KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2018 - 19:57
KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -7.724 61.667 -622.325 33.301.617 54.696.807 615.628.763 169.929.189 1.190.928.363 0 1.190.928.363
Transferler
5.860.286 164.068.903 -169.929.189
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
492.968 263.656.796 264.149.764 0 264.149.764
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
230.091.850 36.467 870.289.152 -134.098.810 736.316 1.887.579 52.939.662 1.021.882.216 0 1.021.882.216
Kar Payları
-148.694.742 -148.694.742 0 -148.694.742
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-55.342.158 189.440.968 -189.440.968 -55.342.158 0 -55.342.158
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 485.244 61.667 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 263.656.796 2.272.923.443 0 2.272.923.443
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 247.881 103.487 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 490.551.211 2.499.622.315 0 2.499.622.315
Transferler
11.349.541 479.201.670 -490.551.211
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-368.572 308.777 466.041.694 465.981.899 0 465.981.899
Kar Payları
-135.000.000 -135.000.000 0 -135.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
189.440.968 49.767.414 239.208.382 0 239.208.382
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 50.712.389 -4.109.167 -120.691 412.264 1.265.254 292.892.074 54.696.807 785.763.626 466.041.694 3.069.812.596 0 3.069.812.596


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.423.817 212.152.639
Dönem Karı (Zararı)
466.041.694 263.656.796
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-355.060.957 -109.188.964
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 2.547.289 2.211.292
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.194.029
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.666.986 1.386.013
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
3 -225.969.284
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 53.754.271 46.151.517
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
179.358.932 19.845.569
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23 -597.059.648 44.164.522
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
381.908 9.121.184
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 381.908 9.121.184
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
143.437 179.730
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-48.161
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-6.279.507
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
36.410.725 71.107.165
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.267.057 28.318.351
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.926.057 -6.695.722
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.599.267 4.661.359
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.668.992 44.823.177
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.175.046 -19.840.343
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24.493.946 64.663.520
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
147.391.462 225.574.997
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.499.221 -13.499.046
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-468.424 76.688
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.936.217 29.999.049
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 -24.157.917
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -1.087.707 -893.511
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.568.192
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.750.352 -1.963.783
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.940.241 28.288.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-113.665.708 -246.124.031
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-55.342.158
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.208.382
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.208.382
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.669.839
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -252.333.582 -13.965.068
Ödenen Temettüler
-67.499.990 -148.694.742
Ödenen Faiz
7 -45.247.546 -42.914.127
Alınan Faiz
12.207.028 1.122.225
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.178.108 -3.972.343
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.621.694 -1.761.984
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.556.414 -5.734.327
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 88.837.174 19.451.752
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 80.280.760 13.717.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 80.280.760 88.837.174
Finansal Yatırımlar
6 20.380.237 17.439.996
Ticari Alacaklar
73.200.631 65.277.994
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,26 462.078 236.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 72.738.553 65.041.025
Diğer Alacaklar
10.993.569 10.933.689
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 9.335.991 10.552.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.657.578 381.669
Stoklar
12 448.024.403 426.085.928
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.026.584 4.823.759
Diğer Dönen Varlıklar
16 98.919 3.419.632
ARA TOPLAM
639.005.103 616.818.172
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
639.005.103 616.818.172
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.892.579 1.892.579
Ticari Alacaklar
48.911.942 56.439.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 48.911.942 56.439.941
Diğer Alacaklar
9.796.513 9.204.860
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 8.246.750 7.249.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.549.763 1.955.233
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 23.795.506
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 4.134.505.703 3.535.536.000
Maddi Duran Varlıklar
14 30.901.634 32.045.644
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.599.370 6.914.942
Şerefiye
707.175 707.176
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 5.892.195 6.207.766
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.235.279 10.521.361
Ertelenmiş Vergi Varlığı
377.509 306.163
Diğer Duran Varlıklar
16 1.068.987 2.825.135
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.269.085.022 3.655.686.625
TOPLAM VARLIKLAR
4.908.090.125 4.272.504.797
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 50.915.401 133.602.406
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 691.948.879 295.627.546
Ticari Borçlar
13.819.624 16.566.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,26 2.753.959 1.895.696
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 11.065.665 14.670.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.837.588 870.618
Diğer Borçlar
72.699.847 2.355.647
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 67.500.010
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.199.837 2.355.647
Ertelenmiş Gelirler
10 14.551.565 8.333.184
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
214.783 42.393
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 13.027.067 11.323.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
730.027 533.178
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12.297.040 10.790.433
ARA TOPLAM
859.014.754 468.721.580
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
859.014.754 468.721.580
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 968.078.868 1.293.166.591
Ticari Borçlar
1.276.672 582.128
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.276.672 582.128
Ertelenmiş Gelirler
10 8.686.725 9.412.508
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.220.510 999.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.220.510 999.675
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
979.262.775 1.304.160.902
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.838.277.529 1.772.882.482
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.069.812.596 2.499.622.315
Ödenmiş Sermaye
25 430.091.850 430.091.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-189.440.968
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.712.389 944.975
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-120.691 247.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-120.691 247.881
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-120.691 247.881
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.677.518 1.368.741
Yabancı Para Çevrim Farkları
412.264 103.487
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.265.254 1.265.254
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 292.892.074 281.542.533
Diğer Yedekler
18 54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 785.763.626 441.561.956
Net Dönem Karı veya Zararı
466.041.694 490.551.211
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.069.812.596 2.499.622.315
TOPLAM KAYNAKLAR
4.908.090.125 4.272.504.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 186.352.844 146.845.037 94.264.375 80.911.375
Satışların Maliyeti
19 -45.882.053 -38.656.303 -23.610.162 -21.205.944
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
140.470.791 108.188.734 70.654.213 59.705.431
BRÜT KAR (ZARAR)
140.470.791 108.188.734 70.654.213 59.705.431
Genel Yönetim Giderleri
20 -17.544.785 -17.185.893 -9.353.536 -8.699.760
Pazarlama Giderleri
20 -2.336.335 -2.022.820 -1.001.063 -861.569
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 24.806.584 26.724.687 16.308.483 6.957.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -10.548.340 -28.871.397 -6.953.379 -8.941.122
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
134.847.915 86.833.311 69.654.718 48.160.957
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 597.059.648 6.279.739 597.059.648
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -381.908 -9.121.184 -381.908
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
3 181.804.762
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
731.525.655 265.796.628 666.332.458 48.160.957
Finansman Gelirleri
24 16.378.760 99.077.436 12.300.118 29.986.315
Finansman Giderleri
24 -281.719.284 -101.037.538 -193.753.567 -17.363.911
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
466.185.131 263.836.526 484.879.009 60.783.361
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-143.437 -179.730 -186.646 -191.294
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-214.783 -199.606 -150.997 -172.870
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
71.346 19.876 -35.649 -18.424
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
466.041.694 263.656.796 484.692.363 60.592.067
DÖNEM KARI (ZARARI)
466.041.694 263.656.796 484.692.363 60.592.067
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
466.041.694 263.656.796 484.692.363 60.592.067
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi pay başına kazanç 25 1,08000000 0,61000000 1,13000000 0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-368.572 492.968 -13.643 250.323
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-368.572 492.968 -13.643 250.323
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
308.777 219.333
Yabancı Para Çevrim Farkları
308.777 219.333
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-59.795 492.968 205.690 250.323
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
465.981.899 264.149.764 484.898.053 60.842.390
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
465.981.899 264.149.764 484.898.053 60.842.390http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704100


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.