KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 19:27
KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -3.860.001 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -426.037 0 0 0 0 0 0 0 0 2.767.623 -1.038.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.265.254 0 0 292.892.073 0 54.696.807 0 785.763.627 1.029.882.607 0 3.630.805.417 3.630.805.417
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
8.649.541 1.021.233.066 -1.029.882.607 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
196.335 2.823.339 -13.430.933 -1.265.254 246.060.783 234.384.270 234.384.270
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-107.623.665 -107.623.665 -107.623.665
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-48.773 0 -48.773 -48.773
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -3.908.774 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -229.702 0 0 0 0 0 0 0 0 5.590.962 -14.469.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301.541.614 0 54.696.807 0 1.699.373.028 246.060.783 0 3.757.517.249 3.757.517.249
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -4.592.411 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 -1.148.542 0 0 0 0 0 0 0 0 7.370.271 -54.702.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.693.057 0 54.696.807 0 1.884.229.243 549.043.489 0 4.020.450.560 4.020.450.560
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
549.043.489 -549.043.489 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
234.864 2.545.422 20.641.285 0 -213.322.481 -189.900.910 -189.900.910
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
124.608.000 -124.608.000 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
14.687 -14.687 14.687 14.687 14.687
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
554.699.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -4.577.724 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -913.678 0 0 0 0 0 0 0 0 9.915.693 -34.061.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.678.370 0 54.696.807 0 2.308.679.419 -213.322.481 0 3.830.564.337 3.830.564.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.367.864 165.773.432
Dönem Karı (Zararı)
-213.322.481 246.060.783
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
274.582.083 -112.453.801
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.896.366 2.051.463
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22 3.226.430 3.143.917
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
494.833 4.785.567
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 69.433.103 66.435.541
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
198.665.205 118.793.537
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -305.705.788
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
23 0 -305.705.788
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
690.092 708.856
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 690.092 708.856
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
111.886 68.817
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
69.267 -2.350.896
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23 -5.099 -384.815
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
36.705.660 67.556.928
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-8.943.217 9.958.746
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.216.991 27.718.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.216.991 27.718.367
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.210.543 -297.350
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
753.009 80.395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
753.009 80.395
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.468.334 30.096.770
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.625.572 -5.943.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17.093.906 36.039.899
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
97.965.262 201.163.910
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-20.432.514 -35.154.880
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-164.884 -235.598
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.171.169 2.364.166
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
128.602 55.178
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
128.602 55.178
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.586.176 -495.615
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 15 -1.586.176 -495.615
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
490.099 3.564.815
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.203.694 -760.212
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-101.802.327 -185.951.342
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
14.687 -48.773
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 620.710.100 1.071.959.708
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -629.456.157 -1.081.897.622
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
5.951.793 2.207.153
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-14.624.533 -4.449.151
Ödenen Temettüler
-53.811.799
Ödenen Faiz
6 -90.346.111 -125.051.396
Alınan Faiz
5.947.894 5.140.538
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.605.632 -17.813.744
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16.690.673 4.447.241
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.914.959 -13.366.503
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 246.302.394 96.124.337
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 233.387.435 82.757.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 233.387.435 246.302.394
Finansal Yatırımlar
5 19.864.351 10.921.134
Ticari Alacaklar
61.397.810 77.163.274
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 26 445.865 23.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 60.951.945 77.139.590
Diğer Alacaklar
3.483.654 2.113.534
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.483.654 2.113.534
Türev Araçlar
10.540.680 3.740.888
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 7.536.472 3.425.449
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 3.004.208 315.439
Stoklar
12 8.166.706 20.904.892
Proje Halindeki Stoklar
12 447.632.675 433.819.841
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.621.700 4.316.006
Diğer Dönen Varlıklar
606.605 366.355
ARA TOPLAM
791.701.616 799.648.318
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
791.701.616 799.648.318
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
171.895 564.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 171.895 564.642
Diğer Alacaklar
15.979.511 14.185.483
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 14.357.337 12.631.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.622.174 1.553.953
Türev Araçlar
5.228.626 4.339.918
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 3.871.970 4.339.918
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 1.356.656
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 29.442.445 27.813.159
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.407.034.770 5.403.103.276
Maddi Duran Varlıklar
14 28.917.448 29.203.459
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.690.018 5.842.799
Şerefiye
707.175 707.175
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 4.982.843 5.135.624
Peşin Ödenmiş Giderler
9 11.963.424 11.664.258
Ertelenmiş Vergi Varlığı
552.195 474.453
Diğer Duran Varlıklar
16 2.239.862 2.044.826
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.507.220.194 5.499.236.273
TOPLAM VARLIKLAR
6.298.921.810 6.298.884.591
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 540.065.454 584.781.297
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 622.539.620 299.631.154
Ticari Borçlar
13.568.501 13.085.158
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 26 6.961.818 4.274.506
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.606.683 8.810.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.234.997 1.669.278
Diğer Borçlar
5.434.774 6.252.253
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.434.774 6.252.253
Türev Araçlar
9.494.338 30.223.912
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 1.652.811 446.152
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 7.841.527 29.777.760
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 7.492.536 8.722.921
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
189.629 129.040
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 9.324.366 9.465.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.024.819 736.430
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.299.547 8.728.755
ARA TOPLAM
1.210.344.215 953.960.198
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.210.344.215 953.960.198
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.245.318.439 1.289.652.762
Ticari Borçlar
3.933.113 3.125.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.933.113 3.125.366
Türev Araçlar
2.997.807 24.355.539
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 2.997.807 24.355.539
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.694.595 5.483.069
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.069.304 1.857.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.069.304 1.857.097
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.258.013.258 1.324.473.833
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.468.357.473 2.278.434.031
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.830.564.337 4.020.450.560
Ödenmiş Sermaye
25 554.699.850 430.091.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.577.724 -4.592.411
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.712.389 50.712.389
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-913.678 -1.148.542
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-913.678 -1.148.542
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-913.678 -1.148.542
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.145.944 -47.332.651
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.915.693 7.370.271
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-34.061.637 -54.702.922
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-34.061.637 -54.702.922
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 116.678.370 116.693.057
Diğer Yedekler
18 54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 2.308.679.419 1.884.229.243
Net Dönem Karı veya Zararı
-213.322.481 549.043.489
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.830.564.337 4.020.450.560
TOPLAM KAYNAKLAR
6.298.921.810 6.298.884.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 135.043.035 217.632.372 30.215.577 109.613.855
Satışların Maliyeti
19 -56.340.908 -55.030.295 -23.972.722 -30.235.091
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
78.702.127 162.602.077 6.242.855 79.378.764
BRÜT KAR (ZARAR)
78.702.127 162.602.077 6.242.855 79.378.764
Genel Yönetim Giderleri
20 -14.559.157 -16.283.841 -6.282.878 -6.842.397
Pazarlama Giderleri
20 -1.452.264 -1.748.928 -564.527 -742.962
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 22.021.409 24.132.769 11.238.943 12.706.374
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -17.724.107 -19.144.019 -9.834.218 -10.798.005
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.988.008 149.558.058 800.175 73.701.774
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 5.099 306.090.603 5.099 274.080.413
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -690.092 -708.856 -365.699 -109.007
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
66.303.015 454.939.805 439.575 347.673.180
Finansman Gelirleri
24 90.943.499 63.180.272 57.744.598 52.848.546
Finansman Giderleri
24 -370.457.109 -271.990.477 -163.972.892 -128.500.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-213.210.595 246.129.600 -105.788.719 272.020.919
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-111.886 -68.817 -2.946 -22.706
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-189.629 -149.938 -88.605 -50.744
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
77.743 81.121 85.659 28.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-213.322.481 246.060.783 -105.791.665 271.998.213
DÖNEM KARI (ZARARI)
-213.322.481 246.060.783 -105.791.665 271.998.213
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-213.322.481 246.060.783 -105.791.665 271.998.213
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (kayıp)/kazanç 25 -0,38000000 0,57000000 -0,19000000 0,63000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
234.864 196.335 -331.594 142.267
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
234.864 196.335 -331.594 142.267
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
23.186.707 -11.872.848 2.880.781 -15.605.271
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.545.422 2.823.339 1.423.678 199.031
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 20.641.285 -13.430.933 1.457.103 -15.804.302
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
20.641.285 -13.430.933 1.457.103 -15.804.302
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 -1.265.254 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 -1.265.254 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.421.571 -11.676.513 2.549.187 -15.463.004
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-189.900.910 234.384.270 -103.242.478 256.535.209
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-189.900.910 234.384.270 -103.242.478 256.535.209http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869199


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.