KAP ***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2021 - 19:15
KAP ***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 -34.106 44 -10.930 -10.930 2.409 -8.521 300.883 -18.384 282.499 179.838 457.609 277.682 735.291 1.535.220 1.535.220
Transferler
34.949 242.733 -277.682 -34.949 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.374 -1.374 477 -897 55.553 -12.315 43.238 47.355 47.355 89.696 89.696
Sermaye Arttırımı
138.750 -138.706 -44 0
Kar Payları
891 0 0 -239.575 -239.575 -238.684 -238.684
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
26.936 16.867 16.867 43.803 43.803
Dönem Sonu Bakiyeler
323.750 56.469 -6.279 0 -12.304 -12.304 2.886 -9.418 356.436 -30.699 325.737 214.787 477.634 47.355 524.989 1.430.035 1.430.035
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
323.750 56.469 -6.666 -15.018 -15.018 3.331 -11.687 385.910 -15.628 370.282 214.787 479.272 439.953 919.225 1.866.160 1.866.160
Transferler
41.287 398.666 -439.953 -41.287 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.630 -2.630 1.250 -1.380 84.361 -70.537 13.824 424.221 424.221 436.665 436.665
Kar Payları
0 -281.663 -281.663 -281.663 -281.663
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
16 6.666 11.832 11.832 18.498 18.498
Dönem Sonu Bakiyeler
323.750 56.469 0 -17.648 -17.648 4.581 -13.067 470.271 -86.165 384.106 256.074 608.107 424.221 1.032.328 2.039.660 2.039.660


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
462.316 103.275
Dönem Karı (Zararı)
424.221 47.355
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
151.988 255.932
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 66.545 59.383
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
23.822 13.889
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.175 4.316
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 12.831 30.141
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
79.673 107.301
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -67.310 36.984
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-21.128 985
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -21.128 985
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 55.169 3.409
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.789 -476
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-122.605 -207.438
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-282.125 154.201
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-296 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-460.855 145.387
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
905.730 -463.656
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-93 -139
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-284.966 -43.231
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
453.604 95.849
Ödenen Faiz
-3.226 -3.767
Alınan Faiz
13.321 12.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.383 -829
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-150.685 -223.016
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.566 480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-235.285 -186.787
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-25.984 -29.709
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -7.000
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
17.018 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-757.111 329.870
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -7.170
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.170
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.498 50.973
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.498 50.973
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
129.852 1.245.038
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-592.945 -674.563
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.888 -2.822
Ödenen Temettüler
-281.663 -238.684
Ödenen Faiz
-44.432 -53.309
Alınan Faiz
18.467 10.407
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-445.480 210.129
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.326 2.624
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-438.154 212.753
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
904.990 635.030
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
466.836 847.783


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
466.873 906.204
Finansal Yatırımlar
4 20.277 37.261
Ticari Alacaklar
1.211.156 830.008
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 498.755 404.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 712.401 425.428
Diğer Alacaklar
1.012 716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.012 716
Türev Araçlar
14 346 0
Stoklar
8 1.076.036 630.967
Peşin Ödenmiş Giderler
22.294 34.294
Diğer Dönen Varlıklar
263.473 123.190
ARA TOPLAM
3.061.467 2.562.640
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 0 91.350
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.061.467 2.653.990
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
112.318 101.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 112.318 101.637
Türev Araçlar
14 1.038 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 485.946 388.529
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 41.480 42.110
Maddi Duran Varlıklar
10 1.734.055 1.576.736
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 38.988 36.241
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
116.056 90.774
Şerefiye
5.989 5.989
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 110.067 84.785
Peşin Ödenmiş Giderler
56.501 33.731
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 5.478 2.264
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.591.860 2.272.022
TOPLAM VARLIKLAR
5.653.327 4.926.012
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
968.329 511.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
968.329 511.554
Banka Kredileri
6 968.329 511.554
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
199.906 204.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
199.906 204.147
Banka Kredileri
6 191.921 197.330
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 7.985 6.817
Ticari Borçlar
1.741.145 763.814
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 89.583 56.681
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.651.562 707.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.699 4.825
Diğer Borçlar
1.412 1.505
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.412 1.505
Türev Araçlar
14 141 65.818
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
83.311 216.112
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 32.331 21.230
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.206 29.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25.106 29.096
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
100 100
ARA TOPLAM
3.057.480 1.818.201
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.057.480 1.818.201
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
491.601 1.184.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
491.601 1.184.396
Banka Kredileri
6 453.091 1.149.230
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 38.510 35.166
Türev Araçlar
14 0 249
Uzun Vadeli Karşılıklar
43.829 38.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
43.829 38.972
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20.757 18.034
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
556.187 1.241.651
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.613.667 3.059.852
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.039.660 1.866.160
Ödenmiş Sermaye
16 323.750 323.750
Sermaye Düzeltme Farkları
16 56.469 56.469
Geri Alınmış Paylar (-)
16 0 -6.666
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.067 -11.687
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.648 -15.018
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.648 -15.018
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4.581 3.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
384.106 370.282
Yabancı Para Çevrim Farkları
470.271 385.910
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-86.165 -15.628
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
256.074 214.787
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
608.107 479.272
Net Dönem Karı veya Zararı
424.221 439.953
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.039.660 1.866.160
TOPLAM KAYNAKLAR
5.653.327 4.926.012


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3.067.718 1.602.600 1.751.498 540.560
Satışların Maliyeti
17 -2.466.569 -1.320.514 -1.345.367 -472.098
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
601.149 282.086 406.131 68.462
BRÜT KAR (ZARAR)
601.149 282.086 406.131 68.462
Genel Yönetim Giderleri
17 -43.671 -34.850 -22.259 -18.851
Pazarlama Giderleri
17 -55.551 -42.398 -33.407 -13.668
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -5.069 -3.585 -3.047 -1.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 255.057 148.321 76.097 52.521
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -256.279 -122.031 -64.372 -36.041
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
495.636 227.543 359.143 50.899
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.796 2.787 1.518 1.657
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 21.128 -985 12.152 -1.342
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
521.560 229.345 372.813 51.214
Finansman Gelirleri
19 151.678 72.105 53.824 52.064
Finansman Giderleri
19 -193.848 -250.686 -82.831 -135.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
479.390 50.764 343.806 -31.993
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-55.169 -3.409 -52.927 14.222
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -36.715 -15.370 -33.290 7.774
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -18.454 11.961 -19.637 6.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
424.221 47.355 290.879 -17.771
DÖNEM KARI (ZARARI)
424.221 47.355 290.879 -17.771
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
424.221 47.355 290.879 -17.771
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 21 1,31000000 0,15000000 0,90000000 -0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.380 -897 -1.959 -1.077
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.287 -1.717 -3.287 -1.717
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
1.250 477 671 297
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.250 477 671 297
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
657 343 657 343
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
13.824 43.238 15.791 3.237
Yabancı Para Çevrim Farkları
84.361 55.553 24.098 -4.042
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-91.681 -15.788 -11.899 9.332
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.144 3.473 3.592 -2.053
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.444 42.341 13.832 2.160
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
436.665 89.696 304.711 -15.611
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
436.665 89.696 304.711 -15.611http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957780


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: -0,57% Hacim : 13.068 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8727 Değişim: 0,63%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8951
Açılış: 8,8173
10,3789 Değişim: 0,58%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,4078
Açılış: 10,3186
495,56 Değişim: -0,13%
Düşük 493,36 28.09.2021 Yüksek 497,83
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.