KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.08.2020 - 17:18
KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2020 yılına başarılı sonuçlarla başlayan Aksa Enerji, yılın ilk çeyreğindeki başarısını ikinci çeyrekte de sürdürmüş ve ilk 6 aylık dönemde 291 milyon TL konsolide net kâr elde etmiştir. Şirket, ana ortaklık kârını ise geçen yılın aynı dönemine göre %107 artırarak 108 milyon TL'den 222 milyon liraya yükseltmiştir. İlk yarıyılda 709 milyon TL FAVÖK elde eden Aksa Enerji'nin FAVÖK marjı ise %20,4 olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK'ünün %80'ini döviz bazlı yurt dışı enerji santrallerinden sağlayan Aksa Enerji'nin cirosu ise önceki yılın aynı dönemine göre %50 artışla 3.467 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  Aksa Enerji'nin bugün yapılan "2020 Yılı İlk Yarıyıl Mali Tablolarını Değerlendirme Telekonferansı"nın ana hatları aşağıda paydaşlarımızın bilgisine sunulmuş olup İngilizce sunuma http://www.aksainvestorrelations.com/presentations/financial-presentations/ linkinden ulaşılabilmektedir. İngilizce sunum telekonferans görüşmelerine baz oluşturmak amacıyla hazırlanmış olup şirketin faaliyetleri ile ilgili tüm gelişmeleri veya bilgileri içermemektedir. SEKTÖR
Türkiye'nin toplam kurulu gücü 2020 yılının ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla 1.086 MW artarak 91.460 MW'a ulaşmıştır. 2020 yılı ilk yarısında devreden çıkan santraller devreye alınanlarla netleştirildiğinde rüzgâr santrallerinin kurulu gücü geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 542 MW, kömür santrallerinin kurulu gücü 216 MW, hidroelektrik santrallerinin kurulu gücü ise 183 MW artış göstermiştir. Bununla birlikte doğal gaz santrallerinin kurulu gücünde 542 MW, fuel oil santrallerinin kurulu gücünde ise 403 MW düşüş yaşanmıştır. Kurulu güçte göze çarpan en büyük artış ise yine lisanssız santrallerde gerçekleşmiştir.  2020 yılının ikinci çeyreğinde Covid - 19 dolayısı ile eve kapanan Türkiye'de elektrik üretimi ve tüketiminde ciddi düşüşler yaşanmıştır. Özellikle Mart ayının ortasından itibaren talep düşüşü başlamış, Nisan ayında ise enerji fiyatları en düşük seviyeye gelmiştir. Enerji fiyatları Mayıs ayı itibarıyla yükselmeye başlamıştır. Buna göre yılın ilk yarısında elektrik üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %5 oranında azalırken, elektrik tüketimi ise %4 azalmıştır. Kaynak bazında değerlendirildiğinde ise üretim rakamları geçen yılın ilk yarısına benzer düzeyde gerçekleşmiştir. Hidroelektriğin toplam elektrik üretimi içindeki payı 2019 yılının ilk yarısında %38 seviyesindeyken 2020 yılının ilk yarısında %35'e gerilemiş, kömür üretiminin payı ise 1 puan artarak %35'e yükselmiştir. Kaynak bazlı üretim miktarlarında kömür ve hidroelektriği %16 ile doğal gaz ve %8 ile rüzgâr takip ederken, geri kalan %6'lık üretim ise diğer kaynaklardan sağlanmıştır.  Kurulu güç içerisinde en büyük pay %31 ile hidroelektrik santrallerine ait iken, onu sırasıyla %28 ile doğal gaz, %22 ile kömür, %8 ile rüzgâr ve %10 ile diğer kaynaklar takip etmiştir.    Doğal gaz fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,2 artış göstermiş ve yılın ilk yarısını 1.600 TL/ Sm3 seviyesinde kapatmıştır. 2020 yılının ilk yarısında ağırlıklı ortalama spot enerji fiyatları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 artış göstererek 259 TL olarak gerçekleşmiştir.   Ek olarak BOTAŞ, Temmuz ayında doğal gaz fiyatlarında %12,5 oranında bir indirim yaparak doğal gaz tarifesini 1.400 TL/ Sm3 olarak revize etmiş, Temmuz ayı spot enerji fiyatı ise 298 TL olarak gerçekleşmiştir.  OPERASYONLAR
Şirketimizin toplam kurulu gücü 1.946 MW'tır.  Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüksek seyreden yurt içi spot enerji fiyatları ile döviz bazlı garantili satışlar yapan yurt dışı santralleri sayesinde 2020 yılının ilk yarıyıl ciro rakamı, 2019 yılının aynı dönemine göre %50 artarak 3.467 milyon TL olmuştur.  Artan doğal gaz ve işletme maliyetlerinin yurt içi santrallerin satışlarından elde edilen kâr marjlarını baskılamasına rağmen, yurt dışında döviz cinsinden satış yapan santrallerin yüksek kâr marjları, FAVÖK ve net kâr üzerinde olumlu etki yaratmaya devam etmektedir. Aksa Enerji, 2020 yılının ilk yarısında 709 milyon TL Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) ve 291 milyon TL konsolide net kâr elde etmiştir.  Aksa Enerji, 2020 yılının ilk yarısında toplam 10.680 GWsa satış gerçekleştirmiş olup, bunun 9.820 GWsa'i Türkiye'de, 860 GWsa'i ise yurt dışı santrallerimiz olan KKTC, Gana, Mali ve Madagaskar'da gerçekleşmiştir.  Yurt İçi Satışlar
Doğal gaz maliyetlerindeki artış sebebiyle, 2018 yılından itibaren hacimden ziyade kârlılık odaklı bir strateji izlenerek kombine çevrim santrallerimiz spot enerji fiyatlarının yüksek seyrettiği gün ve saatlerde çalıştırılmaktadır. COVID-19'un etkisiyle 2. çeyrekte spot enerji fiyatlarının düşük seyretmesine bağlı olarak, doğal gaz santrallerinin üretim hacmindeki düşüş devam etmiştir. Bununla birlikte yan hizmet gelirlerinin olumlu etkisi sayesinde, bu santrallerin EBITDA'ya katkısı bir önceki dönem ile aynı düzeyde gerçekleşmiştir. Yüksek kapasitede çalışan ve yerli kömürle üretim yapan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin üretimi ise %8 artmıştır. Bu artışın nedeni, Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin bir önceki yılın aynı döneminde bakım nedeniyle daha düşük üretim gerçekleştirmiş olmasıdır. Satışlarının yaklaşık yarısını spot piyasaya gerçekleştiren Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin kâr marjı, spot fiyatların bir önceki yıla göre yüksek seyretmesinden olumlu etkilenmiştir. Santral, üretiminin kalan kısmını "Sadece Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Satın Alımı"na yönelik ihale çerçevesinde EÜAŞ'a satmaktadır. Anlaşma metnine göre, 2017/11070 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde verilen 7 yıllık alım garantisinin kalan 5 yılında kısmen Dolar'a endeksli alım fiyatı 2020 yılı ilk çeyreği için 322,43 TL/MWsa, olurken, artan dolar kurunun da etkisiyle ikinci çeyrek için 340,03 TL/MWsa olarak gerçekleşmiş ve üçüncü çeyrek için ise 359,25 TL/MWsa olarak belirlenmiştir. Ek olarak, EÜAŞ tarafından, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dâhil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve/veya muhafazası için yıllık olarak belirlenen bütçe dâhilinde verimlilik ve yaş kriterlerini sağlayan lisanslı enerji santrallerine kapasite ödemesi yapılmaktadır. Bu kapsamda, Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali ve Bolu Göynük Termik Enerji Santrali 2020 yılında da kapasite mekanizmasına dâhil olmaya hak kazanarak kapasite ödemelerinden yararlanmaktadır. Santraller 2020 yılının ilk altı ayında toplam 78.318.800 TL kapasite ödemesi almıştır.  2020 yılının ilk yarısında Aksa Enerji'nin Türkiye operasyonlarından gerçekleştirdiği toplam elektrik satış hacmi, önceki yılın aynı dönemine göre %58 artarak 6.215 GWsa'ten 9.820 GWsa'e yükselmiştir. Şirketin yurt içi satış hacminin %54'ünü spot piyasa satışları, %37'sini ikili anlaşma ve OTC satışları, geri kalan %9'unu ise grup şirketlerine yapılan satışlar oluşturmaktadır.  Yurt Dışı Satışlar
Aksa Enerji'nin yurt dışında KKTC, Gana, Madagaskar ve Mali'de toplam dört enerji santrali bulunmaktadır. Bunların dışında Madagaskar'daki 24 MW kurulu güçteki bir santralin (CTA-2) rehabilitasyonu ülke adına yapılmış olup işletme & bakım anlaşması çerçevesinde 5 yıl süre ile işletilmektedir. Aksa Enerji'nin tarifelerinde kapasite ödemesi kapsamındaki garantili alım bölümü toplam içinde daha büyük bir değer içermekte olduğu için ülkelerdeki enerji ihtiyacı, mevsimsellik veya yenilenebilir enerji santrallerinin üretime etkisi ile oluşabilecek olumsuzluklara rağmen, tüm yurt dışı santrallerinin Şirket'in kârlılığına etkisi yüksek olmaya devam etmektedir. 2020 yılının ilk yarısında, Şirketimizin FAVÖK'ünün %80'i döviz cinsinden satış yapan KKTC, Gana, Mali ve Madagaskar santralleri tarafından yaratılmıştır. Bu santraller yılın ilk yarısında 860 GWsa üretim ve satış yapmıştır. 2020 yılı ilk yarısında, Afrika santrallerinin satış hacmi geçen senenin aynı dönemine göre %10 azalarak 2019 yılının aynı dönemindeki 564.609 MWsa seviyesinden 508.939 MWsa seviyesine gerilemiştir. Bu gerilemede ana etmen Gana'nın mevsimsel olarak yağışlı sezonda olmasıdır. Bununla beraber garantili kapasite bedellerinin döviz bazlı olması sayesinde karlılığımıza büyük etkisi olmamıştır. KKTC santralimizin satış hacmi ise geçen yılın aynı dönemi ile paralel seviyede gerçekleşmiştir. BİLANÇO SONRASI GELİŞMELER 
Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralinde Üretimin Geçici Olarak Durdurulması
Şubat 2020 - Nisan 2020 tarihleri arasında olduğu gibi, 147 MW kurulu güçteki Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim  Santrali'nin üretimini Ağustos ayı itibarıyla geçici süreyle durdurmak için TEİAŞ'a başvuru yapılmıştır. 
GELECEĞE DÖNÜK DEĞERLENDİRMELER
2020 yılında piyasa şartlarının yurt içi santrallerin satışlarından elde edilen kâr marjlarını baskılamasına rağmen, yurt dışında kurulu enerji santrallerinin yüksek kâr marjlarının FAVÖK ve net kâr üzerinde olumlu etki yaratmaya devam etmesi beklenmektedir.    2020 yılı için Şirketimiz 5.259 milyar TL ciro ve 1.445 milyar TL FAVÖK öngörmektedir. 2020 FAVÖK beklentisi içinde Afrika santrallerimizin %72 civarı pay alacağı öngörülmüştür. Bolu Göynük Termik Enerji Santrali ve Ali Metin Kazancı Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali 2020 yılında da kapasite mekanizmasından faydalanacak olup toplam 130-138 milyon TL civarı bir ödeme alınması beklenmektedir. Yurt içi satışlarımızın yaklaşık %29'unun ikili satış anlaşmaları, %63'ünün spot piyasaya yapılacak satışlar ve geriye kalan %8'inin ise primer ve sekonder frekans hizmetleri gibi yan hizmetlerden oluşacağı öngörülmüştür.     Şirketimizin nakit bazlı yatırım harcamalarının (CAPEX) 2020 yılında 155 milyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. CAPEX içerisinde santrallerde yapılması planlanan bakım ve iyileştirme çalışmaları ile Gana Santrali'ndeki motorların çift yakıta (HFO/doğal gaz) dönüşümünün tamamlanması için yapılacak yatırımlar yer almakta olup Özbekistan yatırımı dâhil değildir.     Yurt dışı santrallerinin FAVÖK hesaplamalarında 2020 ortalama Amerikan Doları 6,25 TL, ortalama Euro kuru ise 6,64 TL olarak baz alınmıştır. Ortalama döviz kurlarının beklentilerimizden farklı oluşması yurt dışındaki santrallerimizin yarattığı ciro rakamını, dolayısıyla da toplam FAVÖK rakamını etkileyebilecektir.  Covid-19 salgınının piyasalara etkilerini göz önüne aldığımızda şu an için 2020 yıl sonu öngörülerimizi revize etmemizi gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Enerji temel bir ihtiyaç olduğu için gerek yurt içi gerek yurt dışındaki santrallerimiz hizmet vermeye devam etmektedir.  2020 yılı ilk yarısı itibarıyla şirketimizin 2020 yılsonu öngörüleri ciro bazında %66, FAVÖK bazında ise %49 oranlarında gerçekleşmiş bulunmaktadır. KAMERUN VE KONGO CUMHURİYETİ'NDE PLANLANAN DOĞAL GAZ KAYNAKLI ENERJİ ÜRETİMİ PROJELERİ 
Aksa Enerji, Kamerun'da 150 MW kurulu güçte doğal gaz kaynaklı enerji üretimi projesi geliştirmek üzere Kamerun Su Kaynakları ve Enerji Bakanlığı (MINEE) ile 12 ay süreli bir ön mutabakat anlaşması, Gaz du Cameroun S.A. ile ise doğal gaz alımına yönelik bağlayıcı olmayan bir protokol imzalamıştır.  Şirketimiz, Kongo Cumhuriyeti'nde ise doğal gaz kaynaklı enerji üretimi ve satışına ilişkin iki proje için 12 ay süreli bir önlisans almıştır.  Her iki ülkedeki bu gelişmelerin yürürlüğe girecek bir anlaşmaya dönüşebilmesi için bu süre içinde tarafların tarife fiyatı, finansal teminat, proje, kullanılacak ekipman, yakıt tedariki gibi pek çok konuda anlaşma sağlamış olması gerekmektedir. Süreçlerin ilerleme hızı konusunda henüz bir öngörü paylaşmak mümkün değildir. ÖZBEKİSTAN'DA KURULACAK DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ 
Aksa Enerji, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 240 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl süresince satışını içeren bir anlaşmayı  Özbekistan Enerji Bakanlığı ile imzalamıştır.
2018 yılında kısmi lisans iptali yaparak bir bölümünü iletim sisteminden çıkardığı Antalya Ali Metin Kazancı Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'ndeki mevcut ekipmanı Özbekistan'a taşıyarak, 240 MW kapasiteli bir doğal gaz kombine çevrim santrali kuracaktır. Amerikan Doları bazında belirlenen garantili kapasite bedeli ile 25 yıl boyunca hizmet verecek santralin enerji üretiminde kullanacağı doğal gazın temini Özbekistan'ın gaz tedarik şirketi Uztransgaz tarafından sağlanacaktır. Gerekli yer tahsislerinden sonra başlayacak santral inşaatının azami 12 ay süre içinde tamamlanarak devreye alınması planlanmaktadır. Bu kapsamda 25.05.2020 tarihinde Aksa Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı olarak Özbekistan'da Aksa Enerji Tashkent FE LLC adında bir şirket kurulmuştur. YURT DIŞI SANTRALLERİMİZDEKİ GELİŞMELER HAKKINDA ÖZET BİLGİ
Yurt dışı kontratlarımızda yakıt fiyatlarındaki artış ve bulunduğumuz Afrika ülkelerindeki dolar likiditesi konusunda yaşanan sıkıntılar, düzenli ödemelerde zaman zaman aksaklıklar yaşanabilmesine sebep olmaktadır. 2020 yılının ilk yarısında toplam 142 milyon Amerikan Doları tahsilat gerçekleşmiştir. Mali ve Gana'da garantili alım anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda görüşmeler devam etmekle beraber Covid-19 nedeniyle Şirketimizdeki seyahat yasakları çerçevesinde uzaktan takip edilmektedir. Madagaskar anlaşmamızın ikinci fazı olan 54 MW kurulu gücün faaliyete geçmesine ilişkin yakın gelecekte herhangi bir beklentimiz bulunmamaktadır. Santralin inşaatına başlanabilmesi için ülkenin öncelikle enerji iletim hatlarını inşa etmesi gerekmektedir. Yakın dönemde bu yönde bir beklenti bulunmadığı için ikinci faz ile ilgili bir tarih öngörüsü paylaşılmamasına karar verilmiş olup olası gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ayrıca duyurulacaktır.  1 OCAK-30 HAZİRAN 2020 DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI 
2020 yılının ilk yarısında, Aksa Enerji'nin cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 artışla 3.467 milyon TL'ye ulaşırken konsolide net kârı ise 291 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  Şirket'in FAVÖK tutarı 2019 yılının aynı dönemine oranla %6 düşerek artışla 709 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra, brüt kârlılık %3 artarken faaliyet kârı ise %3 azalmış olup FAVÖK marjımız ise %20,4 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılının ilk altı ayında 539 milyon TL FAVÖK yaratan Afrika santralleri 2020 yılının aynı döneminde %5 düşüşle 477 milyon TL FAVÖK yaratmıştır.  2020 yılının ilk yarısında Türkiye ve Kıbrıs operasyonlarımızdan elde ettiğimiz satış gelirleri ciromuzun %79'unu oluştururken, FAVÖK'ümüzün %67'si ise Afrika operasyonlarımızdan yaratılmıştır. Ek olarak, Kıbrıs Santralimiz de Afrika santrallerimiz gibi döviz cinsinden enerji sattığı için FAVÖK'ümüzün %80'i döviz bazlı satışlardan oluşmuş, TL bazlı satışlar ise FAVÖK'ümüzün %20'sini oluşturmuştur.  2020 yılı ilk yarı konsolide net dönem kârı olan 291 milyon TL'nin 222,3 milyon TL'si 2019 yılı aynı döneme göre %107 artış ile ana ortaklık paylarına ait olup, kontrol gücü olmayan paylara ait net dönem karı 68,7 milyon TL'ye gerilemiştir. Ana ortaklık payındaki yükselişin sebepleri 2019 yılı içinde Madagaskar'da kurulu şirketimizin azınlık hisseleri devralınmış olması ve işletme sermayesi amacıyla kullanılan kredilerden vadesi dolanların elverişli şartlar bulunmasıyla beraber Gana'daki bağlı ortaklığımız üzerinden kullanılmasıdır. Kredi koşulları daha uygun olduğu sürece, ortaklıkların bulunduğu bağlı ortaklıklardan kredi kullanımı yapılmaya devam edilecektir.  Net Finansal Borç/FAVÖK oranı 2020 yılının ilk yarısında da düşük seyretmiş ve 2.1 seviyesinde gerçekleşmiştir.   (Net Finansal Borç/FAVÖK oranının düşüşünü içeren grafik ekli pdf dosyasında yer almaktadır.)
Gana Cumhuriyeti ile anlaşmanın imzalandığı 2015 yılında 860 milyon Amerikan Doları net finansal borcu olan Aksa Enerji, 2017 yılı sonunda santral satışlarıyla borcunu 124 milyon Amerikan Doları azaltırken, Afrika santrallerinin olumlu katkısıyla almış olduğu kredileri kapatmaya devam etmiş ve net finansal borcunu 2020 yılı ilk yarısında 442 milyon Amerikan Doları'na düşürmüştür. Böylece Şirket, küreselleşme stratejisinin başından beri, yurt dışında santral yatırımları yaptığı halde, toplam 418 milyon Amerikan Doları borç ödemesi gerçekleştirmiş bulunmaktadır. (Net finansal borcun düşüşünü içeren grafik ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.)     
2020 yılı ilk yarı itibarıyla borçluluğumuzun %49,2'si TL, %48,4'ü USD ve %2,4'ü ise Euro cinsindendir.          Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869066


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7342 Değişim: 0,17%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3748 Değişim: -0,22%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
496,70 Değişim: -0,09%
Düşük 496,12 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.