KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2021 - 18:23
KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -4.592.411 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -73.622 0 0 0 0 -1.074.920 0 0 0 7.370.271 -54.702.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.693.057 0 54.696.807 0 1.884.229.243 549.043.489 0 4.020.450.560 4.020.450.560
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
549.043.489 -549.043.489 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
114.334 452.124 0 1.121.744 19.184.182 -107.530.816 -86.658.432 -86.658.432
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-851.954 0 851.954 -851.954 -851.954 -851.954
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -5.444.365 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 40.712 0 0 0 0 -622.796 0 0 0 8.492.015 -35.518.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.545.011 0 54.696.807 0 2.432.420.778 -107.530.816 0 3.932.940.174 3.932.940.174
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
554.699.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -219.131 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -121.224 0 0 0 0 -904.451 0 0 0 15.768.639 -22.389.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.319.777 0 54.696.807 0 2.313.038.012 -458.444.388 0 3.607.213.978 3.607.213.978
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-458.444.388 458.444.388 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
212.463 160.071 4.939.557 12.638.343 -239.625.650 -221.675.216 -221.675.216
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
250.300.150 160.787 250.460.937 250.460.937
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-18.050 18.050 -18.050 -18.050 -18.050
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
805.000.000 121.877.344 870.289.152 0 0 -237.181 0 50.873.176 -4.109.167 0 0 0 0 0 91.239 0 0 0 0 -744.380 0 0 0 20.708.196 -9.751.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.337.827 0 54.696.807 0 1.854.575.574 -239.625.650 0 3.635.981.649 3.635.981.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.626.020 86.469.317
Dönem Karı (Zararı)
-239.625.650 -107.530.816
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
280.559.220 164.398.793
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 796.903 818.778
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18 2.003.596 1.614.221
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.456.618 353.583
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36.444.932 35.992.093
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
237.918.990 124.441.974
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 1.033.532 1.189.144
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-95.351 -11.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.329.666 39.033.942
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.324.870 -6.262.797
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.376.972 27.114.425
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.494.199 6.985.076
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.176.525 874.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.713.834 10.322.949
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-20.665.135 15.162.323
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-48.699 -4.839.374
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.603.904 95.901.919
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.977.884 -9.432.602
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-703.749 -3.527.208
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 98.368
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.427 -438.600
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -681.322 -3.186.976
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
184.696.545 -74.776.929
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.460.937 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.460.937 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-18.050 -851.954
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 313.537.215 526.710.100
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -326.079.129 -546.828.250
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
3.306.481 2.705.551
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-3.259.824 -12.416.323
Ödenen Faiz
6 -51.561.119 -46.823.796
Alınan Faiz
1.849.624 2.727.743
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -3.539.590 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
208.618.816 8.165.180
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
19.658.898 9.328.623
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
228.277.714 17.493.803
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
110.617.974 240.913.804
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
338.895.688 258.407.607


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 368.807.434 136.990.130
Finansal Yatırımlar
5 7.079.113 8.403.983
Ticari Alacaklar
7 58.488.562 63.952.909
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 69.977 12.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
58.418.585 63.940.435
Diğer Alacaklar
1.949.467 1.472.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.949.467 1.472.456
Türev Araçlar
10 22.870.272 18.517.207
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
22.870.272 18.517.207
Proje Halindeki Stoklar
12 412.419.504 397.604.468
Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.154.110 6.698.859
Diğer Dönen Varlıklar
217.621 22.043
ARA TOPLAM
883.986.083 633.662.055
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
883.986.083 633.662.055
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
16.880.090 16.187.911
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 15.793.412 15.103.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.086.678 1.084.793
Türev Araçlar
10 10.522.823 1.649.554
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
1.492.338 1.649.554
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
9.030.485 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 116.613.547 112.547.450
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.273.088.322 5.272.407.000
Maddi Duran Varlıklar
26.283.278 26.920.472
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.246.057 4.383.339
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.246.057 4.383.339
Peşin Ödenmiş Giderler
9 35.385.771 26.822.743
Diğer Duran Varlıklar
14 2.256.055 2.073.683
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.485.275.943 5.462.992.152
TOPLAM VARLIKLAR
6.369.262.026 6.096.654.207
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 462.063.845 436.390.089
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 422.670.128 323.455.636
Ticari Borçlar
11.943.861 7.956.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 7.241.947 5.396.788
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.701.914 2.559.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
635.225 1.481.208
Diğer Borçlar
8 361.675 2.179.901
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
361.675 2.179.901
Türev Araçlar
10 13.841.520 21.875.881
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
12.347.178 15.160.681
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.494.342 6.715.200
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.476.952 4.030.346
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 9.555.946 7.800.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
380.869 339.161
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.175.077 7.461.751
ARA TOPLAM
924.549.152 805.170.385
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
924.549.152 805.170.385
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.800.451.213 1.675.979.854
Ticari Borçlar
7 5.213.953 4.734.096
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.213.953 4.734.096
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.464.535 2.925.230
Uzun Vadeli Karşılıklar
601.524 630.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
601.524 630.664
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.808.731.225 1.684.269.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.733.280.377 2.489.440.229
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.635.981.649 3.607.213.978
Ödenmiş Sermaye
20 805.000.000 554.699.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-237.181 -219.131
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.873.176 50.712.389
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-653.141 -1.025.675
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
91.239 -121.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
91.239 -121.224
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-744.380 -904.451
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.956.908 -6.620.992
Yabancı Para Çevrim Farkları
20.708.196 15.768.639
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-9.751.288 -22.389.631
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-9.751.288 -22.389.631
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
112.337.827 112.319.777
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.854.575.574 2.313.038.012
Net Dönem Karı veya Zararı
-239.625.650 -458.444.388
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.635.981.649 3.607.213.978
TOPLAM KAYNAKLAR
6.369.262.026 6.096.654.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 67.149.918 98.865.993
Satışların Maliyeti
16 -16.909.696 -27.954.819
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.240.222 70.911.174
BRÜT KAR (ZARAR)
50.240.222 70.911.174
Genel Yönetim Giderleri
17 -7.357.086 -6.645.278
Pazarlama Giderleri
17 -390.547 -318.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 5.329.954 10.499.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -5.951.752 -7.344.641
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.870.791 67.102.422
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -1.033.532 -1.189.144
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.837.259 65.913.278
Finansman Gelirleri
19 31.777.143 32.988.221
Finansman Giderleri
19 -312.240.052 -206.432.315
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-239.625.650 -107.530.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-239.625.650 -107.530.816
DÖNEM KARI (ZARARI)
-239.625.650 -107.530.816
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-239.625.650 -107.530.816
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 20 -0,43000000 -0,25000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
372.534 566.458
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
212.463 114.334
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
13 160.071 452.124
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.577.900 20.305.926
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 4.939.557 1.121.744
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 12.638.343 19.184.182
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.950.434 20.872.384
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-221.675.216 -86.658.432
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-221.675.216 -86.658.432http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935942


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 2,27% Hacim : 12.850 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.371 29.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.371
8,4568 Değişim: 0,01%
Düşük 8,4419 30.07.2021 Yüksek 8,4600
Açılış: 8,4556
10,0628 Değişim: -0,06%
Düşük 10,0548 30.07.2021 Yüksek 10,0733
Açılış: 10,0686
496,88 Değişim: 0,02%
Düşük 495,66 29.07.2021 Yüksek 500,27
Açılış: 496,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.