KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2022 - 11:05
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 24.233.098 43.149.236 100.879.507 188.390.909 188.390.909
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 24.233.098 43.149.236 100.879.507 188.390.909 188.390.909
Transferler
0 0 0 0 0 10.034.501 100.845.006 -110.879.507 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 38.370.163 38.370.163 38.370.163
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 38.370.163 38.370.163 38.370.163
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 -100.845.006 0 -100.845.006 -100.845.006
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 34.267.599 43.149.236 38.370.163 125.916.066 125.916.066
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 534.111 -609.288 -609.288 -609.288 34.267.599 43.149.236 174.910.063 262.251.721 262.251.721
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 10.000.000 534.111 -609.288 -609.288 -609.288 34.267.599 43.149.236 174.910.063 0 262.251.721 262.251.721
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 15.836.828 159.073.235 -174.910.063 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 65.406.965 0 65.406.965 65.406.965
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-158.868.281 -158.868.281 -158.868.281
Dönem Sonu Bakiyeler
12 10.000.000 534.111 -609.288 -609.288 -609.288 50.104.427 43.354.190 65.406.965 0 168.790.405 168.790.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
144.410.720 32.194.024
Dönem Karı (Zararı)
65.406.965 38.370.163
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.768.199 -6.847.812
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 509.418 417.181
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.646.679 2.524.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.187.500 2.524.434
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-52.661 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.511.840 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.808.499 -9.097.299
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.902.371 -9.208.219
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
93.872 110.920
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.912 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.800.439 -11.397.130
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
2.800.439 -11.397.130
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 19.566.527 10.704.854
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
58.547 148
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
77.430.308 9.260.878
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
77.546.080 6.803.132
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
848.728 1.077.951
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.300.073 1.346.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-451.345 -268.615
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.447.677 -469.838
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.532 -232.733
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
55.668 -368.693
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.136 135.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
174.085 1.998.123
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.283.560 84.243
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
618.260 -187.154
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
665.300 271.397
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
160.605.472 40.783.229
Alınan Faiz
12.172.251 8.806.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.583.953 -6.590.150
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-217.234
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.565.816 -10.805.884
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-166.380 -70.285
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-166.380 -70.285
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -166.380 -24.429
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 -45.856
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-158.868.281 -100.845.006
Ödenen Temettüler
12,15 -158.868.281 -100.845.006
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.623.941 -68.721.267
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.912 148
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.619.029 -68.721.119
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
107.184.150 99.480.900
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 92.565.121 30.759.781


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 94.543.602 113.957.682
Finansal Yatırımlar
4 63.261.866 142.095.720
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
63.261.866 142.095.720
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
63.261.866 142.095.720
Ticari Alacaklar
5 39.952.987 40.801.715
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38.296.469 39.596.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.656.518 1.205.173
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.501.236 53.559
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.333.929 4.651
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.167.307 48.908
ARA TOPLAM
200.259.691 296.908.676
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
200.259.691 296.908.676
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 1.858.456 1.862.889
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 1.849.751 2.063.184
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 898.374 1.023.546
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 2.212.040 2.713.008
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.818.621 7.662.627
TOPLAM VARLIKLAR
207.078.312 304.571.303
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 2.692.256 2.717.788
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
654.301 709.969
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.037.955 2.007.819
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.792.688 1.361.954
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 18.503.056 19.564.040
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.810.769 10.463.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.489.215 10.052.358
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 321.554 411.288
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 3.876.675 3.423.112
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
488.902 1.318.394
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.387.773 2.104.718
ARA TOPLAM
33.675.444 37.530.540
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.675.444 37.530.540
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.213.635 2.430.569
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.213.635 2.430.569
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.213.635 2.430.569
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.398.828 2.358.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.398.828 2.358.473
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.612.463 4.789.042
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
38.287.907 42.319.582
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
168.790.405 262.251.721
Ödenmiş Sermaye
12 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
534.111 534.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-609.288 -609.288
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-609.288 -609.288
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-609.288 -609.288
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 50.104.427 34.267.599
Yasal Yedekler
50.104.427 34.267.599
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 43.354.190 43.149.236
Net Dönem Karı veya Zararı
65.406.965 174.910.063
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
168.790.405 262.251.721
TOPLAM KAYNAKLAR
207.078.312 304.571.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
13 105.668.803 59.375.242
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
13 105.668.803 59.375.242
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
13 -6.422.758 -4.145.836
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
13 -6.422.758 -4.145.836
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
99.246.045 55.229.406
BRÜT KAR (ZARAR)
99.246.045 55.229.406
Genel Yönetim Giderleri
14 -27.672.994 -15.235.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.591.942 4.814.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 -21.890
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
74.164.993 44.785.850
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
74.164.993 44.785.850
Finansman Gelirleri
16 10.902.371 4.400.087
Finansman Giderleri
16 -93.872 -110.920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
84.973.492 49.075.017
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.566.527 -10.704.854
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -19.065.559 -9.922.459
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -500.968 -782.395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
65.406.965 38.370.163
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.406.965 38.370.163
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
65.406.965 38.370.163
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.406.965 38.370.163
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
65.406.965 38.370.163http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023724


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.406 Değişim: 0,00% Hacim : 26.973 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.406 04.07.2022 Yüksek 2.475
Açılış: 2.459
16,8009 Değişim: -0,15%
Düşük 16,7871 05.07.2022 Yüksek 16,8423
Açılış: 16,8262
17,5307 Değişim: -0,03%
Düşük 17,4976 05.07.2022 Yüksek 17,5577
Açılış: 17,5368
978,07 Değişim: 0,03%
Düşük 975,78 05.07.2022 Yüksek 980,90
Açılış: 977,78
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.