KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2020 - 06:07
KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 5.578.594.781 4.669.249.102
Satışların Maliyeti
20 -4.563.137.567 -3.933.709.353
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.015.457.214 735.539.749
BRÜT KAR (ZARAR)
1.015.457.214 735.539.749
Genel Yönetim Giderleri
21 -95.606.154 -68.239.611
Pazarlama Giderleri
21 -1.521.304 -1.370.976
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 67.206.818 18.257.699
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -9.527.013 -33.862.938
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
976.009.561 650.323.923
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 633.402 2.640.864
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5.096.478 -11.218.447
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
981.739.441 641.746.340
Finansman Gelirleri
25 398.409.926 424.894.229
Finansman Giderleri
26 -828.696.646 -886.863.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
551.452.721 179.777.248
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-96.109.432 -29.298.814
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -147.722.478 -67.892.244
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 51.613.046 38.593.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
455.343.289 150.478.434
DÖNEM KARI (ZARARI)
455.343.289 150.478.434
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 126.160.389 124.384.363
Ana Ortaklık Payları
28 329.182.900 26.094.071
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
706.770.343 -244.838.660
Dönem Karı (Zararı)
455.343.289 150.478.434
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
455.343.289 150.478.434
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
686.907.274 985.093.449
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 485.469.510 394.018.340
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
798.778 1.068.441
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 798.778 1.068.441
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
364.761.963 500.210.223
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -124.608.002 -84.677.833
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 489.369.965 584.888.056
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-277.684.030 131.237.231
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17.603.006 -68.098.736
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 17.603.006 -68.098.736
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 96.109.432 29.298.814
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-151.385 -2.640.864
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -151.385 -2.640.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.909.676 -984.438.723
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-416.944.249 -809.180.319
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.992.701 -200.052.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-439.936.950 -609.127.686
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
144.389.012 -240.426.117
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
170.293.411 -164.835.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.904.399 -75.591.037
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
67.339.180 15.548.018
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-27.571.770 -10.774.672
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.077.750 61.929.456
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-215.842.456 156.763.014
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
292.920.206 -94.833.558
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.154.257 -47.501.973
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.056.143 1.950.260
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
58.210.400 -49.452.233
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.646.144 45.966.884
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
46.013.293
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
54.646.144 -46.409
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.093.340.887 151.133.160
Ödenen Faiz
-491.416.492 -474.668.262
Alınan Faiz
124.608.002 84.677.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -871.681 -552.968
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.890.373 -5.428.423
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-388.668.388 -141.513.174
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-29.062.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
377.023 44.813.488
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
377.023 44.813.488
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-123.073.718 -186.326.662
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -122.281.378 -185.524.607
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -792.340 -802.055
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-236.909.693
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-249.625.194 379.800.405
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.070.561.746 2.898.822.734
Kredilerden Nakit Girişleri
31 3.070.561.746 2.898.822.734
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.303.602.341 -2.579.670.969
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
31 -3.303.602.341 -2.579.670.969
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
31 -628.699
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-15.955.900 60.648.640
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
68.476.761 -6.551.429
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
68.476.761 -6.551.429
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 52.995.042 59.546.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 121.471.803 52.995.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 121.503.123 53.026.362
Ticari Alacaklar
1.932.874.640 1.515.930.391
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 209.200.606 232.193.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.723.674.034 1.283.737.084
Diğer Alacaklar
143.595.524 293.535.443
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 3.775.899 174.069.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 139.819.625 119.466.133
Türev Araçlar
4.387.466 413.737
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
7 4.387.466 413.737
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 284.075.323 351.414.503
Peşin Ödenmiş Giderler
68.121.888 33.038.268
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 68.121.888 33.038.268
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 39.110.786 31.363.575
Diğer Dönen Varlıklar
90.292.154 152.049.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 90.292.154 152.049.712
ARA TOPLAM
2.683.960.904 2.430.771.991
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.683.960.904 2.430.771.991
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7 412.408 412.408
Diğer Alacaklar
7.096.176 1.545.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 7.096.176 1.545.269
Maddi Duran Varlıklar
12 5.499.257.130 3.774.056.402
Arazi ve Arsalar
90.951.776 43.488.513
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
5.660.819 4.545.972
Binalar
85.416.227 85.902.123
Tesis, Makine ve Cihazlar
5.097.623.928 3.472.640.711
Taşıtlar
4.287.511 3.080.651
Mobilya ve Demirbaşlar
1.653.326 3.667.342
Özel Maliyetler
21.685.045 22.924.284
Yapılmakta Olan Yatırımlar
160.937.044 78.220.961
Diğer Maddi Duran Varlıklar
31.041.454 59.585.845
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 48.706.223 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
99.461.368 91.845.092
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 99.461.368 91.845.092
Peşin Ödenmiş Giderler
6.722.646 14.234.496
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.722.646 14.234.496
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 155.505.193 125.276.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.817.161.144 4.007.370.001
TOPLAM VARLIKLAR
8.501.122.048 6.438.141.992
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
797.278.455 504.015.099
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.232.174 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.232.174 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
793.046.281 504.015.099
Banka Kredileri
785.721.878 504.015.099
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.324.403 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.209.694.952 1.394.427.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.209.694.952 1.394.427.238
Banka Kredileri
8 1.206.661.882 1.394.427.238
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.033.070 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
79.680.483 246.368.464
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 79.680.483 246.368.464
Ticari Borçlar
599.548.139 551.532.389
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 17.177.126 233.019.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 582.371.013 318.512.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 8.800.399 7.263.796
Diğer Borçlar
36.700.505 24.147.589
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 272.784 6.328.927
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 36.427.721 17.818.662
Türev Araçlar
33.642.251 8.293.208
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 33.642.251 8.293.208
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 167.942.891 71.354.527
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.136.526 2.158.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 777.554 1.120.506
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 4.358.972 1.037.786
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.985.809 17.955.012
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 5.985.809 17.955.012
ARA TOPLAM
2.944.410.410 2.827.515.614
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.944.410.410 2.827.515.614
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.168.440.696 1.586.768.204
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.168.440.696 1.586.768.204
Banka Kredileri
8 1.133.695.421 1.586.768.204
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34.745.275 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
8.361.393 13.919.586
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 8.361.393 13.919.586
Diğer Borçlar
9 39.601.341
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
39.601.341
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.715.939 4.350.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 4.715.939 4.350.528
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 516.631.304 187.635.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.737.750.673 1.792.674.242
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.682.161.083 4.620.189.856
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.490.445.114 1.636.101.019
Ödenmiş Sermaye
19 613.169.118 613.169.118
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 247.403.635 247.403.635
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.263.711.269 822.742.540
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 2.263.711.269 822.742.540
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.262.917.793 821.844.347
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
793.476 898.193
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 234.620.434 42.207.539
Yabancı Para Çevrim Farkları
248.243.241 45.726.065
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-13.622.807 -3.518.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
64.980.588 48.267.560
Yasal Yedekler
19 64.980.588 48.267.560
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-262.622.830 -163.783.444
Net Dönem Karı veya Zararı
329.182.900 26.094.071
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 328.515.851 181.851.117
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.818.960.965 1.817.952.136
TOPLAM KAYNAKLAR
8.501.122.048 6.438.141.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 882.386.856 1.566.073 28.174.725 2.060.997 48.267.560 -581.636.717 357.310.764 1.598.703.011 57.466.771 1.656.169.782
Transferler
-60.542.509 417.853.273 -357.310.764
Dönem Karı (Zararı)
26.094.071 26.094.071 124.384.346 150.478.417
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-667.880 17.551.340 -5.579.523 11.303.937 11.303.937
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 821.844.347 898.193 45.726.065 -3.518.526 48.267.560 -163.783.444 26.094.071 1.636.101.019 181.851.117 1.817.952.136
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 821.844.347 898.193 45.726.065 -3.518.526 48.267.560 -163.783.444 26.094.071 1.636.101.019 181.851.117 1.817.952.136
Transferler
16.713.028 9.381.043 -26.094.071 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
329.182.900 329.182.900 126.160.389 455.343.289
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.440.230.675 -104.717 202.517.176 -10.104.281
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.