" />

KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2023 - 14:17
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 10.000.000 534.111 -609.288 -609.288 -609.288 34.267.599 43.149.236 174.910.063 262.251.721 262.251.721
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 10.000.000 534.111 -609.288 -609.288 -609.288 34.267.599 43.149.236 174.910.063 262.251.721 262.251.721
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 15.836.828 159.073.235 -174.910.063 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 65.406.965 65.406.965 65.406.965
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-158.868.281 -158.868.281 -158.868.281
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 10.000.000 534.111 -609.288 -609.288 -609.288 50.104.427 43.354.190 65.406.965 168.790.405 168.790.405
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 10.000.000 534.111 -2.683.311 -2.683.311 -2.683.311 50.104.427 43.354.190 373.476.190 474.785.607 474.785.607
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 10.000.000 534.111 -2.683.311 -2.683.311 -2.683.311 50.104.427 43.354.190 373.476.190 474.785.607 474.785.607
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 373.476.190 -373.476.190 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 132.323.410 132.323.410 132.323.410
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 10.000.000 534.111 -2.683.311 -2.683.311 -2.683.311 50.104.427 416.830.380 132.323.410 607.109.017 607.109.017


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.050.658 144.410.720
Dönem Karı (Zararı)
132.323.410 65.406.965
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
56.674.468 17.768.199
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.300.021 509.418
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.778.235 5.646.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.794.445 3.187.500
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-35.385 -52.661
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.019.175 2.511.840
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-807.092 -10.808.499
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.533.444 -10.902.371
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
726.352 93.872
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.045 -4.912
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.302.701 2.800.439
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
7.302.701 2.800.439
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 36.114.073 19.566.527
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.425 58.547
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-169.288.745 77.430.308
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-163.046.941 77.546.080
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.349.761 848.728
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.115.437 1.300.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.765.676 -451.345
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.377.521 -2.447.677
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.718.731 25.532
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
136.428 55.668
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.855.159 -30.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.123.354 174.085
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.327.563 1.283.560
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.025.932 618.260
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.301.631 665.300
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.709.133 160.605.472
Alınan Faiz
86.508 12.172.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.700.176 -8.583.953
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-35.385 -217.234
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.422 -19.565.816
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.093.405 -166.380
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.093.405 -166.380
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -205.484 -166.380
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -887.921 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -158.868.281
Ödenen Temettüler
12,15 0 -158.868.281
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.957.253 -14.623.941
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.045 4.912
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.962.298 -14.619.029
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.747.974 107.184.150
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 42.710.272 92.565.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 44.914.784 39.498.702
Finansal Yatırımlar
4 550.846.005 387.799.064
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
550.846.005 387.799.064
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
550.846.005 387.799.064
Ticari Alacaklar
5 123.106.822 108.757.061
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
119.897.979 98.782.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.208.843 9.974.519
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.484.240 106.719
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.482.404 60.864
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.836 45.855
ARA TOPLAM
722.351.851 536.161.546
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
722.351.851 536.161.546
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 19.308.955 20.245.824
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 16.753.616 10.000.227
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 3.287.047 2.732.846
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 8.180.236 5.672.220
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.529.854 38.651.117
TOPLAM VARLIKLAR
769.881.705 574.812.663
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 4.771.784 10.490.515
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.018.730 1.882.302
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.753.054 8.608.213
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.068.119 3.944.765
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 77.977.381 41.864.713
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.685.817 20.087.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15.439.226 19.805.764
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 246.591 281.976
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 30.417.498 7.089.935
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.217.498 1.191.566
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24.200.000 5.898.369
ARA TOPLAM
138.920.599 83.477.668
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.920.599 83.477.668
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 17.190.764 10.177.796
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.190.764 10.177.796
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.190.764 10.177.796
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.661.325 6.371.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.661.325 6.371.592
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.852.089 16.549.388
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
162.772.688 100.027.056
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
607.109.017 474.785.607
Ödenmiş Sermaye
12 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
534.111 534.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.683.311 -2.683.311
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.683.311 -2.683.311
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.683.311 -2.683.311
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 50.104.427 50.104.427
Yasal Yedekler
50.104.427 50.104.427
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 416.830.380 43.354.190
Net Dönem Karı veya Zararı
132.323.410 373.476.190
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
607.109.017 474.785.607
TOPLAM KAYNAKLAR
769.881.705 574.812.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
13 235.263.372 105.668.803
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
13 235.263.372 105.668.803
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
13 -34.593.544 -6.422.758
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
200.669.828 99.246.045
BRÜT KAR (ZARAR)
200.669.828 99.246.045
Genel Yönetim Giderleri
14 -64.942.577 -27.672.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31.903.140 2.591.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
167.630.391 74.164.993
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
167.630.391 74.164.993
Finansman Gelirleri
16 1.533.444 10.902.371
Finansman Giderleri
16 -726.352 -93.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
168.437.483 84.973.492
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-36.114.073 -19.566.527
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -38.622.091 -19.065.559
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 2.508.018 -500.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
132.323.410 65.406.965
DÖNEM KARI (ZARARI)
132.323.410 65.406.965
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
132.323.410 65.406.965
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
132.323.410 65.406.965
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
132.323.410 65.406.965http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140700


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,00% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9237 Değişim: 0,08%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,9012 Değişim: 0,08%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.529,61 Değişim: -0,21%
Düşük 2.526,82 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.