KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2019 - 20:24
KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -64.275 56.551 61.667 -622.325 33.301.617 54.696.807 615.628.763 169.929.189 1.190.928.363 1.190.928.363 1.190.928.363
Transferler
5.860.286 164.068.903 -169.929.189
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
439.207 -183.602 41.820 490.551.211 490.848.636 490.848.636 490.848.636
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
230.091.850 36.467 870.289.152 -134.098.810 736.316 1.887.579 52.939.662 1.021.882.216 1.021.882.216 1.021.882.216
Kar Payları
-148.694.742 -148.694.742 -148.694.742 -148.694.742
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-55.342.158 189.440.968 -189.440.968 -55.342.158 -55.342.158 -55.342.158
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 374.932 -127.051 103.487 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 490.551.211 2.499.622.315 2.499.622.315 2.499.622.315
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 374.932 -127.051 103.487 0 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 490.551.211 2.499.622.315 2.499.622.315 2.499.622.315
Transferler
11.349.540 479.201.671 -490.551.211
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-385.728 -288.190 2.664.136 -1.038.104 1.029.882.607 1.030.834.721 1.030.834.721 1.030.834.721
Kar Payları
-135.000.000 -135.000.000 -135.000.000 -135.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
185.580.967 49.767.414 235.348.381 235.348.381 235.348.381
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -3.860.001 50.712.389 -4.109.167 -10.796 -415.241 2.767.623 -1.038.104 1.265.254 292.892.073 54.696.807 785.763.627 1.029.882.607 3.630.805.417 3.630.805.417 3.630.805.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
288.017.577 183.552.008
Dönem Karı (Zararı)
1.029.882.607 490.551.211
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-746.900.030 -319.440.854
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 4.118.615 4.118.612
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
24,25 11.122.939 25.082.503
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
976.210 7.004.847
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
3 0 -225.969.284
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
141.014.028 75.290.926
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
342.761.898 46.193.599
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
25,3 -1.246.805.862 -202.465.724
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-533.187 7.798.094
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
14,3 -533.187 7.798.094
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
445.329 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
25 0 -56.494.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
47.594.492 22.527.781
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.735.748 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
23.931.594 58.026.266
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.258.033 -4.680.142
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.282.093 3.916.810
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.374.586 -34.735.153
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.154.946 -8.338.843
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
43.219.640 -26.396.310
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
330.577.069 193.638.138
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-42.240.099 -9.763.548
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-319.393 -322.582
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.943.229 125.247.045
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -13.116.304
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
14 -24.557.916 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -2.071.175 -5.762.148
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 253.350 122.296.531
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7.567.488 -6.459.185
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 0 28.288.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-285.377.056 -239.220.720
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.860.001 -55.342.158
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.860.001 -55.342.158
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.208.382 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.208.382 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 195.996.000 378.328.706
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -474.783.540 -345.933.470
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-874.173 0
Ödenen Temettüler
-135.000.000 -148.694.742
Ödenen Faiz
7 -124.397.496 -70.406.331
Alınan Faiz
18.333.772 2.827.275
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.302.708 69.578.333
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
37.017.498 -2.294.945
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.714.790 67.283.388
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 85.428.659 18.145.271
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 91.143.449 85.428.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 91.143.449 85.428.659
Finansal Yatırımlar
6 24.175.744 17.439.996
Ticari Alacaklar
75.149.096 58.606.698
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,28 189.840 69.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 74.959.256 58.537.323
Diğer Alacaklar
3.384.069 10.874.209
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 815.594 10.552.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.568.475 322.189
Türev Araçlar
1.994.452
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
11 1.994.452
Stoklar
13 403.846.092 357.495.590
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.998.931 3.510.998
Diğer Dönen Varlıklar
17 105.998 3.400.238
ARA TOPLAM
602.797.831 536.756.388
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
602.797.831 536.756.388
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 0 1.892.579
Ticari Alacaklar
41.824.047 56.439.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 41.824.047 56.439.941
Diğer Alacaklar
14.034.787 8.611.189
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 12.878.644 7.249.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.156.143 1.361.562
Türev Araçlar
7.224.784
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
11 7.224.784
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 105.621.562 78.154.513
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 4.786.945.000 3.532.825.000
Maddi Duran Varlıklar
15 29.524.117 30.959.255
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.438.337 6.050.639
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 5.438.337 6.050.639
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.268.874 10.521.361
Diğer Duran Varlıklar
17 1.003.069 2.396.583
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.002.884.577 3.727.851.060
TOPLAM VARLIKLAR
5.605.682.408 4.264.607.448
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 40.670.639 133.602.406
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 881.074.757 295.627.546
Ticari Borçlar
13.389.604 13.463.959
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,28 6.880.229 3.999.540
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 6.509.375 9.464.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.316.355 462.660
Diğer Borçlar
4.761.063 1.098.201
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.761.063 1.098.201
Türev Araçlar
7.138.489
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11 7.138.489
Ertelenmiş Gelirler
10 6.946.045 6.861.433
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.554.333 10.465.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18,19 286.703 196.090
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 10.267.630 10.269.168
ARA TOPLAM
965.851.285 461.581.463
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
965.851.285 461.581.463
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 992.687.899 1.293.166.591
Ticari Borçlar
3.205.419 582.128
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 3.205.419 582.128
Türev Araçlar
5.187.501
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11 5.187.501
Ertelenmiş Gelirler
10 7.523.123 9.412.508
Uzun Vadeli Karşılıklar
421.764 242.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 421.764 242.443
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.009.025.706 1.303.403.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.974.876.991 1.764.985.133
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.630.805.417 2.499.622.315
Ödenmiş Sermaye
27 430.091.850 430.091.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.860.001 -189.440.968
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.712.389 944.975
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -426.037 247.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.796 374.932
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.796 374.932
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-415.241 -127.051
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 2.994.773 1.368.741
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.767.623 103.487
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.038.104
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
11 -1.038.104
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.265.254 1.265.254
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 292.892.073 281.542.533
Diğer Yedekler
20 54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 785.763.627 441.561.956
Net Dönem Karı veya Zararı
1.029.882.607 490.551.211
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.630.805.417 2.499.622.315
TOPLAM KAYNAKLAR
5.605.682.408 4.264.607.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 374.601.700 299.481.456
Satışların Maliyeti
21 -77.845.863 -70.951.856
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
296.755.837 228.529.600
BRÜT KAR (ZARAR)
296.755.837 228.529.600
Genel Yönetim Giderleri
22 -30.011.483 -37.536.414
Pazarlama Giderleri
22 -2.285.348 -1.588.455
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 80.924.949 57.491.167
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -55.730.712 -77.474.944
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
289.653.243 169.420.954
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 1.246.805.862 303.124.673
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -1.892.579 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14,3 533.187 -7.798.094
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
3 0 181.804.762
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.535.099.713 646.552.295
Finansman Gelirleri
26 367.824.888 140.959.629
Finansman Giderleri
26 -873.041.994 -296.960.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.029.882.607 490.551.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.029.882.607 490.551.211
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.029.882.607 490.551.211
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.029.882.607 490.551.211
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 27 2,39000000 1,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-673.918 255.605
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -385.728 -325.281
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
14 -288.190 580.886
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.626.032 41.820
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 2.664.136 41.820
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 -1.038.104 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
952.114 297.425
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.030.834.721 490.848.636
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.030.834.721 490.848.636http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742966


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: -0,45% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6210 Değişim: -0,07%
Düşük 8,6201 22.09.2021 Yüksek 8,6282
Açılış: 8,6272
10,1180 Değişim: 0,01%
Düşük 10,1116 22.09.2021 Yüksek 10,1329
Açılış: 10,1172
492,19 Değişim: -0,01%
Düşük 491,91 22.09.2021 Yüksek 492,55
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.