KAP ***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2022 - 18:36
KAP ***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -556.410 87.986.155 15.327.521 81.558.129 249.324.658 0 249.324.658
Transferler
0 0 0 6.409.407 75.148.722 -81.558.129 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -102.472 0 0 56.870.007 56.767.535 0 56.767.535
Kar Payları
0 0 0 0 -65.957.280 0 -65.957.280 0 -65.957.280
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -658.882 94.395.562 24.518.963 56.870.007 240.134.913 0 240.134.913
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -658.882 94.395.562 24.518.963 56.870.007 240.134.913 0 240.134.913
Transferler
0 0 155.040 -25.190.464 81.905.431 -56.870.007 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 75.315 0 0 94.818.323 94.893.638 0 94.893.638
Kar Payları
0 0 0 0 -81.980.800 0 -81.980.800 0 -81.980.800
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -428.527 69.205.098 24.443.594 94.818.323 253.047.751 0 253.047.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.495.864 62.435.127
Dönem Karı (Zararı)
94.818.323 56.870.007
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.392.528 4.938.083
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 8.814.849 8.980.561
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -137.691 125.290
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
120.551 955.133
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -5.730.297 -2.868.379
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-737.611 -2.254.522
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
62.727 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.344.554 850.651
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-23.655.992 -3.004.243
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.324.165 -2.532.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 124.920 -154.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 3.199.245 -2.377.816
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.184 -59.652
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -106.217 71.042
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 59.033 -130.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.034.457 6.447.233
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.962.387 8.300.409
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
72.070 -1.853.176
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
81.866.297 62.658.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -370.433 -223.614
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.878.070 1.376.972
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -14.555 -189.563
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -2.817.675 -1.284.129
Alınan Faiz
5.710.300 2.850.664
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-99.494.880 -48.443.200
Ödenen Temettüler
-99.494.880 -48.443.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.120.946 15.368.899
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.120.946 15.368.899
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 66.482.273 51.113.374
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 51.361.327 66.482.273


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 51.381.324 66.499.988
Finansal Yatırımlar
26.660.235 3.004.243
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
24 26.660.235 3.004.243
Ticari Alacaklar
5.250.044 8.436.518
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 20 29.951 154.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.220.093 8.281.647
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.535.652 4.528.978
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
494.164 341.263
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.085.383 1.802.589
ARA TOPLAM
88.406.802 84.613.579
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
88.406.802 84.613.579
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 169.807.663 175.650.995
Maddi Duran Varlıklar
7 53.200 228.413
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
214.672 241.473
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.234.061 3.801.346
Diğer Duran Varlıklar
10 1.129.167 1.211.316
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
172.438.763 181.133.543
TOPLAM VARLIKLAR
260.845.565 265.747.122
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
716.561 763.745
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 20 523.560 629.777
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 193.001 133.968
Diğer Borçlar
2.096.694 17.849.276
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 17.514.080
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 2.096.694 335.196
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 709.784 3.651.114
Kısa Vadeli Karşılıklar
554.849 612.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 373.158 431.109
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 181.691 181.691
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 680.919 488.547
ARA TOPLAM
4.758.807 23.365.482
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.758.807 23.365.482
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.461.530 689.034
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.461.530 689.034
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.577.477 1.557.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.577.477 1.557.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.039.007 2.246.727
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.797.814 25.612.209
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
253.047.751 240.134.913
Ödenmiş Sermaye
11 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-428.527 -658.882
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-428.527 -658.882
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
69.205.098 94.395.562
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 24.443.594 24.518.963
Net Dönem Karı veya Zararı
19 94.818.323 56.870.007
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
253.047.751 240.134.913
TOPLAM KAYNAKLAR
260.845.565 265.747.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 120.661.663 87.417.743
Satışların Maliyeti
12 -34.178.933 -31.085.545
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
86.482.730 56.332.198
BRÜT KAR (ZARAR)
12 86.482.730 56.332.198
Genel Yönetim Giderleri
13 -7.841.211 -6.544.008
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 636.129 771.962
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -3.985.569 -3.349.396
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.292.079 47.210.756
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
75.292.079 47.210.756
Finansman Gelirleri
16 25.867.294 15.849.877
Finansman Giderleri
17 -6.341.050 -6.190.626
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
94.818.323 56.870.007
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19 94.818.323 56.870.007
DÖNEM KARI (ZARARI)
94.818.323 56.870.007
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
94.818.323 56.870.007
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 2,54000000 1,53000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 2,54000000 1,53000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
75.315 -102.472
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 75.315 -102.472
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
75.315 -102.472
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
94.893.638 56.767.535
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
94.893.638 56.767.535http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004726


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.405 Değişim: 0,14% Hacim : 36.529 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.368 30.06.2022 Yüksek 2.428
Açılış: 2.401
16,6961 Değişim: 0,35%
Düşük 16,5228 30.06.2022 Yüksek 16,7695
Açılış: 16,6382
17,5201 Değişim: 0,76%
Düşük 17,2330 30.06.2022 Yüksek 17,5284
Açılış: 17,3877
972,25 Değişim: -0,08%
Düşük 962,42 30.06.2022 Yüksek 981,52
Açılış: 973,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.