KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 21:16
KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 1.022.120.075 738.396.634
Satışların Maliyeti
8 -857.107.135 -713.269.776
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
165.012.940 25.126.858
BRÜT KAR (ZARAR)
165.012.940 25.126.858
Genel Yönetim Giderleri
-11.109.027 -12.714.483
Pazarlama Giderleri
-209.160 -373.771
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
715.611 12.603.664
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.166.941 -6.368.479
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
152.243.423 18.273.789
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.596.878 22.834.127
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
154.840.301 41.107.916
Finansman Gelirleri
9 32.246.414 110.600.897
Finansman Giderleri
10 -137.846.534 -250.254.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.240.181 -98.545.757
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18.972.921 14.829.369
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.503.238 -3.521.164
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 21.476.159 18.350.533
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
68.213.102 -83.716.388
DÖNEM KARI (ZARARI)
68.213.102 -83.716.388
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7 10.022.851 -574.500
Ana Ortaklık Payları
12 58.190.251 -83.141.888
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 -117.919.849 1.214.288 33.890.084 1.071.273 44.342.753 -70.191.788 -363.242.861 389.736.653 -2.337.947 387.398.706
Transferler
1.727.759 -364.970.620 363.242.861
Dönem Karı (Zararı)
-83.141.888 -83.141.888 -574.500 -83.716.388
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
547.141 547.141 -2.510 544.631
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
388.227 388.227 7 388.234
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-19.666.453 -19.666.453 0 -19.666.453
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 -117.919.849 1.761.429 14.223.631 1.459.500 46.070.512 -435.162.408 -83.141.888 287.863.680 -2.914.950 284.948.730
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 887.786.445 1.566.073 28.174.725 2.060.997 48.267.560 -576.879.411 357.310.764 1.658.859.906 58.704.622 1.717.564.528
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
4.757.306 4.757.306 4.757.306
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
613.169.118 247.403.635 887.786.445 1.566.073 28.174.725 2.060.997 48.267.560 -581.636.717 357.310.764 1.604.102.600 58.704.622 1.662.807.222
Transferler
357.310.764 -357.310.764 0 0
Dönem Karı (Zararı)
58.190.251 58.190.251 10.022.851 68.213.102
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.332.232 -257.869 18.332.232 -257.869 0 -257.869
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
1.261.532 1.261.532 -17 1.261.515
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
31.500.899 31.500.899 -1.019.914 30.480.985
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 869.454.213 1.308.204 59.675.624 3.322.529 48.267.560 -205.993.721 58.190.251 1.694.797.413 67.707.542 1.762.504.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-136.359.294 129.840.974
Dönem Karı (Zararı)
68.213.102 -83.716.388
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
68.213.102 -83.716.388
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
126.868.776 133.678.237
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
65.002.179 43.393.282
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
332.611 1.092.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
332.611 1.092.359
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
100.040.717 77.302.581
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.598.188 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 104.638.905 77.302.581
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-9.211.417 27.234.019
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.725.514 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.725.514 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 -18.972.921 -14.829.369
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.596.879 -514.635
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.596.879 -514.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-233.003.280 151.795.284
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-209.263.359 -62.410.222
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.635.093 -19.171.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-225.898.452 -43.238.582
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.681.652 187.557.823
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.461.751 3.373.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.219.901 184.184.348
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-88.121.753 -42.967.346
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13.181.350 35.678.052
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
113.230.576 43.014.808
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
93.911.920 13.599.382
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.318.656 29.415.426
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.330.904 -3.963.839
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.780.705 -273.471
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-59.111.609 -3.690.368
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.538 -5.113.992
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-17.538 -5.113.992
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-37.921.402 201.757.133
Ödenen Faiz
-104.638.905 -71.982.253
Alınan Faiz
4.598.188 673.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-58.645 -277.896
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.661.470 -329.515
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
50.474.902 -106.282.097
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 33.545.783
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.967.022 2.296.952
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.967.022 2.296.952
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.494.587 -125.757.840
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 1.638.361 -124.205.817
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-143.774 -1.552.023
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.013.293 -16.366.992
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.204.865 -41.621.401
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
807.376.104 -27.594.387
Kredilerden Nakit Girişleri
18 807.376.104 -27.594.387
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-744.637.749 -12.181.700
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -744.637.749 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
18 0 -12.181.700
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
466.510 -1.845.314
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.679.527 -18.062.524
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.679.527 -18.062.524
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
59.546.471 41.608.428
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.866.944 23.545.904


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
68.213.102 -83.716.388
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-257.869 544.631
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-296.048 680.789
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38.179 -136.158
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 38.179 -136.158
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
31.742.500 -19.278.219
Yabancı Para Çevrim Farkları
30.480.985 -19.666.453
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.576.896 485.291
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.576.896 485.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-315.381 -97.057
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -315.381 -97.057
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.484.631 -18.733.588
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
99.697.733 -102.449.976
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.002.920 -577.003
Ana Ortaklık Payları
90.694.813 -101.872.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
36.898.264 59.577.791
Ticari Alacaklar
916.013.431 706.750.072
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 15.505.581 32.140.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
900.507.850 674.609.398
Diğer Alacaklar
102.333.923 94.187.924
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 13.695.981 9.234.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
88.637.942 84.953.694
Türev Araçlar
12.407.616 2.576.770
Stoklar
491.982.463 403.860.710
Peşin Ödenmiş Giderler
20.950.639 32.362.134
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.255.340 3.292.537
Diğer Dönen Varlıklar
134.910.281 124.924.838
ARA TOPLAM
1.719.751.957 1.427.532.776
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
16 0 46.013.293
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.719.751.957 1.473.546.069
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
3.249.990 15.662.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.249.990 15.662.583
Maddi Duran Varlıklar
3.607.208.821 3.644.861.330
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5 3.607.208.821 3.644.861.330
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
75.253.123 72.616.102
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
75.253.123 72.616.102
Peşin Ödenmiş Giderler
2.366.103 4.135.958
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.688.490.445 3.737.688.381
TOPLAM VARLIKLAR
5.408.242.402 5.211.234.450
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
317.421.053 441.628.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
317.421.053 441.628.371
Banka Kredileri
4 317.421.053 441.628.371
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
970.236.439 840.155.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
970.236.439 840.155.894
Banka Kredileri
4 970.236.439 840.155.894
Diğer Finansal Yükümlülükler
233.266.964 259.814.613
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
4 233.266.964 259.814.613
Ticari Borçlar
602.833.509 489.602.933
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 170.168.488 76.256.568
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
432.665.021 413.346.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.875.617 8.876.262
Diğer Borçlar
22.643.283 23.837.905
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 3.716.333 9.020.316
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.926.950 14.817.589
Türev Araçlar
4.362.776 3.052.466
Ertelenmiş Gelirler
722.157 1.050.813
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 10.591.613 2.732.752
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.670.648 2.371.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.707.943 1.679.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
962.705 692.377
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.820.000 70.694.151
ARA TOPLAM
2.186.444.059 2.143.817.832
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.186.444.059 2.143.817.832
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.246.256.928 1.158.627.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.246.256.928 1.158.627.222
Banka Kredileri
4 1.246.256.928 1.158.627.222
Diğer Finansal Yükümlülükler
128.977.522 136.278.110
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
4 128.977.522 136.278.110
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.850.729 3.000.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.850.729 3.000.204
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 81.208.209 101.946.554
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.459.293.388 1.399.852.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.645.737.447 3.543.669.922
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.694.797.413 1.608.859.906
Ödenmiş Sermaye
7 613.169.118 613.169.118
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7 247.403.635 247.403.635
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
7 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
930.438.041 917.527.243
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
870.762.417 889.352.518
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
869.454.213 887.786.445
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.308.204 1.566.073
Yabancı Para Çevrim Farkları
59.675.624 28.174.725
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.322.529 2.060.997
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.322.529 2.060.997
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7 48.267.560 48.267.560
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-205.993.721 -576.879.411
Net Dönem Karı veya Zararı
58.190.251 357.310.764
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7 67.707.542 58.704.622
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.762.504.955 1.667.564.528
TOPLAM KAYNAKLAR
5.408.242.402 5.211.234.450http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683063


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,86% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,2890 Değişim: -0,06%
Düşük 9,2835 20.10.2021 Yüksek 9,3038
Açılış: 9,2943
10,8232 Değişim: -0,03%
Düşük 10,8059 20.10.2021 Yüksek 10,8427
Açılış: 10,8261
528,47 Değişim: -0,03%
Düşük 528,47 20.10.2021 Yüksek 529,65
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.