" />

KAP ***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2021 - 18:23
KAP ***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 -34.106 44 -10.930 -10.930 2.409 -8.521 300.883 -18.384 282.499 179.838 457.609 277.682 735.291 1.535.220 0 1.535.220
Transferler
34.949 242.733 -277.682 -34.949 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.374 -1.374 1.295 -79 111.770 -44.866 66.904 182.371 182.371 249.196 0 249.196
Sermaye Arttırımı
138.750 -138.706 -44 0
Kar Payları
891 0 0 -239.575 -239.575 -238.684 0 -238.684
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
26.549 18.505 18.505 45.054 0 45.054
Dönem Sonu Bakiyeler
323.750 56.469 -6.666 0 -12.304 -12.304 3.704 -8.600 412.653 -63.250 349.403 214.787 479.272 182.371 661.643 1.590.786 0 1.590.786
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
323.750 56.469 -6.666 -15.018 -15.018 3.331 -11.687 385.910 -15.628 370.282 214.787 479.272 439.953 919.225 1.866.160 0 1.866.160
Transferler
41.287 398.666 -439.953 -41.287 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.630 -2.630 1.390 -1.240 92.896 -67.786 25.110 768.059 768.059 791.929 0 791.929
Kar Payları
0 -281.663 -281.663 -281.663 0 -281.663
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
16 6.666 11.832 11.832 18.498 0 18.498
Dönem Sonu Bakiyeler
323.750 56.469 0 -17.648 -17.648 4.721 -12.927 478.806 -83.414 395.392 256.074 608.107 768.059 1.376.166 2.394.924 0 2.394.924


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
688.920 496.320
Dönem Karı (Zararı)
768.059 182.371
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
234.082 465.525
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 99.092 92.062
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.401 17.321
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.748 4.966
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 16.247 44.330
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
120.356 202.558
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -67.553 80.586
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -31.043 -6.152
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-31.043 -6.152
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 92.079 31.660
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.245 -1.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-340.889 -160.496
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-368.224 44.428
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-458.577 80.505
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
945.797 -259.542
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-53 83
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-459.792 -25.970
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
661.252 487.400
Ödenen Faiz
-7.483 -5.133
Alınan Faiz
19.835 15.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.585 -1.382
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17.901 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-297.813 -319.083
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.934 2.067
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-446.571 -253.491
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
7.806 -49.557
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -25.102
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
37.018 7.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-362.229 89.308
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -12.171
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -12.171
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.498 57.225
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.498 57.225
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
556.512 1.502.018
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-612.945 -1.147.737
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.376 -4.148
Ödenen Temettüler
-281.663 -238.684
Ödenen Faiz
-59.680 -82.668
Alınan Faiz
25.425 15.473
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.878 266.545
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.699 6.897
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.577 273.442
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
904.990 635.030
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
941.567 908.472


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
941.741 906.204
Finansal Yatırımlar
4 0 37.261
Ticari Alacaklar
1.267.437 830.008
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 563.191 404.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 704.246 425.428
Diğer Alacaklar
756 716
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
756 716
Türev Araçlar
14 390 0
Stoklar
8 1.090.014 630.967
Peşin Ödenmiş Giderler
66.585 34.294
Diğer Dönen Varlıklar
350.768 123.190
ARA TOPLAM
3.717.691 2.562.640
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 0 91.350
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.717.691 2.653.990
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
115.228 101.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 115.228 101.637
Türev Araçlar
14 1.170 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 504.011 388.529
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 41.162 42.110
Maddi Duran Varlıklar
10 1.915.043 1.576.736
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 37.147 36.241
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
118.326 90.774
Şerefiye
5.989 5.989
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 112.337 84.785
Peşin Ödenmiş Giderler
27.438 33.731
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 751 2.264
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.760.276 2.272.022
TOPLAM VARLIKLAR
6.477.967 4.926.012
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.404.485 511.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.404.485 511.554
Banka Kredileri
6 1.404.485 511.554
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
201.446 204.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
201.446 204.147
Banka Kredileri
6 193.549 197.330
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 7.897 6.817
Ticari Borçlar
1.758.508 763.814
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 78.150 56.681
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.680.358 707.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.969 4.825
Diğer Borçlar
1.452 1.505
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.452 1.505
Türev Araçlar
14 74 65.818
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
86.663 216.112
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 32.487 21.230
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.735 29.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
33.635 29.096
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
100 100
ARA TOPLAM
3.524.819 1.818.201
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.524.819 1.818.201
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
493.280 1.184.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
493.280 1.184.396
Banka Kredileri
6 456.049 1.149.230
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 37.231 35.166
Türev Araçlar
14 0 249
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.289 38.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
44.289 38.972
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20.655 18.034
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
558.224 1.241.651
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.083.043 3.059.852
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.394.924 1.866.160
Ödenmiş Sermaye
16 323.750 323.750
Sermaye Düzeltme Farkları
16 56.469 56.469
Geri Alınmış Paylar (-)
16 0 -6.666
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.927 -11.687
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.648 -15.018
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.648 -15.018
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4.721 3.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
395.392 370.282
Yabancı Para Çevrim Farkları
478.806 385.910
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-83.414 -15.628
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
256.074 214.787
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
608.107 479.272
Net Dönem Karı veya Zararı
768.059 439.953
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.394.924 1.866.160
TOPLAM KAYNAKLAR
6.477.967 4.926.012


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5.300.787 2.706.005 2.233.069 1.103.405
Satışların Maliyeti
17 -4.260.746 -2.141.345 -1.794.177 -820.831
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.040.041 564.660 438.892 282.574
BRÜT KAR (ZARAR)
1.040.041 564.660 438.892 282.574
Genel Yönetim Giderleri
17 -67.793 -52.361 -24.122 -17.511
Pazarlama Giderleri
17 -95.101 -59.994 -39.550 -17.596
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -8.882 -5.614 -3.813 -2.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 315.337 260.791 60.280 112.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -302.642 -185.694 -46.363 -63.663
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
880.960 521.788 385.324 294.245
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15.646 5.353 10.850 2.566
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 31.043 6.152 9.915 7.137
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
927.649 533.293 406.089 303.948
Finansman Gelirleri
19 236.125 141.126 84.447 69.021
Finansman Giderleri
19 -303.636 -460.388 -109.788 -209.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
860.138 214.031 380.748 163.267
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-92.079 -31.660 -36.910 -28.251
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -69.609 -52.036 -32.894 -36.666
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -22.470 20.376 -4.016 8.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
768.059 182.371 343.838 135.016
DÖNEM KARI (ZARARI)
768.059 182.371 343.838 135.016
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
768.059 182.371 343.838 135.016
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 21 2,37000000 0,56000000 1,06000000 0,42000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.240 -79 140 818
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.287 -1.717 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
1.390 1.295 140 818
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.390 1.295 140 818
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
657 343 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
25.110 66.904 11.286 23.666
Yabancı Para Çevrim Farkları
92.896 111.770 8.535 56.217
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-88.207 -57.521 3.474 -41.733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.421 12.655 -723 9.182
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.870 66.825 11.426 24.484
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
791.929 249.196 355.264 159.500
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
791.929 249.196 355.264 159.500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974873


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,8926 Değişim: -0,01%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8472 Değişim: -0,07%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.538,74 Değişim: 0,15%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.543,27
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.