KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

22.10.2021 - 17:48
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 0 18.309.555 42.754.795 66.053.418 137.334.034 137.334.034
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 0 18.309.555 42.754.795 66.053.418 137.334.034 137.334.034
Transferler
0 0 0 74.445.194 74.445.194 74.445.194
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 74.445.194 74.445.194 74.445.194
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İ0.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 24.233.098 43.149.236 74.445.194 152.043.794 152.043.794
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 24.233.098 43.149.236 110.879.507 188.390.909 188.390.909
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 24.233.098 43.149.236 110.879.507 188.390.909 188.390.909
Transferler
0 0 0 10.034.501 100.845.006 -110.879.507 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 117.172.514 117.172.514 117.172.514
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 117.172.514 117.172.514 117.172.514
Kar Payları
0 0 0 0 -100.845.006 0 -100.845.006 -100.845.006
Dönem Sonu Bakiyeler
12 10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 34.267.599 43.149.236 117.172.514 204.718.417 204.718.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
171.680.457 77.613.427
Dönem Karı (Zararı)
117.172.514 74.445.194
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.180.643 9.859.098
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.234.067 1.202.829
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.221.553 5.446.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.192.019 5.507.181
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
169.878 -60.555
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-140.344 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.802.640 -9.856.988
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.159.829 -10.241.600
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
357.189 384.612
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-509 -983
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.047.555 -6.969.314
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.047.555 -6.969.314
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 38.827.498 20.302.381
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-251.771 -265.453
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
59.064.140 8.848.584
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
57.588.184 4.074.397
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.107.739 -1.132.258
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.541.327 -1.282.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-433.588 150.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
47.287 -247.508
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
109.519 -433.573
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-315.538 125.029
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
425.057 -558.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
57.112 366.522
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
154.299 6.221.004
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-136.180 4.632.257
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
290.479 1.588.747
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
205.417.297 93.152.876
Alınan Faiz
8.824.834 11.409.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.032.189 -5.690.565
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-35.157.898 -19.306.923
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-371.587 -1.951.218
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-374.841 -626.103
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-374.841 -626.103
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -83.914 -522.971
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -290.927 -103.132
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-100.845.006 -59.735.434
Ödenen Temettüler
12,15 -100.845.006 -59.735.434
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
70.460.610 17.251.890
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
509 983
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
70.461.119 17.252.873
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
99.480.900 17.118.121
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 169.942.019 34.370.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 172.796.638 100.916.293
Finansal Yatırımlar
4 34.463.713 85.004.342
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
34.463.713 85.004.342
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
34.463.713 85.004.342
Ticari Alacaklar
5 23.732.770 24.840.509
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.191.926 23.733.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.540.844 1.107.256
Peşin Ödenmiş Giderler
9 15.796
ARA TOPLAM
231.322.834 211.138.144
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
231.322.834 211.138.144
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 1.290.137 1.699.411
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.276.617 2.526.808
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 515.445 451.739
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 2.179.538 2.061.900
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.261.737 6.739.858
TOPLAM VARLIKLAR
237.584.571 217.878.002
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 1.937.110 1.827.591
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
441.736 757.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.495.374 1.070.317
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.244.981 1.187.869
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 14.505.325 10.807.108
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.456.047 9.040.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.999.622 8.717.038
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 456.425 322.964
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 2.291.851 2.139.552
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
563.954 700.134
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.727.897 1.439.418
ARA TOPLAM
28.435.314 25.002.122
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.435.314 25.002.122
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.638.719 2.808.996
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.638.719 2.808.996
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.638.719 2.808.996
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.792.121 1.675.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.792.121 1.675.975
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.430.840 4.484.971
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.866.154 29.487.093
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
204.718.417 188.390.909
Ödenmiş Sermaye
12 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
534.111 534.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-405.043 -405.043
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-405.043 -405.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
13 191.515.306 137.413.889 69.858.901 55.916.765
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
13 -13.584.827 -15.683.142 -6.344.130 -9.282.813
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
177.930.479 121.730.747 63.514.771 46.633.952
BRÜT KAR (ZARAR)
177.930.479 121.730.747 63.514.771 46.633.952
Genel Yönetim Giderleri
14 -46.405.076 -36.868.266 -15.461.825 -11.609.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
135.792 32.435 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-40.736 -4.329 -15.364 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
131.620.459 84.890.587 48.037.582 35.024.043
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
131.620.459 84.890.587 48.037.582 35.024.043
Finansman Gelirleri
24.736.742 10.241.600 8.845.346 3.417.654
Finansman Giderleri
-357.189 -384.612 -111.085 -123.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10 156.000.012 94.747.575 56.771.843 38.317.970
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-38.827.498 -20.302.381 -14.231.025 -7.803.155
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -38.945.136 -20.238.750 -14.594.396 -8.177.231
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 117.638 -63.631 363.371 374.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
117.172.514 74.445.194 42.540.818 30.514.815
DÖNEM KARI (ZARARI)
117.172.514 74.445.194 42.540.818 30.514.815
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
117.172.514 74.445.194 42.540.818 30.514.815
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
117.172.514 74.445.194 42.540.818 30.514.815
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
117.172.514 74.445.194 42.540.818 30.514.815http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972027


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.851 Değişim: 2,30% Hacim : 31.115 Mio.TL Son veri saati : 16:31
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,3117 Değişim: -2,63%
Düşük 12,4197 01.12.2021 Yüksek 13,8847
Açılış: 13,6711
15,1315 Değişim: -2,54%
Düşük 14,0733 01.12.2021 Yüksek 15,7106
Açılış: 15,5265
761,28 Değişim: -2,24%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.