KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2021 - 19:55
KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 8.322.920.419 5.267.896.719 3.558.590.184 1.800.984.479
Satışların Maliyeti
12 -6.863.297.266 -4.382.580.784 -3.003.949.219 -1.493.441.145
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.459.623.153 885.315.935 554.640.965 307.543.334
BRÜT KAR (ZARAR)
1.459.623.153 885.315.935 554.640.965 307.543.334
Genel Yönetim Giderleri
-87.338.301 -83.549.540 -39.897.132 -24.385.719
Pazarlama Giderleri
-4.298.135 -3.905.905 -2.180.707 -3.075.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.997.590 6.266.214 131.404 1.921.667
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-28.011.769 -35.562.610 -11.579.872 -18.852.239
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.351.972.538 768.564.094 501.114.658 263.151.134
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 153.358 0 77.521
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-2.546.515
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.343.891.711 747.841.730 503.644.469 260.682.140
Finansman Gelirleri
13 179.984.683 362.907.668 60.498.060 157.296.562
Finansman Giderleri
14 -431.833.865 -609.805.765 -152.001.645 -231.824.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.092.042.529 500.943.633 412.140.884 186.153.762
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-157.391.105 -53.304.259 -32.647.077 -29.615.632
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-254.310.521 -80.569.172 -98.091.969 -41.731.800
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 96.919.416 27.264.913 65.444.892 12.116.168
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
934.651.424 447.639.374 379.493.807 156.538.130
DÖNEM KARI (ZARARI)
934.651.424 447.639.374 379.493.807 156.538.130
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
121.383.167 92.176.342 54.156.952 23.382.155
Ana Ortaklık Payları
16 813.268.257 355.463.032 325.336.855 133.155.975
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
540.685.790 1.170.734.801
Dönem Karı (Zararı)
934.651.424 447.639.374
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
934.651.424 447.639.374
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.151.733.034 1.303.503.824
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
398.910.311 341.401.685
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.722.586 22.753.621
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.364.550 20.875.722
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.160.273 3.453.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.160.273 3.453.270
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
205.965.630 208.402.301
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -145.976.225 -119.482.472
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 351.941.855 327.884.773
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
395.643.337 668.572.018
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.739.662 5.694.429
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-14.739.662 5.694.429
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
157.391.105 53.304.259
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -77.759
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -77.759
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.503.708.597 -556.041.482
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-817.829.795 -855.794.053
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-332.664.059 16.141.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-485.165.736 -871.935.995
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-588.124.192 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.072.189 97.839.203
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.260.249 1.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.811.940 97.837.352
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-333.529.624 112.461.745
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-374.225.293 -37.731.819
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
690.130.296 95.129.621
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.801.569 21.407.847
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
680.328.727 73.721.774
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.008.853 4.592.461
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -272.784
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.008.853 4.865.245
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.048.947 27.461.360
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-27.048.947 27.461.360
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
582.675.861 1.195.101.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-132.134 -677.876
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-41.857.937 -23.689.039
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.244.336.489 -156.615.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 217.371
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 217.371
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.244.336.489 -156.833.121
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.211.625.585 -156.799.531
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.710.904 -33.590
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
786.124.714 -825.792.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.889.942.829 3.653.779.725
Kredilerden Nakit Girişleri
20 2.889.942.829 3.653.779.725
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.858.269.327 -4.224.758.350
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -1.858.269.327 -4.224.758.350
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -15.171.046 -6.100.468
Ödenen Faiz
-376.353.967 -368.195.379
Alınan Faiz
145.976.225 119.482.472
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.474.015 188.327.051
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.474.015 188.327.051
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
316.771.798 121.503.123
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
399.245.813 309.830.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
396.425.542 314.171.908
Finansal Yatırımlar
588.124.192 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 588.124.192 0
Ticari Alacaklar
3.511.816.718 2.705.620.407
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 643.749.471 311.085.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.868.067.247 2.394.534.995
Diğer Alacaklar
4 100.782.037 76.414.447
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
55.578.157 42.317.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
45.203.880 34.096.539
Türev Araçlar
1.223.809 2.148.922
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
1.223.809 2.148.922
Stoklar
354.453.794 138.322.794
Peşin Ödenmiş Giderler
491.823.319 116.007.264
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
491.823.319 116.007.264
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 37.623.113
Diğer Dönen Varlıklar
133.106.697 73.474.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
133.106.697 73.474.659
ARA TOPLAM
5.577.756.108 3.463.783.514
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.577.756.108 3.463.783.514
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 412.408 412.408
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
4.234.394 6.529.795
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.234.394 6.529.795
Maddi Duran Varlıklar
8 6.970.875.658 5.655.050.521
Arazi ve Arsalar
93.035.084 93.035.084
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10.655.510 9.934.973
Binalar
88.943.117 87.962.066
Tesis, Makine ve Cihazlar
5.187.915.590 5.092.113.906
Taşıtlar
6.483.821 4.219.626
Mobilya ve Demirbaşlar
1.784.607 2.988.697
Özel Maliyetler
18.033.271 18.937.757
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.515.937.817 289.852.050
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
48.086.841 56.006.362
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 70.298.541 73.524.027
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
162.001.212 115.884.555
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
162.001.212 115.884.555
Peşin Ödenmiş Giderler
698.705 2.289.464
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 134.582.235 185.220.021
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.343.103.153 6.038.910.791
TOPLAM VARLIKLAR
12.920.859.261 9.502.694.305
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.337.938.226 729.108.168
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
194.162 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 194.162 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.337.744.064 729.108.168
Banka Kredileri
1.334.673.973 728.277.260
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 3.070.091 830.908
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.328.894.689 1.296.349.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.328.894.689 1.296.349.559
Banka Kredileri
1.325.786.575 1.292.953.512
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 3.108.114 3.396.047
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 0 11.181.406
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
11.181.406
Ticari Borçlar
1.470.043.518 779.913.222
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 45.459.208 35.657.639
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.424.584.310 744.255.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.647.326 8.597.007
Diğer Borçlar
231.317.612 197.359.546
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
231.317.612 197.359.546
Türev Araçlar
45.051.376 60.716.151
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
45.051.376 60.716.151
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
431.322.611 183.176.286
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.062.684 23.855.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.779.401 980.104
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.283.283 22.875.875
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.908.452 7.406.200
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.908.452 7.406.200
ARA TOPLAM
4.880.186.494 3.297.663.524
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.880.186.494 3.297.663.524
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.618.887.190 909.684.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.618.887.190 909.684.729
Banka Kredileri
7 1.550.832.764 834.709.520
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 68.054.426 74.975.209
Diğer Borçlar
7.254.333 72.221.252
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.254.333 72.221.252
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.913.360 9.346.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.913.360 9.346.433
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 460.929.131 588.434.184
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.093.984.014 1.579.686.598
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.974.170.508 4.877.350.122
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.333.394.807 4.219.185.456
Ödenmiş Sermaye
11 613.169.118 613.169.118
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 247.403.635 247.403.635
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.125.338.081 2.196.268.403
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.125.338.081 2.196.268.403
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.125.192.942 2.196.123.264
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
145.139 145.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
794.914.236 493.973.142
Yabancı Para Çevrim Farkları
946.097.109 520.339.505
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-151.182.873 -26.366.363
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
82.931.556 68.742.954
Yasal Yedekler
11 82.931.556 68.742.954
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
656.369.924 129.592.233
Net Dönem Karı veya Zararı
813.268.257 470.035.971
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
613.293.946 406.158.727
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.946.688.753 4.625.344.183
TOPLAM KAYNAKLAR
12.920.859.261 9.502.694.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 2.262.917.793 793.476 248.243.241 -13.622.807 64.980.588 -262.622.830 329.182.900 3.490.445.114 328.515.851 3.818.960.965
Transferler
-49.243.539 3.762.366 374.664.073 -329.182.900
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
484.802.098 -14.657.871 355.463.032 825.607.259 130.036.921 955.644.180
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 2.213.674.254 793.476 733.045.339 -28.280.678 68.742.954 112.041.243 355.463.032 4.316.052.373 458.552.772 4.774.605.145
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 2.196.123.264 145.139 520.339.505 -26.366.363 68.742.954 129.592.233 470.035.971 4.219.185.456 406.158.727 4.625.344.183
Transferler
-70.930.322 14.188.602 526.777.691 -470.035.971
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
425.757.604 -124.816.510 813.268.257 1.114.209.351 207.135.219 1.321.344.570
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 2.125.192.942 145.139 946.097.109 -151.182.873 82.931.556 656.369.924 813.268.257 5.333.394.807 613.293.946 5.946.688.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
934.651.424 447.639.374 379.493.807 156.538.130
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
386.693.146 508.004.806 22.011.447 327.264.527
Yabancı Para Çevrim Farkları
511.509.656 522.662.677 14.382.854 328.144.819
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
511.509.656 522.662.677 14.382.854 328.144.819
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-130.017.197 -15.332.501 7.946.451 -905.717
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-130.017.197 -15.332.501 7.946.451 -905.717
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.200.687 674.630 -317.858 25.425
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 5.200.687 674.630 -317.858 25.425
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
386.693.146 508.004.806 22.011.447 327.264.527
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.321.344.570 955.644.180 401.505.254 483.802.657
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11 207.135.219 130.036.921 58.271.191 77.273.137
Ana Ortaklık Payları
1.114.209.351 825.607.259 343.234.063 406.529.520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974973


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,89% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,7874 Değişim: -0,07%
Düşük 13,7777 07.12.2021 Yüksek 13,8116
Açılış: 13,7976
15,5747 Değişim: -0,03%
Düşük 15,5673 07.12.2021 Yüksek 15,5999
Açılış: 15,5798
789,01 Değişim: -0,03%
Düşük 788,24 07.12.2021 Yüksek 789,98
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.