KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2019 - 19:40
KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 3.799.886.130 3.486.504.457 1.486.920.923 1.428.214.991
Satışların Maliyeti
8 -2.996.237.096 -2.986.815.116 -1.246.456.768 -1.215.143.122
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
803.649.034 499.689.341 240.464.155 213.071.869
BRÜT KAR (ZARAR)
803.649.034 499.689.341 240.464.155 213.071.869
Genel Yönetim Giderleri
-74.549.916 -42.037.061 -27.939.089 -16.152.677
Pazarlama Giderleri
-1.186.873 -1.071.831 -241.798 -596.310
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28.368.204 8.608.951 16.875.651 6.891.413
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.266.442 -19.269.882 -4.172.125 -11.924.322
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
748.014.007 445.919.518 224.986.794 191.289.973
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
482.032 2.647.294 0 38.119
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-2.678.527 -7.080 12.693.050 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
745.817.512 448.559.732 237.679.844 191.328.092
Finansman Gelirleri
9 300.929.695 493.510.462 61.127.082 308.962.131
Finansman Giderleri
10 -662.942.222 -794.982.245 -163.239.473 -435.381.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
383.804.985 147.087.949 135.567.453 64.908.239
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-34.221.226 -17.095.097 -14.613.046 -19.616.607
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -50.704.200 -38.963.664 -16.986.000 -12.617.969
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 16.482.974 21.868.567 2.372.954 -6.998.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
349.583.759 129.992.852 120.954.407 45.291.632
DÖNEM KARI (ZARARI)
349.583.759 129.992.852 120.954.407 45.291.632
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7 175.123.756 114.378.514 54.078.634 46.425.757
Ana Ortaklık Payları
12 174.460.003 15.614.338 66.875.773 -1.134.125
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
748.466.605 -487.811.993
Dönem Karı (Zararı)
349.583.759 129.992.852
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
349.583.759 129.992.852
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.278.204.346 1.131.680.596
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
357.477.704 309.967.096
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.063.127 726.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.063.127 726.703
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
417.002.228 322.570.114
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-103.330.070 -34.838.980
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
520.332.298 357.409.094
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
452.948.981 444.026.546
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15.491.080 -6.070.961
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15.491.080 -6.070.961
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34.221.226 17.095.099
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.647.294
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.647.294
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 46.013.293
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-384.001.074 -1.441.079.093
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-604.142.325 -1.207.819.154
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.395.523 -343.887.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-572.746.802 -863.931.161
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
130.542.945 -288.714.699
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
160.642.105 -213.928.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.099.160 -74.786.433
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
101.942.365 -137.366.255
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-25.292.458 19.781.025
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
158.089.823 230.142.646
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.515.674 154.646.619
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
139.574.149 75.496.027
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-187.085.662 -57.566.629
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-182.218.942 -57.232.145
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.866.720 -334.484
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.944.238 463.973
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
41.944.238 463.973
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.243.787.031 -179.405.645
Ödenen Faiz
-520.332.298 -336.792.751
Alınan Faiz
103.330.070 34.838.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-673.216 -439.300
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-77.644.982 -6.013.277
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-295.723.356 -44.586.875
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 733.568
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 39.477.998
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 39.477.998
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.045.966 -84.798.441
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.045.966 -84.798.441
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-251.677.390 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-373.859.309 497.327.580
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.260.478.342 2.600.839.049
Kredilerden Nakit Girişleri
2.260.478.342 2.600.839.049
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.614.263.849 -2.107.244.029
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.614.263.849 -2.107.244.029
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.516.214 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 3.732.560
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-15.557.588 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.883.940 -35.071.288
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.883.940 -35.071.288
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.995.042 59.546.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
131.878.982 24.475.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
131.910.302 53.026.362
Ticari Alacaklar
2.120.072.716 1.515.930.391
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
263.588.830 232.193.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.856.483.886 1.283.737.084
Diğer Alacaklar
145.533.179 293.535.443
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13.427.205 174.069.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
132.105.974 119.466.133
Türev Araçlar
2.330.226 413.737
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
2.330.226 413.737
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
249.472.138 351.414.503
Peşin Ödenmiş Giderler
62.555.386 33.038.268
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
62.555.386 33.038.268
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27.884.710 31.363.575
Diğer Dönen Varlıklar
99.308.423 152.049.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
99.308.423 152.049.712
ARA TOPLAM
2.839.067.080 2.430.771.991
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.839.067.080 2.430.771.991
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
19.004.588 1.545.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.004.588 1.545.269
Maddi Duran Varlıklar
3.777.601.900 3.774.056.402
Arazi ve Arsalar
46.481.450 43.488.513
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
3.267.050 4.545.972
Binalar
66.773.937 85.902.123
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.496.226.219 3.472.640.711
Taşıtlar
3.092.819 3.080.651
Mobilya ve Demirbaşlar
2.915.370 3.667.342
Özel Maliyetler
22.907.074 22.924.284
Yapılmakta Olan Yatırımlar
101.931.170 78.220.961
Diğer Maddi Duran Varlıklar
34.006.811 59.585.845
Kullanım Hakkı Varlıkları
48.016.844 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
96.030.465 91.845.092
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
96.030.465 91.845.092
Peşin Ödenmiş Giderler
10.009.836 14.234.496
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.009.836 14.234.496
Ertelenmiş Vergi Varlığı
122.777.854 125.276.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.073.853.895 4.007.370.001
TOPLAM VARLIKLAR
6.912.920.975 6.438.141.992
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.217.395.788 504.015.099
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.183.880 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.183.880 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.214.211.908 504.015.099
Banka Kredileri
1.204.706.185 504.015.099
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.505.723 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.248.294.177 1.394.427.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.248.294.177 1.394.427.238
Banka Kredileri
1.244.265.292 1.394.427.238
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.028.885 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
167.919.508 246.368.464
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
167.919.508 246.368.464
Ticari Borçlar
508.887.596 551.532.389
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
50.800.640 233.019.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
458.086.956 318.512.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.559.915 7.263.796
Diğer Borçlar
37.796.543 24.147.589
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.462.207 6.328.927
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.334.336 17.818.662
Türev Araçlar
37.495.856 8.293.208
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
37.495.856 8.293.208
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
67.975.060 71.354.527
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.240.048 2.158.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.202.262 1.120.506
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.037.786 1.037.786
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.861.842 17.955.012
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.861.842 17.955.012
ARA TOPLAM
3.302.426.333 2.827.515.614
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.302.426.333 2.827.515.614
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.099.211.197 1.586.768.204
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.099.211.197 1.586.768.204
Banka Kredileri
1.066.752.004 1.586.768.204
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
32.459.193 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
16.716.054 13.919.586
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
16.716.054 13.919.586
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.658.683 4.350.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.658.683 4.350.528
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
161.785.497 187.635.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.282.371.431 1.792.674.242
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.584.797.764 4.620.189.856
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.971.148.355 1.636.101.019
Ödenmiş Sermaye
613.169.118 613.169.118
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
247.403.635 247.403.635
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
959.366.405 868.468.605
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
742.056.545 822.742.540
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
741.158.352 821.844.347
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
898.193 898.193
Yabancı Para Çevrim Farkları
217.309.860 45.726.065
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.514.988 -3.518.526
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-14.514.988 -3.518.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
64.980.588 48.267.560
Yasal Yedekler
64.980.588 48.267.560
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-73.716.406 -163.783.444
Net Dönem Karı veya Zararı
174.460.003 26.094.071
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
356.974.856 181.851.117
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.328.123.211 1.817.952.136
TOPLAM KAYNAKLAR
6.912.920.975 6.438.141.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 882.386.856 1.566.073 28.174.725 2.060.997 48.267.560 -581.636.717 357.310.764 -224.325.953 1.598.703.011 57.466.771 1.656.169.782
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
357.310.764 -357.310.764 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-57.437.480 222.232 315.689.679 894.845 57.437.480 15.614.338 73.051.818 332.421.094 114.378.497 446.799.591
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 0 0 0 0 0 0 247.403.635 0 0 0 0 824.949.376 0 1.788.305 0 0 0 0 0 0 0 0 343.864.404 2.955.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.267.560 0 0 0 -166.888.473 15.614.338 -151.274.135 1.931.124.105 171.845.268 2.102.969.373
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 821.844.347 898.193 45.726.065 -3.518.526 48.267.560 -163.783.444 26.094.071 -137.689.373 1.636.101.019 181.851.117 1.817.952.136
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-80.685.995 16.713.028 90.067.038 -26.094.071 63.972.967 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
171.583.795 -10.996.462 174.460.003 174.460.003 335.047.336 175.123.739 510.171.075
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 0 0 0 0 0 0 247.403.635 0 0 0 0 0 741.158.352 898.193 0 0 0 0 0 0 0 0 217.309.860 -14.514.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.980.588 0 0 0 -73.716.406 174.460.003 100.743.597 1.971.148.355 356.974.856 2.328.123.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
349.583.759 129.992.852 120.954.407 45.291.632
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 222.232 775.904
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 277.790 969.880
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 277.790 969.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -55.558 -193.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -55.558 -193.976
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
160.587.333 316.584.507 -58.028.415 187.684.177
Yabancı Para Çevrim Farkları
171.583.795 315.689.679 -48.946.627 186.276.910
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
171.583.795 315.689.679 -48.946.627 186.276.910
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.745.578 1.118.535 -11.352.235 1.759.084
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-13.745.578 1.118.535 -11.352.235 1.759.084
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.749.116 -223.707 2.270.447 -351.817
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.749.116 -223.707 2.270.447 -351.817
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
160.587.333 316.806.739 -58.028.415 188.460.081
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
510.171.092 446.799.591 62.925.992 233.751.713
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
175.123.739 114.378.497 54.078.634 47.445.671
Ana Ortaklık Payları
335.047.353 332.421.094 8.847.358 186.306.042http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797083


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.406 Değişim: 0,00% Hacim : 26.973 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.406 04.07.2022 Yüksek 2.475
Açılış: 2.459
16,8221 Değişim: -0,02%
Düşük 16,7799 05.07.2022 Yüksek 16,8423
Açılış: 16,8262
17,5580 Değişim: 0,12%
Düşük 17,4976 05.07.2022 Yüksek 17,5618
Açılış: 17,5368
978,34 Değişim: 0,06%
Düşük 975,78 05.07.2022 Yüksek 980,90
Açılış: 977,78
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.