KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2020 - 20:32
KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 3.466.912.240 2.312.965.207 1.620.078.684 1.157.543.009
Satışların Maliyeti
11 -2.889.139.639 -1.749.780.328 -1.340.851.751 -857.615.483
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
577.772.601 563.184.879 279.226.933 299.927.526
BRÜT KAR (ZARAR)
577.772.601 563.184.879 279.226.933 299.927.526
Genel Yönetim Giderleri
-59.163.821 -46.610.827 -33.802.924 -23.341.996
Pazarlama Giderleri
-829.996 -945.075 -155.448 -281.866
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.344.547 11.492.553 3.878.489 9.990.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-16.710.371 -4.094.317 -11.390.358 -1.453.007
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
505.412.960 523.027.213 237.756.692 284.840.822
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
75.837 482.032 3.289 69.579
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-18.329.207 -15.371.577 -13.072.579 -15.289.723
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
487.159.590 508.137.668 224.687.402 269.620.678
Finansman Gelirleri
12 205.611.106 239.802.613 105.752.875 130.101.742
Finansman Giderleri
13 -377.980.825 -499.702.749 -105.001.055 -241.084.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
314.789.871 248.237.532 225.439.222 158.638.092
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.688.627 -19.608.180 -41.543.838 -38.048.308
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -38.837.372 -33.718.200 -32.745.272 -27.796.737
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 15.148.745 14.110.020 -8.798.566 -10.251.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
291.101.244 228.629.352 183.895.384 120.589.784
DÖNEM KARI (ZARARI)
291.101.244 228.629.352 183.895.384 120.589.784
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10 68.794.187 121.045.122 35.979.278 63.922.884
Ana Ortaklık Payları
15 222.307.057 107.584.230 147.916.106 56.666.900
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
887.221.718 564.390.496
Dönem Karı (Zararı)
291.101.244 228.629.352
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
291.101.244 228.629.352
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
876.462.809 890.213.206
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
221.494.993 229.365.177
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
20.358.631 13.716.975
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.329.207 15.371.577
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.029.424 -1.654.602
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.769.405 439.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.769.405 439.076
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
155.728.108 245.207.988
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -53.950.416 -79.759.772
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 209.678.524 324.967.760
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
458.386.485 369.056.215
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.887.603 12.819.595
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.887.603 12.819.595
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23.688.627 19.608.180
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-75.837 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-75.837 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-307.174.739 -551.525.757
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-632.685.657 -557.384.999
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
105.979.314 -24.147.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-738.664.971 -533.237.952
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
98.416.129 162.647.217
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.739.864 157.483.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
96.676.265 5.163.927
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
85.484.650 -97.120.521
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.487.856 -30.816.081
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
120.492.435 -129.341.118
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.698.066 -146.604.055
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
116.794.369 17.262.937
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.826.747 100.129.840
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-272.784 19.025.407
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.553.963 81.104.433
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.432.307 359.905
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
41.432.307 359.905
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
860.389.314 567.316.801
Alınan Faiz
53.950.416 79.759.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-335.303 -387.402
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.782.709 -82.298.675
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-125.820.178 -37.365.457
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
210.435 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
210.435
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-126.030.613 -37.365.457
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -125.997.359 -36.701.441
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.254 -664.016
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-416.983.332 -488.422.975
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.856.728.290 921.406.744
Kredilerden Nakit Girişleri
19 1.856.728.290 921.406.744
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.049.090.115 -1.142.196.016
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -2.049.090.115 -1.142.196.016
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -4.440.906 -2.031.141
Ödenen Faiz
-220.180.601 -265.602.562
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
344.418.208 38.602.064
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
344.418.208 38.602.064
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
122.584.660 52.995.042
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
467.002.868 91.597.106


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
462.973.432 121.503.123
Ticari Alacaklar
2.550.178.989 1.932.874.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 103.221.292 209.200.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.446.957.697 1.723.674.034
Diğer Alacaklar
46.958.372 143.595.524
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 2.036.035 3.775.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
44.922.337 139.819.625
Türev Araçlar
25.115.591 4.387.466
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
25.115.591 4.387.466
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
165.345.912 284.075.323
Peşin Ödenmiş Giderler
78.971.071 68.121.888
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
78.971.071 68.121.888
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38.625.838 39.110.786
Diğer Dönen Varlıklar
67.052.480 90.292.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
67.052.480 90.292.154
ARA TOPLAM
3.435.221.685 2.683.960.904
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.435.221.685 2.683.960.904
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
5.317.199 7.096.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.317.199 7.096.176
Maddi Duran Varlıklar
7 5.677.265.942 5.499.257.130
Arazi ve Arsalar
91.811.806 90.951.776
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6.153.488 5.660.819
Binalar
88.376.912 85.416.227
Tesis, Makine ve Cihazlar
5.134.653.650 5.097.623.928
Taşıtlar
4.644.692 4.287.511
Mobilya ve Demirbaşlar
770.485 1.653.326
Özel Maliyetler
21.663.492 21.685.045
Yapılmakta Olan Yatırımlar
291.340.405 160.937.044
Diğer Maddi Duran Varlıklar
37.851.012 31.041.454
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 59.289.837 48.706.223
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
110.069.276 99.461.368
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
110.069.276 99.461.368
Peşin Ödenmiş Giderler
5.361.319 6.722.646
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.361.319 6.722.646
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 79.736.888 155.505.193
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.937.452.869 5.817.161.144
TOPLAM VARLIKLAR
9.372.674.554 8.501.122.048
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
639.539.641 797.278.455
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.767.838 4.232.174
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.767.838 4.232.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
637.771.803 793.046.281
Banka Kredileri
6 636.694.033 785.721.878
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.077.770 7.324.403
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.501.621.218 1.209.694.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.501.621.218 1.209.694.952
Banka Kredileri
6 1.500.275.443 1.206.661.882
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.345.775 3.033.070
Diğer Finansal Yükümlülükler
36.232.297 79.680.483
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 36.232.297 79.680.483
Ticari Borçlar
720.040.574 599.548.139
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 20.875.192 17.177.126
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 699.165.382 582.371.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.929.647 8.800.399
Diğer Borçlar
31.264.099 36.700.505
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 272.784
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
31.264.099 36.427.721
Türev Araçlar
62.909.559 33.642.251
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
62.909.559 33.642.251
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
218.317.723 167.942.891
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.492.260 5.136.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.051.434 777.554
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23.440.826 4.358.972
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.482.392 5.985.809
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.482.392 5.985.809
ARA TOPLAM
3.247.829.410 2.944.410.410
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.247.829.410 2.944.410.410
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.307.553.370 1.168.440.696
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.307.553.370 1.168.440.696
Banka Kredileri
6 1.251.672.994 1.133.695.421
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 55.880.376 34.745.275
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 8.361.393
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 0 8.361.393
Diğer Borçlar
34.211.000 39.601.341
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
34.211.000 39.601.341
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.860.810 4.715.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.860.810 4.715.939
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 485.417.476 516.631.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.834.042.656 1.737.750.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.081.872.066 4.682.161.083
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.909.522.853 3.490.445.114
Ödenmiş Sermaye
10 613.169.118 613.169.118
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 247.403.635 247.403.635
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.230.485.381 2.263.711.269
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.230.485.381 2.263.711.269
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.229.691.905 2.262.917.793
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
793.476 793.476
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
431.391.116 234.620.434
Yabancı Para Çevrim Farkları
458.791.502 248.243.241
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-27.400.386 -13.622.807
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
68.742.954 64.980.588
Yasal Yedekler
10 68.742.954 64.980.588
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
96.023.592 -262.622.830
Net Dönem Karı veya Zararı
222.307.057 329.182.900
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10 381.279.635 328.515.851
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.290.802.488 3.818.960.965
TOPLAM KAYNAKLAR
9.372.674.554 8.501.122.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 821.844.347 898.193 45.726.065 -3.518.526 48.267.560 -163.783.444 26.094.071 -137.689.373 1.636.101.019 181.851.117 1.817.952.136
Transferler
16.713.028 9.381.043 -26.094.071 -16.713.028 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.503.938 220.530.422 -1.914.657 47.503.938 107.584.230 155.088.168 326.199.995 121.045.105 447.245.100
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.503.938 220.530.422 -1.914.657 47.503.938 107.584.230 155.088.168 326.199.995 121.045.105 447.245.100
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 0 0 0 0 0 0 247.403.635 0 0 0 0 774.340.409 0 898.193 0 0 0 0 0 0 0 0 266.256.487 -5.433.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.980.588 0 0 0 -106.898.463 107.584.230 685.767 1.962.301.014 302.896.222 2.265.197.236
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 2.262.917.793 793.476 248.243.241 -13.622.807 64.980.588 -262.622.830 329.182.900 66.560.070 3.490.445.114 328.515.851 3.818.960.965
Transferler
-33.225.888 3.762.366 358.646.422 -329.182.900 29.463.522 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
210.548.261 -13.777.579 222.307.057 222.307.057 419.077.739 52.763.784 471.841.523
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
210.548.261 -13.777.579 222.307.057 222.307.057 419.077.739 52.763.784 471.841.523
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 0 0 0 0 0 0 247.403.635 0 0 0 0 2.229.691.905 0 793.476 0 0 0 0 0 0 0 0 458.791.502 -27.400.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.742.954 0 0 0 96.023.592 222.307.057 318.330.649 3.909.522.853 381.279.635 4.290.802.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
291.101.244 228.629.352 183.895.384 120.589.784
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
180.740.279 218.615.748 133.682.048 57.200.526
Yabancı Para Çevrim Farkları
194.517.858 220.530.422 138.784.973 54.264.135
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
194.517.858 220.530.422 138.784.973 54.264.135
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.426.784 -2.393.343 -2.868.817 3.670.488
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-14.426.784 -2.393.343 -2.868.817 3.670.488
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
649.205 478.669 -2.234.108 -734.097
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 649.205 478.669 -2.234.108 -734.097
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
180.740.279 218.615.748 133.682.048 57.200.526
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
471.841.523 447.245.100 317.577.432 177.790.310
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
52.763.784 121.045.105 19.948.875 63.922.884
Ana Ortaklık Payları
419.077.739 326.199.995 297.628.557 113.867.426http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868842


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4409 Değişim: 1,95%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,4489
Açılış: 8,2798
10,1924 Değişim: 1,04%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,2064
Açılış: 10,0874
494,17 Değişim: 1,03%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 496,35
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.