560 4.020.450.560
Transferler
549.043.489 -549.043.489
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
87.963 146.901 2.545.422 20.641.285 -213.322.481 -189.900.910 -189.900.910
Sermaye Arttırımı
124.608.000 -124.608.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
14.687 -14.687 14.687 14.687 14.687
Dönem Sonu Bakiyeler
554.699.850 121.877.344 870.289.152 -4.577.724 50.712.389 -4.109.167 14.341 -928.019 9.915.693 -34.061.637 116.678.370 54.696.807 2.308.679.419 -213.322.481 3.830.564.337 3.830.564.337
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 50.712.389 -4.109.167 -121.224 -904.451 15.768.639 -22.389.631 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 3.607.213.978 3.607.213.978
Transferler
-458.444.388 458.444.388
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
172.692 9.122 7.178.558 16.184.544 -315.711.765 -292.166.849 -292.166.849
Sermaye Arttırımı
250.300.150 160.787 250.460.937 250.460.937
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-10.059.476 10.059.476 -10.059.476 -10.059.476 -10.059.476
Dönem Sonu Bakiyeler
805.000.000 121.877.344 870.289.152 -10.278.607 50.873.176 -4.109.167 51.468 -895.329 22.947.197 -6.205.087 122.379.253 54.696.807 1.844.534.148 -315.711.765 3.555.448.590 3.555.448.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.230.448 79.884.173
Dönem Karı (Zararı)
-315.711.765 -213.322.481
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
407.328.887 275.796.052
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.581.048 1.626.117
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22 4.159.832 3.226.430
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.824.929 144.415
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 69.709.568 69.447.621
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
328.340.253 199.107.978
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 1.727.642 2.262.675
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-14.385 -14.085
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23 0 -5.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.717.987 34.046.961
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.504.258 -8.943.217
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
23.230.630 24.397.965
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.115.191 11.904.464
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.270.446 759.493
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.608.130 5.928.256
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-24.064.386 -7.813.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.456.256 13.741.445
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
86.899.135 96.520.532
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.651.295 -16.636.359
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-17.392 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.832.271 -4.597.694
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 -3.305.433 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 128.602
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -253.956 -1.012.701
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 490.099
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.272.882 -4.203.694
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
119.235.461 -101.884.951
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.460.937 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.460.937 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-10.059.476 14.687
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.059.476 14.687
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 398.537.215 620.710.100
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -426.246.728 -629.456.157
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
11.756.425 5.951.793
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-5.938.050 -14.624.533
Ödenen Faiz
6 -104.503.473 -90.346.111
Alınan Faiz
10.130.504 5.865.270
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.901.893 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
189.633.638 -26.598.472
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
32.208.478 16.466.779
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
221.842.116 -10.131.693
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 110.617.974 240.913.804
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 332.460.090 230.782.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 363.734.139 136.990.130
Finansal Yatırımlar
5 6.899.725 8.403.983
Ticari Alacaklar
46.418.388 63.952.909
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 180.498 12.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 46.237.890 63.940.435
Diğer Alacaklar
2.531.471 1.472.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.531.471 1.472.456
Türev Araçlar
10 21.586.441 18.517.207
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
21.586.441 18.517.207
Proje Halindeki Stoklar
12 432.688.061 397.604.468
Peşin Ödenmiş Giderler
9 11.838.551 6.698.859
Diğer Dönen Varlıklar
378.497 22.043
ARA TOPLAM
886.075.273 633.662.055
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
886.075.273 633.662.055
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 17.868.463 16.187.911
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16.870.606 15.103.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
997.857 1.084.793
Türev Araçlar
10 7.041.710 1.649.554
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 1.649.554
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7.041.710 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 121.312.921 112.547.450
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.275.679.882 5.272.407.000
Maddi Duran Varlıklar
14 25.867.443 26.920.472
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 4.108.943 4.383.339
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.108.943 4.383.339
Peşin Ödenmiş Giderler
9 34.609.337 26.822.743
Diğer Duran Varlıklar
16 2.451.042 2.073.683
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.488.939.741 5.462.992.152
TOPLAM VARLIKLAR
6.375.015.014 6.096.654.207
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 478.683.709 436.390.089
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 501.244.453 323.455.636
Ticari Borçlar
7 13.066.219 7.956.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.285.727 5.396.788
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.780.492 2.559.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.135.324 1.481.208
Diğer Borçlar
8 1.238.331 2.179.901
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.238.331 2.179.901
Türev Araçlar
10 14.439.066 21.875.881
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
13.292.212 15.160.681
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.146.854 6.715.200
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.991.758 4.030.346
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 9.678.897 7.800.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
427.079 339.161
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.251.818 7.461.751
ARA TOPLAM
1.024.477.757 805.170.385
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.024.477.757 805.170.385
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.787.984.193 1.675.979.854
Ticari Borçlar
7 4.409.938 4.734.096
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.409.938 4.734.096
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.075.592 2.925.230
Uzun Vadeli Karşılıklar
618.944 630.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
618.944 630.664
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.795.088.667 1.684.269.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.819.566.424 2.489.440.229
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 3.555.448.590 3.607.213.978
Ödenmiş Sermaye
805.000.000 554.699.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.278.607 -219.131
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.873.176 50.712.389
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-843.861 -1.025.675
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
51.468 -121.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
51.468 -121.224
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-895.329 -904.451
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.742.110 -6.620.992
Yabancı Para Çevrim Farkları
22.947.197 15.768.639
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.205.087 -22.389.631
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.205.087 -22.389.631
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
122.379.253 112.319.777
Yasal Yedekler
122.379.253 112.319.777
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.844.534.148 2.313.038.012
Net Dönem Karı veya Zararı
-315.711.765 -458.444.388
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.555.448.590 3.607.213.978
TOPLAM KAYNAKLAR
6.375.015.014 6.096.654.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 138.037.506 127.367.464 70.887.588 28.501.471
Satışların Maliyeti
19 -36.326.015 -50.356.414 -19.416.319 -22.401.595
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
101.711.491 77.011.050 51.471.269 6.099.876
BRÜT KAR (ZARAR)
101.711.491 77.011.050 51.471.269 6.099.876
Genel Yönetim Giderleri
20 -13.741.413 -12.389.919 -6.384.327 -5.744.641
Pazarlama Giderleri
20 -700.686 -631.729 -310.139 -313.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 15.792.137 21.666.287 10.462.183 11.166.775
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -11.294.358 -16.968.574 -5.342.606 -9.623.933
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
91.767.171 68.687.115 49.896.380 1.584.693
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 5.099 0 5.099
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -1.727.642 -2.262.675 -694.110 -1.073.531
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
90.039.529 66.429.539 49.202.270 516.261
Finansman Gelirleri
24 90.302.875 90.607.573 58.525.732 57.619.352
Finansman Giderleri
24 -496.054.169 -370.359.593 -183.814.117 -163.927.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-315.711.765 -213.322.481 -76.086.115 -105.791.665
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-315.711.765 -213.322.481 -76.086.115 -105.791.665
DÖNEM KARI (ZARARI)
-315.711.765 -213.322.481 -76.086.115 -105.791.665
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-315.711.765 -213.322.481 -76.086.115 -105.791.665
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,53000000 -0,09000000 -0,38000000 -0,19000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
181.814 234.864 -190.720 -331.594
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
172.692 87.963 -39.771 -26.371
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
9.122 146.901 -150.949 -305.223
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
23.363.102 23.186.707 5.785.202 2.880.781
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.178.558 2.545.422 2.239.001 1.423.678
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
7.178.558 2.545.422 2.239.001 1.423.678
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 16.184.544 20.641.285 3.546.201 1.457.103
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.544.916 23.421.571 5.594.482 2.549.187
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-292.166.849 -189.900.910 -70.491.633 -103.242.478
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-292.166.849 -189.900.910 -70.491.633 -103.242.478http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958054


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.