KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2020 - 13:22
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 534.111 -149.845 18.309.555 553.676 42.276.938 71.524.435 71.524.435
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -75.819 0 -75.819 -75.819
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 534.111 -149.845 18.309.555 477.857 42.276.938 71.448.616 71.448.616
Transferler
0 0 0 0 42.276.938 -42.276.938 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 29.168.374 29.168.374 29.168.374
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 29.168.374 29.168.374 29.168.374
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 534.111 -149.845 18.309.555 42.754.795 29.168.374 100.616.990 100.616.990
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 534.111 -317.845 18.309.555 42.754.795 66.053.418 137.334.034 137.334.034
Transferler
0 0 0 5.923.543 60.129.875 -66.053.418 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 43.930.379 43.930.379 43.930.379
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 43.930.379 43.930.379 43.930.379
Kar Payları
0 0 0 0 -59.735.434 0 -59.735.434 -59.735.434
Dönem Sonu Bakiyeler
12 10.000.000 534.111 -317.845 24.233.098 43.149.236 43.930.379 121.528.979 121.528.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.243.089 -41.215.389
Dönem Karı (Zararı)
43.930.379 29.168.374
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.655.701 4.997.961
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
794.760 623.464
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.947.320 3.269.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.969.051 3.217.528
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 70.123
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-21.731 -18.159
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.563.061 -3.894.539
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.823.946 -3.948.714
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
260.885 54.175
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.766 -3.742
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.617.059 -3.274.368
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.617.059 -3.274.368
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 12.499.226 8.293.070
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-399.719 -15.416
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
613.592 -67.894.262
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.601.519 -69.616.479
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.292.381 2.523.898
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.530.189 1.321.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
237.808 1.202.252
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-400.899 -352.897
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.847 -141.098
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
252.811 106.810
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-196.964 -247.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
132.081 426.087
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
517.425 -733.773
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
492.548 -595.467
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24.877 -138.306
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
51.199.672 -33.727.927
Alınan Faiz
8.315.012 4.372.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.690.565 -4.214.958
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.024.794 -7.226.430
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-556.236 -418.626
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-538.776 -155.505
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-538.776 -155.505
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -489.058 -122.071
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -49.718 -33.434
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.735.434 0
Ödenen Temettüler
12,15 -59.735.434 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.031.121 -41.370.894
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.766 3.742
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.025.355 -41.367.152
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.118.121 69.420.524
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 92.766 28.053.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 690.544 18.806.169
Finansal Yatırımlar
4 117.445.560 115.431.097
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
117.445.560 115.431.097
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
117.445.560 115.431.097
Ticari Alacaklar
5 17.809.719 16.517.338
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 17.251.104 15.720.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
558.615 796.423
Peşin Ödenmiş Giderler
9 434.615 33.716
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 398.822 7.803
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
35.793 25.913
ARA TOPLAM
136.380.438 150.788.320
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
136.380.438 150.788.320
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.912.162 1.735.859
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.896.585 2.940.343
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
407.783 476.445
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 1.457.668 1.873.990
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.674.198 7.026.637
TOPLAM VARLIKLAR
143.054.636 157.814.957
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 1.341.361 1.285.514
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 536.921 284.110
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
804.440 1.001.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 1.032.333 900.252
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 7.172.261 5.135.536
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.733.775 7.673.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.350.489 7.268.814
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 383.286 405.017
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 1.677.421 1.159.996
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 755.810 263.262
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
921.611 896.734
ARA TOPLAM
16.957.151 16.155.129
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.957.151 16.155.129
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.112.463 3.066.562
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 3.112.463 3.066.562
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.112.463 3.066.562
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.456.043 1.259.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.456.043 1.259.232
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.568.506 4.325.794
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.525.657 20.480.923
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
121.528.979 137.334.034
Ödenmiş Sermaye
12 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
534.111 534.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-317.845 -317.845
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-317.845 -317.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-317.845 -317.845
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 24.233.098 18.309.555
Yasal Yedekler
24.233.098 18.309.555
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 43.149.236 42.754.795
Net Dönem Karı veya Zararı
43.930.379 66.053.418
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
121.528.979 137.334.034
TOPLAM KAYNAKLAR
143.054.636 157.814.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
13 81.497.124 50.356.493 44.403.974 26.474.386
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
13 -6.400.329 -2.632.436 -3.894.504 -1.302.773
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.096.795 47.724.057 40.509.470 25.171.613
BRÜT KAR (ZARAR)
75.096.795 47.724.057 40.509.470 25.171.613
Genel Yönetim Giderleri
14 -25.258.357 -19.879.739 -12.473.154 -9.651.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32.435 90.997 25.438 77.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.329 -12.433 0 -12.310
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.866.544 27.922.882 28.061.754 15.584.815
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.866.544 27.922.882 28.061.754 15.584.815
Finansman Gelirleri
6.823.946 9.592.737 2.914.755 5.133.386
Finansman Giderleri
-260.885 -54.175 -138.266 -52.433
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10 56.429.605 37.461.444 30.838.243 20.665.768
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10 -12.499.226 -8.293.070 -6.831.815 -4.596.000
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -12.061.519 -8.028.849 -7.222.196 -4.897.273
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -437.707 -264.221 390.381 301.273
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
43.930.379 29.168.374 24.006.428 16.069.768
DÖNEM KARI (ZARARI)
43.930.379 29.168.374 24.006.428 16.069.768
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
43.930.379 29.168.374 24.006.428 16.069.768
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.930.379 29.168.374 24.006.428 16.069.768
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
43.930.379 29.168.374 24.006.428 16.069.768http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862362


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.540 Değişim: -0,12% Hacim : 11.508 Mio.TL Son veri saati : 12:25
Düşük 1.540 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,6000 Değişim: 0,90%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,6017
Açılış: 7,532
9,0273 Değişim: 0,53%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,0285
Açılış: 8,98
413,15 Değişim: 0,45%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 414,75
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.