KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2020 - 18:38
KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 1.846.833.556 1.155.422.198
Satışların Maliyeti
11 -1.548.287.888 -892.164.845
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
298.545.668 263.257.353
BRÜT KAR (ZARAR)
298.545.668 263.257.353
Genel Yönetim Giderleri
-25.360.897 -23.268.831
Pazarlama Giderleri
-674.548 -663.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
466.058 1.502.388
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.320.013 -2.641.310
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
267.656.268 238.186.391
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
72.548 412.453
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-5.256.628 -81.854
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
262.472.188 238.516.990
Finansman Gelirleri
12 99.858.231 109.700.871
Finansman Giderleri
13 -272.979.770 -258.618.421
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
89.350.649 89.599.440
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17.855.211 18.440.128
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.092.100 -5.921.463
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 23.947.311 24.361.591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
107.205.860 108.039.568
DÖNEM KARI (ZARARI)
107.205.860 108.039.568
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10 32.814.909 57.122.238
Ana Ortaklık Payları
15 74.390.951 50.917.330
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
174.021.005 93.902.251
Dönem Karı (Zararı)
107.205.860 108.039.568
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
107.205.860 108.039.568
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
215.114.920 450.537.614
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
109.068.725 112.652.450
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.905.157 400.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.905.157 400.884
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
55.838.117 175.560.557
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -70.880.689 -31.175.757
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 126.718.806 206.736.314
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
53.699.922 185.103.515
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12.530.758 -4.739.664
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12.530.758 -4.739.664
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-17.855.211 -18.440.128
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-72.548 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-72.548 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-65.456.273 -259.065.959
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-183.602.316 -104.380.661
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.934.143 160.492.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-203.536.459 -264.873.385
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.811.376 -79.674.042
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.481.566 -91.429.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-329.810 11.755.501
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
83.699.257 -79.621.576
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.804.161 -6.257.214
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.418.469 -241.319.110
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.237.922 -204.307.813
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
35.180.547 -37.011.297
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.460.513 251.670.813
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-272.784 -4.676.126
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.187.729 256.346.939
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.104.367 515.831
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
28.104.367 515.831
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
256.864.507 299.511.223
Ödenen Faiz
-126.718.806 -154.107.628
Alınan Faiz
70.880.689 31.175.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-222.676 -378.426
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.782.709 -82.298.675
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-123.135.964 -3.467.817
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
199.224 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
199.224
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-80.043.179 -3.467.817
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -80.023.979 -3.203.666
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.200 -264.151
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-43.292.009
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
136.769.364 -26.997.592
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.382.132.952 404.938.794
Kredilerden Nakit Girişleri
19 1.382.132.952 404.938.794
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.216.491.132 -416.777.386
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -1.216.491.132 -416.777.386
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.197.594
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-10.674.862 -15.159.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
187.654.405 63.436.842
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
187.654.405 63.436.842
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
121.471.803 53.026.362
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
309.126.208 116.463.204


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
309.157.528 121.503.123
Ticari Alacaklar
2.116.476.956 1.932.874.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 189.266.463 209.200.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.927.210.493 1.723.674.034
Diğer Alacaklar
156.474.934 143.595.524
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 14.257.465 3.775.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
142.217.469 139.819.625
Türev Araçlar
26.061.242 4.387.466
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26.061.242 4.387.466
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
200.376.066 284.075.323
Peşin Ödenmiş Giderler
83.661.745 68.121.888
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
83.661.745 68.121.888
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
37.812.333 39.110.786
Diğer Dönen Varlıklar
65.346.264 90.292.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
65.346.264 90.292.154
ARA TOPLAM
2.995.367.068 2.683.960.904
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.995.367.068 2.683.960.904
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
5.028.142 7.096.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.028.142 7.096.176
Maddi Duran Varlıklar
7 5.666.844.809 5.499.257.130
Arazi ve Arsalar
91.811.806 90.951.776
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6.058.391 5.660.819
Binalar
87.719.814 85.416.227
Tesis, Makine ve Cihazlar
5.171.808.100 5.097.623.928
Taşıtlar
4.619.121 4.287.511
Mobilya ve Demirbaşlar
1.082.369 1.653.326
Özel Maliyetler
21.672.145 21.685.045
Yapılmakta Olan Yatırımlar
253.630.331 160.937.044
Diğer Maddi Duran Varlıklar
28.442.732 31.041.454
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 55.236.422 48.706.223
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
106.445.526 99.461.368
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
106.445.526 99.461.368
Peşin Ödenmiş Giderler
2.986.950 6.722.646
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.986.950 6.722.646
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 95.665.779 155.505.193
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.932.620.036 5.817.161.144
TOPLAM VARLIKLAR
8.927.987.104 8.501.122.048
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
868.602.819 797.278.455
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.443.681 4.232.174
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 4.443.681 4.232.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
864.159.138 793.046.281
Banka Kredileri
6 854.779.753 785.721.878
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 9.379.385 7.324.403
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.336.833.352 1.209.694.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.336.833.352 1.209.694.952
Banka Kredileri
6 1.333.696.666 1.206.661.882
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 3.136.686 3.033.070
Diğer Finansal Yükümlülükler
171.160.435 79.680.483
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 171.160.435 79.680.483
Ticari Borçlar
636.966.608 599.548.139
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 19.415.048 17.177.126
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 617.551.560 582.371.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.063.983 8.800.399
Diğer Borçlar
29.831.333 36.700.505
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 272.784
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
29.831.333 36.427.721
Türev Araçlar
57.171.923 33.642.251
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
57.171.923 33.642.251
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
185.124.985 167.942.891
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.454.924 5.136.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
880.636 777.554
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
4.574.288 4.358.972
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.665.386 5.985.809
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.665.386 5.985.809
ARA TOPLAM
3.308.875.748 2.944.410.410
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.308.875.748 2.944.410.410
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.127.799.042 1.168.440.696
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.127.799.042 1.168.440.696
Banka Kredileri
6 1.087.876.700 1.133.695.421
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 39.922.342 34.745.275
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 8.361.393
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 0 8.361.393
Diğer Borçlar
38.010.000 39.601.341
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38.010.000 39.601.341
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.464.634 4.715.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.464.634 4.715.939
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 473.612.624 516.631.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.645.886.300 1.737.750.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.954.762.048 4.682.161.083
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.611.894.296 3.490.445.114
Ödenmiş Sermaye
10 613.169.118 613.169.118
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 247.403.635 247.403.635
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.250.136.917 2.263.711.269
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.250.136.917 2.263.711.269
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.249.343.441 2.262.917.793
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
793.476 793.476
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
281.678.665 234.620.434
Yabancı Para Çevrim Farkları
303.976.126 248.243.241
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-22.297.461 -13.622.807
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
68.742.954 64.980.588
Yasal Yedekler
10 74.390.951 329.182.900
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10 361.330.760 328.515.851
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.973.225.056 3.818.960.965
TOPLAM KAYNAKLAR
8.927.987.104 8.501.122.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 821.844.347 898.193 45.726.065 -3.518.526 48.267.560 -163.783.444 26.094.071 1.636.101.019 181.851.117 1.817.952.136
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
16.713.028 9.381.043 -26.094.071 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
166.266.287 -4.851.048 0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
166.266.287 -4.851.048 50.917.330 212.332.569 57.122.221 269.454.790
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 0 0 0 0 0 0 247.403.635 0 0 0 0 821.844.347 0 898.193 0 0 0 0 0 0 0 0 211.992.352 -8.369.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.980.588 0 0 0 -154.402.401 50.917.330 0 1.848.433.588 238.973.338 2.087.406.926
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 2.262.917.793 793.476 248.243.241 -13.622.807 64.980.588 -262.622.830 329.182.900 3.490.445.114 328.515.851 3.818.960.965
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-13.574.352 3.762.366 338.994.886 -329.182.900 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
55.732.885 -8.674.654 74.390.951 121.449.182 32.814.909 154.264.091
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 2.249.343.441 793.476 303.976.126 -22.297.461 68.742.954 76.372.056 74.390.951 3.611.894.296 361.330.760 3.973.225.056


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
107.205.860 108.039.568
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
47.058.231 161.415.222
Yabancı Para Çevrim Farkları
55.732.885 166.266.287
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.557.967 -6.063.831
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-11.557.967 -6.063.831
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.883.313 1.212.766
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.883.313 1.212.766
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.058.231 161.415.222
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
154.264.091 269.454.790
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32.814.909 57.122.221
Ana Ortaklık Payları
121.449.182 212.332.569http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846034


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: 0,19% Hacim : 95.345 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.590 28.05.2024 Yüksek 10.721
Açılış: 10.679
32,2388 Değişim: 0,04%
Düşük 32,1872 29.05.2024 Yüksek 32,2499
Açılış: 32,2257
35,0127 Değişim: -0,01%
Düşük 34,9480 29.05.2024 Yüksek 35,0366
Açılış: 35,0157
2.447,03 Değişim: 0,00%
Düşük 2.443,67 29.05.2024 Yüksek 2.447,69
Açılış: 2.446,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.