KAP ***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 19:59
KAP ***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 230.617 79.117.323 26.098.217 88.649.656 259.105.076 0 259.105.076
Transferler
0 0 0 8.868.832 79.780.824 -88.649.656 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -278.215 0 0 40.323.401 40.045.186 0 40.045.186
Kar Payları
0 0 0 0 -90.551.520 0 -90.551.520 0 -90.551.520
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -47.598 87.986.155 15.327.521 40.323.401 208.598.742 0 208.598.742
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -556.410 87.986.155 15.327.521 81.558.129 249.324.658 0 249.324.658
Transferler
0 0 0 6.409.407 75.148.722 -81.558.129 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -166.025 0 0 23.031.460 22.865.435 0 22.865.435
Kar Payları
0 0 0 0 -65.957.280 0 -65.957.280 0 -65.957.280
Dönem Sonu Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -722.435 94.395.562 24.518.963 23.031.460 206.232.813 0 206.232.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.783.165 30.076.983
Dönem Karı (Zararı)
23.031.460 40.323.401
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.690.107 1.718.650
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 4.471.224 4.541.133
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 125.018 199.319
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
627.324 479.445
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.266.638 -3.450.281
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.266.821 -6.966
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 0 -44.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.135.616 -11.739.308
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-756.555 -19.834
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-756.555 -19.834
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.304.922 3.036.708
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.422.950 2.193.671
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
881.972 843.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.587.249 -14.756.182
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.219.955 -14.243.791
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.632.706 -512.391
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.857.183 30.302.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -74.018 -225.760
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
507.190 2.405.473
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 215.397
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-172.659 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -573.958 -1.267.182
Alınan Faiz
1.253.807 3.457.258
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.443.200 -40.245.120
Ödenen Temettüler
-48.443.200 -40.245.120
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.152.845 -7.762.664
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.152.845 -7.762.664
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.113.374 41.313.519
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.960.529 33.550.855


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 31.973.360 51.120.730
Ticari Alacaklar
6.660.658 6.029.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.660.658 6.029.121
Diğer Alacaklar
1.200 825.525
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.200 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 825.525
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.146.805 4.054.248
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.068.896 883.452
Diğer Dönen Varlıklar
10 2.585.654 2.769.513
ARA TOPLAM
46.436.573 65.682.589
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.436.573 65.682.589
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 179.319.209 183.070.169
Maddi Duran Varlıklar
7 329.064 452.572
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
254.870 105.009
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.191.265 6.703.542
Diğer Duran Varlıklar
10 1.784.426 2.487.743
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
186.878.834 192.819.035
TOPLAM VARLIKLAR
233.315.407 258.501.624
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.128.319 823.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 19 1.981.685 558.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.146.634 264.662
Diğer Borçlar
17.633.854 2.367.027
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5, 19 17.514.080 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 119.774 2.367.027
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.110.299 3.237.628
Kısa Vadeli Karşılıklar
586.339 439.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 442.339 295.539
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 144.000 144.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 271.219 358.549
ARA TOPLAM
24.730.030 7.226.140
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.730.030 7.226.140
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
665.737 603.619
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 665.737 603.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.686.827 1.347.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.686.827 1.347.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.352.564 1.950.826
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.082.594 9.176.966
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
206.232.813 249.324.658
Ödenmiş Sermaye
11, 18 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-722.435 -556.410
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-722.435 -556.410
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
94.395.562 87.986.155
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 24.518.963 15.327.521
Net Dönem Karı veya Zararı
18 23.031.460 81.558.129
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
206.232.813 249.324.658
TOPLAM KAYNAKLAR
233.315.407 258.501.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 36.580.974 56.412.786 8.524.565 28.135.276
Satışların Maliyeti
12 -15.104.744 -17.597.505 -6.074.506 -9.053.031
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.476.230 38.815.281 2.450.059 19.082.245
BRÜT KAR (ZARAR)
21.476.230 38.815.281 2.450.059 19.082.245
Genel Yönetim Giderleri
-3.340.705 -3.380.502 -1.562.128 -1.527.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 573.814 2.576.981 357.352 1.248.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.702.183 -2.479.175 -869.890 -1.908.576
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.007.156 35.532.585 375.393 16.894.281
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.007.156 35.532.585 375.393 16.894.281
Finansman Gelirleri
15 7.253.500 5.707.839 2.872.283 2.306.876
Finansman Giderleri
16 -1.229.196 -917.023 -882.702 -397.536
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.031.460 40.323.401 2.364.974 18.803.621
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 23.031.460 40.323.401 2.364.974 18.803.621
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.031.460 40.323.401 2.364.974 18.803.621
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.031.460 40.323.401 2.364.974 18.803.621
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,62000000 1,08000000 0,06000000 0,50000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,62000000 1,08000000 0,06000000 0,50000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-166.025 -278.215 63.155 -170.557
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -166.025 -278.215 63.155 -170.557
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-166.025 -278.215 63.155 -170.557
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.865.435 40.045.186 2.428.129 18.633.064
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.865.435 40.045.186 2.428.129 18.633.064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866910


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.