KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.02.2021 - 19:22
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 10.000.000 534.111 -149.845 -149.845 -149.845 18.309.555 553.676 42.276.938 71.524.435 71.524.435
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-75.819 0 -75.819 -75.819
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 534.111 -149.845 -149.845 -149.845 18.309.555 477.857 42.276.938 71.448.616 71.448.616
Transferler
0 0 0 0 0 0 42.276.938 -42.276.938 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -168.000 -168.000 -168.000 0 0 66.053.418 65.885.418 65.885.418
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 66.053.418 66.053.418 66.053.418
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-168.000 -168.000 -168.000 -168.000 -168.000
Sermaye Avansı
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 10.000.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 18.309.555 42.754.795 66.053.418 137.334.034 137.334.034
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 10.000.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 18.309.555 42.754.795 66.053.418 137.334.034 137.334.034
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 5.923.543 60.129.875 -66.053.418 110.879.507 110.879.507
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -87.198 -87.198 -87.198 0 0 110.879.507 110.792.309 110.792.309
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 110.879.507 110.879.507 110.879.507
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-87.198 -87.198 -87.198 -87.198 -87.198
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-59.735.434 -59.735.434 -59.735.434
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 24.233.098 43.149.236 110.879.507 188.390.909 188.390.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
142.887.341 -51.535.368
Dönem Karı (Zararı)
110.879.507 66.053.418
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.031.409 21.464.078
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 1.590.619 1.301.638
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.509.931 6.534.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.591.985 6.461.004
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-96.739 70.123
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14.685 3.572
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-15.779.922 -3.634.895
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-16.281.990 -3.948.714
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
502.068 313.819
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.935 -5.829
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.565.810 -1.433.054
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.565.810 -1.433.054
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 31.907.703 18.715.587
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-624.177 -14.068
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
30.721.216 -118.891.999
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
37.992.389 -114.003.345
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.323.171 -5.522.955
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.012.338 -6.211.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-310.833 688.368
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-343.284 -26.190
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
542.077 620.867
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
473.164 178.585
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
68.913 442.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
287.617 160.051
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.087.006 -120.427
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.629.690 -392.358
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
542.684 271.931
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.652.594
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.652.594
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
158.632.132 -31.374.503
Alınan Faiz
17.158.998 3.185.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.838.810 -4.525.743
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.092.256 -17.916.019
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-972.723 -904.482
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-796.063 -772.864
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-796.063 -772.864
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -576.125 -399.485
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -219.938 -373.379
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.735.434 0
Ödenen Temettüler
14 -59.735.434 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.355.844 -52.308.232
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.935 5.829
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.362.779 -52.302.403
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.118.121 69.420.524
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 99.480.900 17.118.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 100.916.293 18.806.169
Finansal Yatırımlar
5 85.004.342 115.431.097
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
85.004.342 115.431.097
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
85.004.342 115.431.097
Ticari Alacaklar
6 24.840.509 16.517.338
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 23.733.253 15.720.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.107.256 796.423
Peşin Ödenmiş Giderler
12 377.000 33.716
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20 361.204 7.803
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.796 25.913
ARA TOPLAM
211.138.144 150.788.320
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
211.138.144 150.788.320
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 1.699.411 1.735.859
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 2.526.808 2.940.343
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 451.739 476.445
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 2.061.900 1.873.990
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.739.858 7.026.637
TOPLAM VARLIKLAR
217.878.002 157.814.957
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 1.827.591 1.285.514
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 757.274 284.110
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.070.317 1.001.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.187.869 900.252
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 10.807.108 5.135.536
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.040.002 7.673.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 8.717.038 7.268.814
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 322.964 405.017
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 2.139.552 1.159.996
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 700.134 263.262
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.439.418 896.734
ARA TOPLAM
25.002.122 16.155.129
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.002.122 16.155.129
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 2.808.996 3.066.562
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.808.996 3.066.562
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.808.996 3.066.562
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.675.975 1.259.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.675.975 1.259.232
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.484.971 4.325.794
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.487.093 20.480.923
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
188.390.909 137.334.034
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
534.111 534.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -405.043 -317.845
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-405.043 -317.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-405.043 -317.845
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 24.233.098 18.309.555
Yasal Yedekler
24.233.098 18.309.555
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 43.149.236 42.754.795
Net Dönem Karı veya Zararı
110.879.507 66.053.418
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
188.390.909 137.334.034
TOPLAM KAYNAKLAR
217.878.002 157.814.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
190.540.693 116.114.710
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
15 190.540.693 116.114.710
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
15 -12.218.904 -10.103.872
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
-12.218.904 -10.103.872
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
178.321.789 106.010.838
BRÜT KAR (ZARAR)
178.321.789 106.010.838
Genel Yönetim Giderleri
16 -51.370.947 -41.491.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
60.599 137.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.329 -69.274
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
127.007.112 64.587.589
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
127.007.112 64.587.589
Finansman Gelirleri
17 16.282.166 20.495.235
Finansman Giderleri
17 -502.068 -313.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
142.787.210 84.769.005
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.907.703 -18.715.587
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -31.763.828 -19.087.764
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -143.875 372.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
110.879.507 66.053.418
DÖNEM KARI (ZARARI)
110.879.507 66.053.418
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
110.879.507 66.053.418
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-87.198 -168.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -111.792 -215.384
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18 24.594 47.384
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24.594 47.384
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-87.198 -168.000
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
110.792.309 65.885.418
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
110.792.309 65.885.418http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906798


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.376 Değişim: -1,24% Hacim : 15.984 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.375 12.04.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,1545 Değişim: 0,00%
Düşük 8,1093 12.04.2021 Yüksek 8,2284
Açılış: 8,1546
9,7206 Değişim: 0,18%
Düşük 9,6710 12.04.2021 Yüksek 9,7807
Açılış: 9,7032
454,17 Değişim: -0,69%
Düşük 452,49 12.04.2021 Yüksek 460,56
Açılış: 457,31
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.