KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

05.06.2020 - 18:12
KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -3.860.001 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -10.796 0 0 0 0 -415.241 0 0 0 2.767.623 -1.038.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.265.254 0 0 292.892.073 0 54.696.807 0 785.763.627 1.029.882.607 0 3.630.805.417 3.630.805.417
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 1.029.882.607 -1.029.882.607 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
99.323 -45.255 2.624.308 2.373.369 -1.265.254 -25.937.430 -22.150.939 -22.150.939
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-504.337 0 504.337 -504.337 -504.337 -504.337
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -4.364.338 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 88.527 0 0 0 0 -460.496 0 0 0 5.391.931 1.335.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293.396.410 0 54.696.807 0 1.815.141.897 -25.937.430 0 3.608.150.141 3.608.150.141
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -4.592.411 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -73.622 0 0 0 0 -1.074.920 0 0 0 7.370.271 -54.702.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.693.057 0 54.696.807 0 1.884.229.243 549.043.489 0 4.020.450.560 4.020.450.560
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
549.043.489 -549.043.489 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
114.334 452.124 1.121.744 19.184.182 0 -107.530.816 -86.658.432 -86.658.432
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-851.954 851.954 -851.954 -851.954 -851.954
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -5.444.365 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 40.712 0 0 0 0 -622.796 0 0 0 8.492.015 -35.518.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.545.011 0 54.696.807 0 2.432.420.778 -107.530.816 0 3.932.940.174 3.932.940.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.469.317 77.838.146
Dönem Karı (Zararı)
-107.530.816 -25.937.430
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
164.398.793 98.454.265
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 818.778 935.743
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18 1.614.221 1.627.633
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
353.583 3.522.010
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35.992.093 33.380.476
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
124.441.974 92.331.708
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 0 -31.625.375
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.189.144 -109.861
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 1.189.144 -109.861
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-11.000 -1.223.254
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -384.815
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
39.033.942 19.722.462
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.262.797 10.608.575
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
27.114.425 350.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
27.114.425 350.444
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.985.076 -2.379.463
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
874.289 1.772.752
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
874.289 1.772.752
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.322.949 9.370.154
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.839.374 -6.962.427
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15.162.323 16.332.581
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
95.901.919 92.239.297
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.432.602 -14.362.906
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -38.245
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.527.208 2.942.734
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 0 -100.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
98.368 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
98.368 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-438.600 -147.456
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-438.600 -147.456
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.564.815
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.186.976 -374.625
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.776.929 -131.984.801
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-851.954 -504.337
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-851.954 -504.337
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 526.710.100 905.758.708
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -546.828.250 -943.439.130
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
2.705.551 81.100
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-12.416.323 -2.290.866
Ödenen Faiz
6 -46.823.796 -93.865.978
Alınan Faiz
2.727.743 2.275.702
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.165.180 -51.203.921
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.328.623 6.160.935
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.493.803 -45.042.986
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 240.913.804 91.143.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 258.407.607 46.100.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 258.407.607 240.913.804
Finansal Yatırımlar
5 17.183.931 10.921.134
Ticari Alacaklar
51.608.721 71.240.896
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 258.857 254.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 51.349.864 70.986.230
Diğer Alacaklar
2.342.991 1.893.320
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.342.991 1.893.320
Türev Araçlar
6.773.691 3.740.888
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 6.773.691 3.425.449
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 0 315.439
Stoklar
12 13.084.557 20.577.955
Proje Halindeki Stoklar
12 372.241.527 365.097.309
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.064.781 3.318.556
Diğer Dönen Varlıklar
177.327 99.154
ARA TOPLAM
726.885.133 717.803.016
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
726.885.133 717.803.016
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
334.258 564.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 334.258 564.642
Diğer Alacaklar
14.455.347 13.669.637
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 13.349.004 12.631.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.106.343 1.038.107
Türev Araçlar
4.286.045 4.339.918
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 4.286.045 4.339.918
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 108.747.978 108.363.254
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.402.215.651 5.399.028.675
Maddi Duran Varlıklar
27.952.648 28.267.757
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.828.286 4.991.723
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.828.286 4.991.723
Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.002.112 11.439.782
Diğer Duran Varlıklar
14 1.724.137 1.633.291
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.576.546.462 5.572.298.679
TOPLAM VARLIKLAR
6.303.431.595 6.290.101.695
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 534.026.544 584.781.297
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 354.736.167 299.631.154
Ticari Borçlar
12.773.808 12.108.666
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 9.801.633 9.743.027
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.972.175 2.365.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
610.041 1.178.301
Diğer Borçlar
6.730.293 4.637.937
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.730.293 4.637.937
Türev Araçlar
8.541.705 30.223.912
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 0 446.152
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 8.541.705 29.777.760
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 13.667.263 6.072.088
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 7.861.029 7.821.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
467.276 345.224
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.393.753 7.476.404
ARA TOPLAM
938.946.850 946.454.983
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
938.946.850 946.454.983
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.411.127.628 1.289.652.762
Ticari Borçlar
3.639.545 3.120.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.639.545 3.120.366
Türev Araçlar
11.662.655 24.355.539
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 11.662.655 24.355.539
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.473.669 5.483.069
Uzun Vadeli Karşılıklar
641.074 584.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
641.074 584.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.431.544.571 1.323.196.152
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.370.491.421 2.269.651.135
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.932.940.174 4.020.450.560
Ödenmiş Sermaye
430.091.850 430.091.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.444.365 -4.592.411
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.712.389 50.712.389
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-582.084 -1.148.542
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-622.796 -1.074.920
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.712 -73.622
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.026.725 -47.332.651
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.492.015 7.370.271
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-35.518.740 -54.702.922
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-35.518.740 -54.702.922
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
117.545.011 116.693.057
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.432.420.778 1.884.229.243
Net Dönem Karı veya Zararı
-107.530.816 549.043.489
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.932.940.174 4.020.450.560
TOPLAM KAYNAKLAR
6.303.431.595 6.290.101.695


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 98.865.993 100.897.315
Satışların Maliyeti
16 -27.954.819 -20.318.840
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.911.174 80.578.475
BRÜT KAR (ZARAR)
70.911.174 80.578.475
Genel Yönetim Giderleri
17 -6.645.278 -7.988.022
Pazarlama Giderleri
17 -318.345 -195.673
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 10.499.512 10.815.981
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -7.344.641 -7.945.868
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
67.102.422 75.264.893
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 0 32.010.190
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -1.189.144 109.861
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.913.278 107.384.944
Finansman Gelirleri
20 32.988.221 10.085.946
Finansman Giderleri
20 -206.432.315 -143.408.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-107.530.816 -25.937.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-107.530.816 -25.937.430
DÖNEM KARI (ZARARI)
-107.530.816 -25.937.430
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- 0 0
Ana Ortaklık Payları
-107.530.816 -25.937.430
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
566.458 54.068
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
114.334 99.323
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
13 452.124 -45.255
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
20.305.926 3.732.423
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 1.121.744 2.624.308
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 19.184.182 2.373.369
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
10 19.184.182 2.373.369
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 -1.265.254
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 -1.265.254
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.872.384 3.786.491
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-86.658.432 -22.150.939
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-86.658.432 -22.150.939http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849603


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.906 Değişim: 1,36% Hacim : 6.268 Mio.TL Son veri saati : 10:50
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.906
Açılış: 1.897
13,7564 Değişim: 0,68%
Düşük 13,5361 03.12.2021 Yüksek 13,7706
Açılış: 13,6633
15,5507 Değişim: 0,27%
Düşük 15,3327 03.12.2021 Yüksek 15,5656
Açılış: 15,5088
781,84 Değişim: 0,35%
Düşük 771,62 03.12.2021 Yüksek 784,23
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.