KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2019 - 00:15
KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.155.422.198 1.022.120.075
Satışların Maliyeti
-892.164.845 -883.103.228
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
263.257.353 139.016.847
BRÜT KAR (ZARAR)
263.257.353 139.016.847
Genel Yönetim Giderleri
-23.268.831 -11.109.027
Pazarlama Giderleri
-663.209 -209.160
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.502.388 715.611
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.641.310 -2.095.163
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
238.186.391 126.319.108
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
412.453 2.596.878
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-81.854 -71.778
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
238.516.990 128.844.208
Finansman Gelirleri
109.700.871 32.246.414
Finansman Giderleri
-258.618.421 -137.846.534
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
89.599.440 23.244.088
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18.440.128 25.065.639
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.921.463 -2.503.238
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.361.591 27.568.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
108.039.568 48.309.727
DÖNEM KARI (ZARARI)
108.039.568 48.309.727
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
57.122.238 35.477.486
Ana Ortaklık Payları
50.917.330 12.832.241
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-92.994.053 -162.753.075
Dönem Karı (Zararı)
108.039.568 48.309.727
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-144.974.316 159.015.682
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-112.652.450 90.998.271
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
400.884 332.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
400.884 332.611
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
175.560.557 100.040.717
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-31.175.757 -4.598.188
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
206.736.314 104.638.905
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-185.103.515 3.032.115
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.739.664 -7.725.514
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.739.664 -7.725.514
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-18.440.128 -25.065.639
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.596.879
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.596.879
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
149.549.667 -271.640.592
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.380.661 -209.263.359
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
160.492.724 16.635.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-264.873.385 -225.898.452
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.674.042 -6.681.652
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-91.429.543 -4.461.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.755.501 -2.219.901
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-79.621.576 -88.121.753
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.257.214 13.181.350
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
167.296.516 74.593.264
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
204.307.813 93.911.920
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-37.011.297 -19.318.656
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
251.670.813 -55.330.904
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.676.126 3.780.705
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
256.346.939 -59.111.609
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
515.831 -17.538
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
515.831 -17.538
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
112.614.919 -64.315.183
Ödenen Faiz
-154.107.628 -104.638.905
Alınan Faiz
31.175.757 4.598.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-378.426 -58.645
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-82.298.675 1.661.470
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.467.817 -7.781.921
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.967.022
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.967.022
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.467.817 -10.748.943
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.203.666 -10.605.169
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-264.151 -143.774
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 46.013.293
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 -46.013.293
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.997.592 63.204.864
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
404.938.794 807.376.104
Kredilerden Nakit Girişleri
404.938.794 807.376.104
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-416.777.386 -744.637.749
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-416.777.386 -744.637.749
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-15.159.000 466.509
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-123.459.462 -107.330.132
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-123.459.462 -107.330.132
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.026.362 59.546.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
-70.433.100 -47.783.661


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
116.463.204 53.026.362
Ticari Alacaklar
1.766.403.320 1.515.930.391
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
217.792.851 232.193.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.548.610.469 1.283.737.084
Diğer Alacaklar
226.446.483 293.535.443
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
119.406.585 174.069.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
107.039.898 119.466.133
Türev Araçlar
7.091.895 413.737
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7.091.895 413.737
Stoklar
173.971.679 351.414.503
Peşin Ödenmiş Giderler
40.942.524 33.038.268
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
40.942.524
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32.201.274 31.363.575
Diğer Dönen Varlıklar
152.106.747 152.049.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
152.106.747
ARA TOPLAM
2.515.627.126 2.430.771.991
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.515.627.126 2.430.771.991
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
1.321.269 1.545.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.321.269 1.545.269
Maddi Duran Varlıklar
3.978.012.894 3.774.056.402
Diğer Maddi Duran Varlıklar
3.978.012.894 3.774.056.402
Kullanım Hakkı Varlıkları
70.562.616 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
96.569.188 91.845.092
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
96.569.188 91.845.092
Peşin Ödenmiş Giderler
12.587.455 14.234.496
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.587.455
Ertelenmiş Vergi Varlığı
193.341.632 125.276.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.352.807.462 4.007.370.001
TOPLAM VARLIKLAR
6.868.434.588 6.438.141.992
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
483.235.916 504.015.099
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.661.303
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.661.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
480.574.613 504.015.099
Banka Kredileri
480.436.624 504.015.099
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
137.989
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.524.372.166 1.394.427.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.524.372.166 1.394.427.238
Banka Kredileri
1.519.722.833 1.394.427.238
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.649.333
Diğer Finansal Yükümlülükler
315.499.900 246.368.464
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
315.499.900 246.368.464
Ticari Borçlar
479.823.228 551.532.389
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
198.321.718 233.019.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
281.501.510 318.512.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.193.750 7.263.796
Diğer Borçlar
13.906.723 24.147.589
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
764.187 6.328.927
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.142.536 17.818.662
Türev Araçlar
20.890.088 8.293.208
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
20.890.088 8.293.208
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
85.577.635 71.354.527
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.987.597 2.158.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
949.811 1.120.506
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.037.786 1.037.786
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.670.915 17.955.012
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.670.915
ARA TOPLAM
2.951.157.918 2.827.515.614
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.951.157.918 2.827.515.614
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.538.074.058 1.586.768.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.538.074.058 1.586.768.204
Banka Kredileri
1.474.980.612 1.586.768.204
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
63.093.446
Diğer Finansal Yükümlülükler
54.320.445 13.919.586
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
54.320.445 13.919.586
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.080.057 4.350.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.080.057 4.350.528
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
232.395.182 187.635.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.829.869.742 1.792.674.242
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.781.027.660 4.620.189.856
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.848.433.590 1.636.101.019
Ödenmiş Sermaye
613.169.118 613.169.118
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
247.403.635 247.403.635
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.034.734.892 868.468.605
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
822.742.540 822.742.540
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
821.844.347 821.844.347
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
898.193 898.193
Yabancı Para Çevrim Farkları
211.992.352 45.726.065
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.369.572 -3.518.526
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.369.572 -3.518.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
64.980.588 48.267.560
Yasal Yedekler
64.980.588 48.267.560
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-154.402.401 -163.783.444
Net Dönem Karı veya Zararı
50.917.330 26.094.071
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
238.973.338 181.851.117
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.087.406.928 1.817.952.136
TOPLAM KAYNAKLAR
6.868.434.588 6.438.141.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 0 887.786.445 1.566.073 28.174.725 2.060.997 48.267.560 -576.879.411 357.310.764 1.608.859.906 58.704.622 1.667.564.528
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 -4.757.306 0 -4.757.306 0 -4.757.306
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-5.399.589 -5.399.589 -1.237.851 -6.637.440
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
613.169.118 247.403.635 0 882.386.856 1.566.073 28.174.725 2.060.997 48.267.560 -581.636.717 357.310.764 1.598.703.011 57.466.771 1.656.169.782
Transferler
357.310.764 -357.310.764 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.332.232 -257.869 58.061.175 1.261.532 18.332.232 12.832.241 71.897.079 34.457.555 106.354.634
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 0 0 0 0 0 0 247.403.635 0 0 0 0 864.054.624 0 1.308.204 0 0 0 0 0 0 0 0 86.235.900 0 0 0 3.322.529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.267.560 0 0 0 -205.993.721 12.832.241 0 1.670.600.090 91.924.326 1.762.524.416
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 821.844.347 898.193 45.726.065 -3.518.526 48.267.560 -163.783.444 26.094.071 1.636.101.019 181.851.117 1.817.952.136
Transferler
16.713.028 9.381.043 -26.094.071 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
166.266.287 -4.851.048 0 0 50.917.332 212.332.571 57.122.221 269.454.792
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 0 0 0 0 0 0 247.403.635 0 0 0 0 821.844.347 0 898.193 0 0 0 0 0 0 0 0 211.992.352 0 0 0 -8.369.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.980.588 0 0 0 -154.402.401 50.917.332 0 1.848.433.590 238.973.338 2.087.406.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
108.039.568 48.309.727
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -257.869
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -296.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 38.179
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 38.179
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
161.415.222 58.302.776
Yabancı Para Çevrim Farkları
166.266.287 57.041.261
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.063.831 1.576.896
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.063.831 1.576.896
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.212.766 -315.381
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.212.766 -315.381
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
161.415.222 58.044.907
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
269.454.790 106.354.634
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
57.122.221 34.457.555
Ana Ortaklık Payları
212.332.569 71.897.079http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763436


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.