KAP ***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 22:04
KAP ***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 44 -3.125 -3.125 -3.125 155.147 155.147 122.685 468.981 125.798 594.779 1.249.705 1.249.705
Transferler
17.813 107.985 -125.798 -17.813 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.646 -2.646 -2.646 1.829 1.829 153.946 153.946 153.129 153.129
Kar Payları
-187.381 -187.381 -187.381 -187.381
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 44 -5.771 -5.771 -5.771 156.976 140.498 389.585 153.946 543.531 1.215.453 1.215.453
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 0 44 -6.128 -6.128 -6.128 176.974 176.974 140.498 389.585 294.971 684.556 1.376.119 1.376.119
Transferler
19.795 275.176 -294.971 -19.795 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.346 1.346 1.346 45.733 45.733 100.051 100.051 147.130 147.130
Kar Payları
-207.200 -207.200 -207.200 -207.200
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-19.160 -19.160 -19.160
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 -19.160 44 -4.782 -4.782 -4.782 222.707 222.707 160.293 457.561 100.051 557.612 1.296.889 1.296.889


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
159.552 230.052
Dönem Karı (Zararı)
100.051 153.946
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
244.556 82.525
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 44.938 40.851
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
864 107
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.710 1.891
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15, 16 2.410 -1.173
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
136.996 -19.034
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 30.405 23.921
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34.990 35.340
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.505 -170
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
748 792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-187.016 -1.602
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-142.225 10.516
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.590 220
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-71.562 -52.847
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
93.668 100.987
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-160 2.033
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.147 -62.511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
157.591 234.869
Ödenen Faiz
-7.011 -4.836
Alınan Faiz
11.202 11.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.230 -950
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -10.167
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-83.585 -232.623
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
4 0 -35.382
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.827 1.591
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-94.412 -198.832
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
158.112 -101.730
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-19.160 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.160 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
923.015 514.126
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-535.297 -429.776
Ödenen Temettüler
-207.200 -187.381
Ödenen Faiz
-15.472 -13.774
Alınan Faiz
12.226 15.075
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
234.079 -104.301
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.870 -536
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
236.949 -104.837
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
558.810 457.463
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
795.759 352.626


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
797.339 559.536
Ticari Alacaklar
940.279 729.855
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 296.277 180.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 644.002 549.135
Diğer Alacaklar
25.464 13.613
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 22.050 10.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.414 3.271
Türev Araçlar
12 544 0
Stoklar
7 491.351 419.114
Peşin Ödenmiş Giderler
19.991 8.114
Diğer Dönen Varlıklar
132.713 128.689
ARA TOPLAM
2.407.681 1.858.921
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.407.681 1.858.921
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
116.784 102.777
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 116.784 102.777
Türev Araçlar
12 3.484 2.507
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 233.248 222.014
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 45.260 45.891
Maddi Duran Varlıklar
9 1.064.065 1.031.738
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
95.925 79.703
Şerefiye
5.989 5.989
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 89.936 73.714
Peşin Ödenmiş Giderler
23.685 10.750
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.582.451 1.495.380
TOPLAM VARLIKLAR
3.990.132 3.354.301
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 758.427 720.281
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 205.738 10.461
Ticari Borçlar
917.995 748.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 42.660 34.388
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 875.335 713.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.783 3.182
Diğer Borçlar
443 603
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
443 603
Türev Araçlar
12 12 1.752
Ertelenmiş Gelirler
8.413 8.325
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 10.918 8.224
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.304 13.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.890 11.027
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.414 2.044
ARA TOPLAM
1.916.033 1.514.236
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.916.033 1.514.236
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 727.902 419.844
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.975 24.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22.975 24.178
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 26.333 19.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
777.210 463.946
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.693.243 1.978.182
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.296.889 1.376.119
Ödenmiş Sermaye
185.000 185.000
Sermaye Düzeltme Farkları
195.175 195.175
Geri Alınmış Paylar (-)
-19.160 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
44 44
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
217.925 170.846
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.782 -6.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.782 -6.128
Yabancı Para Çevrim Farkları
222.707 176.974
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
160.293 140.498
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
457.561 389.585
Net Dönem Karı veya Zararı
100.051 294.971
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.296.889 1.376.119
TOPLAM KAYNAKLAR
3.990.132 3.354.301


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.691.702 1.292.129 902.713 667.696
Satışların Maliyeti
13 -1.382.911 -1.022.917 -716.034 -544.856
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
308.791 269.212 186.679 122.840
BRÜT KAR (ZARAR)
308.791 269.212 186.679 122.840
Genel Yönetim Giderleri
13 -28.924 -32.309 -15.041 -17.367
Pazarlama Giderleri
13 -38.929 -30.338 -24.334 -12.360
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
13 -2.080 -2.485 -883 -1.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 212.985 131.651 146.392 61.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -157.093 -123.124 -104.680 -62.510
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
294.750 212.607 188.133 91.121
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12.845 3.129 2.059 1.526
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -30.405 -23.921 -16.088 -9.109
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
277.190 191.815 174.104 83.538
Finansman Gelirleri
15 102.153 131.342 53.043 45.613
Finansman Giderleri
16 -244.302 -133.871 -160.832 -31.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
135.041 189.286 66.315 97.737
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-34.990 -35.340 -18.144 -14.185
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -28.813 -36.028 -11.851 -15.509
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -6.177 688 -6.293 1.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
100.051 153.946 48.171 83.552
DÖNEM KARI (ZARARI)
100.051 153.946 48.171 83.552
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
100.051 153.946 48.171 83.552
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (kr) 0,54000000 0,83000000 0,26000000 0,45000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.346 -2.646 1.346 -2.646
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.683 -3.308 1.683 -3.308
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-337 662 -337 662
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
45.733 1.829 33.598 -6.297
Yabancı Para Çevrim Farkları
45.733 1.829 33.598 -6.297
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.079 -817 34.944 -8.943
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
147.130 153.129 83.115 74.609
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
147.130 153.129 83.115 74.609http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703739


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.