KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.08.2018 - 17:29
KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
[]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bugün yapılan analist telekonferansının ana hatları aşağıda paydaşlarımızın bilgisine sunulmuş olup ilgili İngilizce sunuma http://www.aksainvestorrelations.com/presentations/financial-presentations/ linkinden ulaşılabilmektedir.   Sektör
  2018 yılının ilk altı aylık döneminde tüm ülkede elektrik üretimi 2017 yılının aynı dönemine göre %2 artarken, tüketim ise %3 seviyesinde artış göstermiştir. Türkiye'nin kurulu gücü ise 2017 yılının ilk altı aylık dönemine göre %8,5 artışla 86.966 MW'a çıkmıştır.    Ülke genelinde doğal gazdan elektrik üretimi, artan doğal gaz fiyatları nedeniyle 1H2017'ye göre %5 düşmüş, kömür ve linyitten elektrik üretimi düşük üretim maliyeti sebebiyle oluşan boşluğu doldurarak %6 artmıştır.   Türkiye kurulu gücünü kaynak bazında değerlendirdiğimizde ise 1H2017'ye oranla en büyük artış kömür ve linyitte (1.447 MW) gerçekleşmiştir. Bunu takiben hidroelektrik kurulu gücünde 673 MW, rüzgâr kurulu gücünde 462 MW,  doğal gaz kurulu gücünde 125 MW ve akaryakıt kurulu gücünde ise 16 MW artış olmuştur. Kurulu güçteki göze çarpan en büyük artış ise lisanssız santrallerdedir. 2017 yılı aynı döneminde 1.485 MW kurulu güce sahip olan lisanssız santraller bu yıl 4.901 MW'a yükselmiştir.   2018 yılı ilk yarısında piyasada oluşan ağırlıklı spot enerji fiyatı, önceki yılın aynı dönemine göre %12 artarak 181 TL olarak gerçekleşmiştir.    Satışlar
  Şirketimiz 2018 yılı itibarıyla 2.221 MW kurulu güçte olup, 1H2018'de Afrika satışları hariç 7.004 GWsa enerji satışı yapmış ve Afrika satışları hariç ortalama satış fiyatı ise 205 TL olmuştur. Şirketimizin Türkiye satışlarının büyük kısmını ise spot piyasaya yapılan satışlar oluşturmaktadır.     Afrika santrallerimiz ise gelen talep doğrultusunda çalışmaya devam ederek ilk altı aylık dönemde 689 GWsa elektrik satışı gerçekleştirmiştir. 2017 yılı son çeyreğinde 371.979 MWsa'lik satış hacmine ulaşan Afrika santrallerimiz 2018 yılı 1. çeyreğinde 432.862 MWsa, 2. çeyreğinde ise bilhassa Gana'daki yağış mevsimi ile hidroelektrik santrallerin çalışması neticesinde 255.996 MWsa satış hacmi yakalamıştır. İlk çeyrekte 732 TL olan ortalama satış fiyatı kurlardaki artış ve düşen satış hacmine rağmen satış hacmine bağlı olmaksızın kesilen garanti kapasite faturalarından dolayı ikinci çeyrekte 1,125 TL'ye yükselmiştir. ) 30.06.2018 Finansal Tabloları (UFRS tablolarına göre
  Şirketimizin 2017 ilk altı aylık sonuçları 2018 yılının aynı dönemiyle karşılaştırdığında Afrika santrallerinin olumlu karlılık etkisi daha net görülmektedir. Aksa Enerji'nin cirosu önceki yılın aynı dönemine göre %28 artışla 2.058 mn TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK tutarı ise 2017 yılı aynı dönemine oranla %287 artışla 450 mn TL'ye yükselmiştir. Bunun yanı sıra aynı dönem için brüt karlılık artışı 4.7 kat, faaliyet karı ise 6.2 kat artmıştır. 2017 yılı ilk altı aylık dönemde 85 milyon TL tutarında zarar eden Şirketimiz, 2018 yılının aynı döneminde ise 133 milyon TL kar elde etmiştir. 2018 yılı EBITDA marjımız önceki yılın aynı dönemine göre 11.5 puan artışla %22.5 olarak gerçekleşmiştir.     Şirketimize ve ülkemize döviz bazlı getiri sağlayan Afrika santrallerimizin FAVÖK'e etkileri 2017 yılı birinci çeyreğinde görülmezken, 2. çeyrekte 73 milyon TL, 3. çeyrekte 134 milyon TL ve 4. çeyrekte ise 163 milyon TL olmuştur. 2018 yılı ilk çeyreğinde 168 milyon TL olarak gerçekleşen Afrika santrallerimizin FAVÖK'ü 2018 yılı ikinci çeyreğinde ise 170 milyon TL olarak gerçekleşerek ilk altı ayda 338 milyon TL'ye ulaşmıştır. Türkiye ve Kıbrıs operasyonlarımızdan elde ettiğimiz satış gelirleri ciromuzun %70'ini oluştururken, FAVÖK'ümüzün ise %75'i Afrika operasyonlarımızdan gelmiştir. Ek olarak, Kıbrıs Santralimiz Amerikan Doları cinsinden garantili enerji sattığı için, Afrika ve Kıbrıs santrallerinin satışları Dolar bazlı gerçekleşmektedir. Böylece, 2018 yılı ilk yarısında FAVÖK'ümüzün %88'i dolar bazlı satışlardan oluşmuş, TL bazlı satışlar FAVÖK'ümüzün sadece %12'sini oluşturmuştur.     Net finansal borç /FAVÖK oranı 2017 yılı ikinci çeyreğinde 8.3 iken Afrika satışlarımızın büyük katkısıyla 2018 yılı 2. çeyreğinde 4.1 seviyesine gerilemiştir.    Döviz oynaklığının finansal giderler üzerindeki etkisini minimize etmek için yeni alınan tüm krediler Türk Lirası'na çevrilmiştir. Böylece 2018 yılı ikinci yarısı itibarı ile borçluluğumuzun %57'si TL, %39'u USD ve %4'ü EUR'den oluşmaktadır.   Afrika
  Afrika'da Gana, Madagaskar ve Mali'de toplam 386 MW kurulu güç devreye alınmış olup üç santralimiz de tam kapasite ile ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. 2018 yılı 1. çeyreği itibarıyla bu santrallerin finansallarımız üzerindeki etkileri çok daha net görülmeye başlamıştır.   : Kurulu güç 280 MW olarak Ağustos 2017'den bu yana ticari faaliyetine devam etmektedir. Kurulu gücü 370 MW'a yükseltecek motorlar 1 Ağustos 2018 itibarıyla hazır hale getirilmiş ve devreye alma süreçlerinin başlatılması adına ilgili kamu kurumları davet edilmiştir. Santralin kapasite artışının 15 Eylül tarihine kadar tamamlanması beklenmektedir. Gana
Sözleşme süresini uzatmaya yönelik müzakereler devam etmekte olup, Enerji Bakanı'nın değişmesi dolayısıyla karar sürecinin uzayacağı tahmin edilmektedir. Yakıt fiyatlarındaki artış ve ülkedeki Dolar likiditesi konusunda yaşanan sıkıntılar, düzenli ödemelerde aksaklıklar yaşanabilmesine sebep olmuştur. Ancak bu gecikmeler, SBLC (teminat akreditifi) kullanımını göz önünde bulundurmamızı gerektirecek ölçekte değildir. Buna ek olarak, daha önce Barclays ile imzalaman ve an itibarıyla Abu Dhabi Commercial Bank ile yaptığımız teminat akreditifi onayını, güncel sözleşmenin bitiş tarihine kadar 3 yıl daha uzatmış bulunmaktayız. Gana Hükümeti, sırasıyla %7.62 ve %8.62 faiz oranlarına sahip olan on ve otuz yıllık ülke Eurobond'u ihraç ederek 2 Milyar Dolarlık fon yaratmıştır. Başarıyla gerçekleştirilen ihraçların ardından Hükümet, IMF ile uzun süreli stand-by (destekleme kredisi) anlaşmasını sonlandırmayı planlamaktadır. Bu durum 2018'in son çeyreği itibarıyla kamu harcamalarını artıracağı için, ülkenin enerji talebini de olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. 40 MW kurulu kapasite ile Eylül 2017'den beri faaliyet göstermektedir. Kapasitenin ve sözleşme süresinin uzatılmasına yönelik müzakerelere devam edilmektedir. Mali'de gerçekleşen başkanlık seçimi dolayısıyla süreçte gecikme yaşanmış olsa da, senenin son çeyreğinde müzakerelere devam edileceği beklenilmektedir. Mali:
66 MW kurulu güç ile Ağustos 2017'den bu yana faaliyet göstermektedir. Anlaşmanın ikinci fazı olan 54 MW'lık kurulu güç için ülkenin yapmayı planladığı iletim hatları konusunda 2020'den önce herhangi bir gelişmenin yaşanacağını öngörmemekteyiz. Ülke genelinde yaşanan siyasi istikrarsızlık ve toplumsal gerilim nedeniyle Kasım 2018'de Başkanlık Seçimleri yapılacaktır. Madagaskar:
Bunların yanı sıra Madagaskar, varlıklarını aktive etmek için yeni bir strateji belirlemiştir. Bu varlıklar arasından, daha önce kamuya duyurulduğu gibi, 2018'in son çeyreğinde faaliyete geçecek olan ve 24 MW kurulu güce sahip bir enerji santrali için, beş yıllık bir Operasyon & Bakım sözleşmesi imzalanmıştır. Santralin yılın son çeyreği içinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır.  Türkiye Operasyonları
Yakın zamanda gerçekleşen doğal gaz zammı benzer seviyede gerçekleşen spot piyasa enerji fiyatı artışıyla dengelenmiş olup, gaz yakıtlı enerji santrallerimizin kar marjlarının önceki seviyelere yakın seyretmesi beklenmektedir. Spot piyasadaki enerji fiyatlarının artışı, gaz fiyatlarının artışıyla büyük bir korelasyon göstermektedir. Buna göre, spot piyasa enerji fiyatları 270-280 Lira seviyelerine çıkarak, ortalama %50 oranında bir artış göstermiştir. Doğal gaz fiyatı Amerikan Dolarına sabitlenmiş olup (270 USD/tcm), fiyatın önümüzdeki dönemlerde gerçekleşecek devalüasyon oranıyla artış göstermesi beklenmektedir. Vadeli enerji fiyatları Amerikan Doları bazlı olarak belirlenmeye başlamıştır. Bu durum, gaz fiyatlarının Amerikan Doları cinsinden sabitlenmiş olmasının doğal bir sonucudur. Spot enerji fiyatındaki artış, Bolu Göynü Linyit santralimizin karlılığını artıracaktır. Santralin satışlarının yarısı spot piyasaya, diğer yarısı ise bu çeyrekte EÜAŞ'a 226 TL fiyat üzerinden yapılmaktadır. Bu fiyat, TÜFE/ÜFE doğrultusunda her çeyrekte yukarıya doğru revize edilecektir. Spot elektrik fiyatlarının EÜAŞ fiyatlarının dahi üstüne çıktığına dikkat edilmelidir. Tüm bu olumlu etkilere ek olarak, Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'mizin ve Bolu Göynük Linyit Santrali'mizin kapasite ücretleri, yeni fiyat aralıkları çerçevesinde düzenlenmektedir. İlk yarı FAVÖK tutarının %88'i Afrika ve K. Kıbrıs santrallerinin FX bazlı garantili satışlarından, %7'si Bolu Göynük Linyit Santrali'nden ve %5'i ise doğal gaz santrallerinden oluşmaktadır. Amerikan Doları cinsinden olan borç ödeme yükümlülüklerimizin tümü 2018 yılında hedge edilmiş olup, kapatılmış olan meblağlar sayesinde, yılbaşından bugüne kadar 59.3 milyon TL kar gerçekleşmiştir.
Yeni Operasyonlar
En az 10 farklı ülke ile benzeri sözleşmeleri imzalamak için müzakerelerimiz devam etmektedir. Bu ülkelerden birinde yapılan ihalede şirketimiz, ülkenin Enerji Bakanlığının açıkladığı son iki adaydan biri konumundadır. Son kararın vakit alması beklenmekte olup, Aksa Enerji'nin ilgili ülkeden isteyebileceği mali teminatlar nedeniyle bu ihalenin bizim açımızdan bir anlaşmaya dönüp dönmeyeceği henüz kesinleşmemiştir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702750


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.983 Değişim: -0,73% Hacim : 28.239 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 1.977 28.01.2022 Yüksek 2.019
Açılış: 2.007
13,5192 Değişim: -0,96%
Düşük 13,4869 28.01.2022 Yüksek 13,6654
Açılış: 13,6502
15,0882 Değişim: -0,94%
Düşük 15,0458 28.01.2022 Yüksek 15,2381
Açılış: 15,2307
777,35 Değişim: -1,36%
Düşük 773,70 28.01.2022 Yüksek 789,79
Açılış: 788,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.