KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 22:25
KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 2.058.289.466 1.612.997.324 1.036.169.391 874.600.690
Satışların Maliyeti
8 -1.710.719.489 -1.535.854.144 -853.612.354 -822.584.368
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
347.569.977 77.143.180 182.557.037 52.016.322
BRÜT KAR (ZARAR)
347.569.977 77.143.180 182.557.037 52.016.322
Genel Yönetim Giderleri
-25.891.464 -30.671.473 -14.782.437 -17.956.990
Pazarlama Giderleri
-475.521 -652.084 -266.361 -278.313
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.717.538 16.245.664 1.001.927 3.642.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.345.560 -8.461.856 -5.178.619 -2.093.377
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
315.574.970 53.603.431 163.331.547 35.329.642
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.609.175 80.160.184 12.297 57.326.057
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-110.675 -110.675
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
318.184.145 133.652.940 163.343.844 92.545.024
Finansman Gelirleri
9 184.548.331 56.971.351 152.301.917 -53.629.546
Finansman Giderleri
10 -359.600.261 -288.139.993 -221.753.727 -37.885.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
143.132.215 -97.515.702 93.892.034 1.030.055
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.802.151 18.434.212 -28.775.072 3.604.843
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-26.345.695 -5.750.697 -23.842.457 -2.229.533
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 16.543.544 24.184.909 -4.932.615 5.834.376
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
133.330.064 -79.081.490 65.116.962 4.634.898
DÖNEM KARI (ZARARI)
133.330.064 -79.081.490 65.116.962 4.634.898
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7 20.265.409 8.726.532 10.242.558 9.301.032
Ana Ortaklık Payları
12 113.064.655 -87.808.022 54.874.404 -4.666.134
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 -117.919.849 0 1.214.288 33.890.084 1.071.273 44.342.753 -70.191.788 -363.242.861 389.736.653 -2.337.947 387.398.706
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.924.807 -367.167.668 363.242.861 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0 -87.808.022 -87.808.022 8.726.532 -79.081.490
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -93.918 -93.918 -2.494 -96.412
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-21.616.190 -21.616.190 -65.774 -21.681.964
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-541.884 -541.884 -9 -541.893
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-10.947.374 -10.947.374 0 -10.947.374
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 0 0 0 0 0 0 247.403.635 -117.919.849 0 0 0 0 0 1.120.370 0 0 0 0 0 0 0 0 22.942.710 0 0 0 529.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.267.560 0 0 0 -458.975.646 -87.808.022 0 268.729.265 6.320.308 275.049.573
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 0 887.786.445 1.566.073 28.174.725 2.060.997 48.267.560 -576.879.411 357.310.764 1.608.859.906 58.704.622 1.667.564.528
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-4.757.306 -4.757.306 -4.757.306
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 357.310.764 -357.310.764 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
113.064.655 113.064.655 20.265.409 133.330.064
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.835.798 -553.672 40.835.798 -553.672 0 -553.672
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-512.422 -512.422 -17 -512.439
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
100.318.029 100.318.029 -1.019.914 99.298.115
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 0 0 0 0 0 0 247.403.635 0 0 0 0 846.950.647 0 1.012.401 0 0 0 0 0 0 0 0 128.492.754 0 0 0 1.548.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.267.560 0 0 0 -183.490.155 113.064.655 0 1.816.419.190 77.950.100 1.894.369.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-267.904.640 320.075.574
Dönem Karı (Zararı)
133.330.064 -79.081.490
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
133.330.064 -79.081.490
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
454.564.509 182.458.623
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
134.748.201 103.691.057
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
332.611 814.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
332.611 814.765
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
188.664.990 189.528.542
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.973.245 -24.005.508
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
195.638.235 213.534.050
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
155.336.321 -13.092.020
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-31.710.589
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-31.710.589
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.802.151 -18.434.212
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.609.176 -547.151
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.609.176 -547.151
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-57.182.866
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-22.319.492
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-657.723.665 409.999.933
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-524.561.525 -83.625.198
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-85.823.910 34.023.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-438.737.615 -117.648.763
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.857.788 185.318.347
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.221.293 7.696.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.636.495 177.621.494
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-66.813.963 -81.527.301
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.055.241 23.863.491
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.365.354 145.037.567
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
43.016.762 37.538.168
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-108.382.116 107.499.399
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.753.905 133.431.699
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.441.758 724.671
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-37.195.663 132.707.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.684.111 87.501.328
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
45.684.111 87.501.328
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-69.829.092 513.377.066
Ödenen Faiz
-184.871.451 -194.491.186
Alınan Faiz
6.973.245 2.410.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-58.645 -891.683
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-20.118.697 -329.515
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
32.632.860 -98.286.555
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
33.545.783
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.354.228 2.533.708
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.354.228 2.533.708
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.721.368 -206.432.062
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.671.952 -196.998.546
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-49.416 -9.433.516
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.066.016
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
194.666.138 -58.003.396
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
190.585.132 -58.988.997
Kredilerden Nakit Girişleri
190.585.132 -58.988.997
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
4.081.006 985.601
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.605.642 163.785.623
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.605.642 163.785.623
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
59.546.471 41.608.428
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.940.829 205.394.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
133.330.064 -79.081.490 65.116.962 4.634.898
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-553.672 -96.412 -295.803 -641.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-692.090 -120.511 -396.042 -801.300
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
138.418 24.099 100.239 160.257
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
138.418 24.099 100.239 160.257
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
98.785.676 -11.489.267 67.043.176 7.788.952
Yabancı Para Çevrim Farkları
99.298.115 -10.947.374 68.817.130 8.719.079
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
99.298.115 -10.947.374 68.817.130 8.719.079
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-640.549 -677.371 -2.217.445 -1.162.662
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-640.549 -677.371 -2.217.445 -1.162.662
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
128.110 135.478 443.491 232.535
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 128.110 135.478 443.491 232.535
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.232.004 -11.585.679 66.747.373 7.147.909
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
231.562.068 -90.667.169 131.864.335 11.782.807
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.245.478 8.724.029 10.242.558 9.301.032
Ana Ortaklık Payları
212.316.590 -99.391.198 121.621.777 2.481.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18.972.149 59.577.791
Ticari Alacaklar
3 1.231.311.596 706.750.072
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
117.964.583 32.140.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.113.347.013 674.609.398
Diğer Alacaklar
111.711.255 94.187.924
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 12.455.524 9.234.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
99.255.731 84.953.694
Türev Araçlar
26.266.956 2.576.770
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26.266.956 2.576.770
Stoklar
398.668.236 403.860.710
Peşin Ödenmiş Giderler
37.203.245 32.362.134
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.642.901 3.292.537
Diğer Dönen Varlıklar
130.285.912 124.924.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
130.285.912 124.924.838
ARA TOPLAM
1.957.062.250 1.427.532.776
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
16 0 46.013.293
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.957.062.250 1.473.546.069
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
4.285.603 15.662.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.285.603 15.662.583
Maddi Duran Varlıklar
5 3.714.364.998 3.644.861.330
Diğer Maddi Duran Varlıklar
3.714.364.998 3.644.861.330
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
81.547.942 72.616.102
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
81.547.942 72.616.102
Peşin Ödenmiş Giderler
1.350.088 4.135.958
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.350.088 4.135.958
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.801.961.039 3.737.688.381
TOPLAM VARLIKLAR
5.759.023.289 5.211.234.450
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
386.318.195 441.628.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 386.318.195 441.628.371
Banka Kredileri
386.318.195 441.628.371
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.289.467.310 840.155.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.289.467.310 840.155.894
Banka Kredileri
1.289.467.310 840.155.894
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 224.268.741 259.814.613
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
224.268.741 259.814.613
Ticari Borçlar
3 424.237.578 489.602.933
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
119.273.329 76.256.568
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
304.964.249 413.346.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.148.367 8.876.262
Diğer Borçlar
3 25.134.484 23.837.905
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.214.417 9.020.316
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.920.067 14.817.589
Türev Araçlar
3.052.466
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
3.052.466
Ertelenmiş Gelirler
390.093 1.050.813
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
390.093 1.050.813
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27.619.156 2.732.752
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.654.807 2.371.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.713.337 1.679.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
941.470 692.377
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.652.437 70.694.151
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.652.437 70.694.151
ARA TOPLAM
2.404.891.168 2.143.817.832
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.404.891.168 2.143.817.832
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.314.636.292 1.158.627.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.314.636.292 1.158.627.222
Banka Kredileri
1.314.636.292 1.158.627.222
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 54.787.563 136.278.110
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
54.787.563 136.278.110
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.478.286 3.000.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.478.286 3.000.204
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
86.860.690 101.946.554
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.459.762.831 1.399.852.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.864.653.999 3.543.669.922
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.816.419.190 1.608.859.906
Ödenmiş Sermaye
7 613.169.118 613.169.118
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7 247.403.635 247.403.635
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
847.963.048 889.352.518
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
847.963.048 889.352.518
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
846.950.647 887.786.445
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.012.401 1.566.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
130.041.329 30.235.722
Yabancı Para Çevrim Farkları
128.492.754 28.174.725
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.548.575 2.060.997
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.548.575 2.060.997
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.267.560 48.267.560
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
48.267.560 48.267.560
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-183.490.155 -576.879.411
Net Dönem Karı veya Zararı
113.064.655 357.310.764
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
77.950.100 58.704.622
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.894.369.290 1.667.564.528
TOPLAM KAYNAKLAR
5.759.023.289 5.211.234.450http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702269


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: 0,00% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4787 Değişim: 0,05%
Düşük 13,4122 24.01.2022 Yüksek 13,5153
Açılış: 13,4717
15,2954 Değişim: 0,16%
Düşük 15,2395 24.01.2022 Yüksek 15,3407
Açılış: 15,2716
795,22 Değişim: 0,21%
Düşük 791,19 24.01.2022 Yüksek 797,30
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.