" />

KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2023 - 18:25
KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -5.282.393 -5.282.393 -5.282.393 76.732.894 611.471.006 446.782.511 1.226.506.141 1.226.506.141
Transferler
10 0 0 0 0 0 0 446.782.511 -446.782.511 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 292.332 292.332 292.332 0 0 213.487.646 213.779.978 213.779.978
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 213.487.646 213.487.646 213.487.646
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 292.332 292.332 292.332 0 0 0 292.332 292.332
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -4.990.061 -4.990.061 -4.990.061 76.732.894 1.058.253.517 213.487.646 1.440.286.119 1.440.286.119
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -16.193.965 -16.193.965 -16.193.965 76.732.894 1.058.253.517 1.067.685.827 2.283.280.396 2.283.280.396
Transferler
10 0 0 0 0 0 0 1.067.685.827 -1.067.685.827 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 29.670 29.670 29.670 0 0 696.130.615 696.160.285 696.160.285
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 696.130.615 696.130.615 696.130.615
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 29.670 29.670 29.670 0 0 0 29.670 29.670
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -16.164.295 -16.164.295 -16.164.295 76.732.894 2.125.939.344 696.130.615 2.979.440.681 2.979.440.681


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.707.010.990 -304.221.880
Dönem Karı (Zararı)
696.130.615 213.487.646
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
595.936.316 -140.266.788
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 5.348.441 3.587.538
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
74.502.208 13.625.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
74.419.812 13.485.576
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 140.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
82.396 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-41.082.186 -33.570.414
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-430.299.233 -122.573.079
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
389.217.047 89.002.665
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-41.861.577 -141.117.675
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
396.094.031 -34.929.053
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
385.951.866 -37.269.741
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10.142.165 2.340.688
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 202.935.399 52.137.240
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
652.217.556 -196.096.085
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.534.992.550 -161.206.288
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-930.991.517 -786.912.232
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.059.006 18.708.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-892.932.511 -805.620.376
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
101.468.122 17.491.107
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
101.468.122 17.491.107
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.510.161 -2.579.411
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-985.538.428 587.173.129
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
278.054.049 -28.086.807
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.263.592.477 615.259.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.895.480 1.348.779
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.308.895.706 -3.384.931
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
535.587.738 -1.013.410
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.844.483.444 -2.371.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
277.588.176 151.973.762
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
277.588.176 151.973.762
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.944.284.487 -122.875.227
Alınan Temettüler
38.023.749 20.252.576
Ödenen Faiz
-294.537.314 -80.630.553
Alınan Faiz
346.106.190 103.817.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-42.874.627 -21.706.705
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-281.308.644 -201.477.908
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.682.851 -1.601.174
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.277.518 -3.381.760
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.277.518 -3.381.760
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.537 -1.649.791
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.249.981 -1.731.969
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.209.250.293 557.790.109
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.081.035.293 2.496.049.109
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.871.785.000 -1.938.259.000
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.913.983.765 250.186.469
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
41.861.577 141.117.675
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.955.845.342 391.304.144
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.298.406.010 694.044.624
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.254.251.352 1.085.348.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.291.107.196 2.313.274.152
Finansal Yatırımlar
5 3.053.599.801 6.974.327.781
Ticari Alacaklar
4 6.434.721.636 5.503.812.515
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 177.556.762 139.497.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.257.164.874 5.364.314.759
Diğer Alacaklar
8 48.441.760 115.081.146
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
48.441.760 115.081.146
Türev Araçlar
18 11.961.807 12.941.644
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11.961.807 12.941.644
Peşin Ödenmiş Giderler
8 13.100.874 3.590.713
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 9.947.585 676.743
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.153.289 2.913.970
Diğer Dönen Varlıklar
205.805 209.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
205.805 209.563
ARA TOPLAM
14.853.138.879 14.923.237.514
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.853.138.879 14.923.237.514
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
8 334.644.772 364.621.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 334.644.772 364.621.477
Maddi Duran Varlıklar
3.812.244 4.175.642
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.669.164 4.848.273
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.485.653 21.957.131
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 31.033.384 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
407.804.928 395.762.234
TOPLAM VARLIKLAR
15.260.943.807 15.318.999.748
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 8.385.532.847 8.360.591.042
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 1.027.444.482 500.359.571
Banka Kredileri
6,19 1.027.444.482 500.359.571
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.358.088.365 7.860.231.471
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
118.023 159.924
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.357.970.342 7.860.071.547
Diğer Finansal Yükümlülükler
20.447.570 16.917.603
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
20.447.570 16.917.603
Ticari Borçlar
4 3.349.116.193 4.358.634.518
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 525.945.114 247.891.065
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.823.171.079 4.110.743.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 29.603.710 13.665.557
Türev Araçlar
18 10.208.099 1.045.771
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10.208.099 1.045.771
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 337.719.292 68.415.921
Kısa Vadeli Karşılıklar
43.493.756 56.255.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 42.445.256 55.206.813
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.048.500 1.048.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 59.566.332 88.573.340
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 13.675.202 3.086.906
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
45.891.130 85.486.434
ARA TOPLAM
12.235.687.799 12.964.099.065
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.235.687.799 12.964.099.065
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.226.860 5.176.239
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.550.989 2.085.469
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.550.989 2.085.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.675.871 3.090.770
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.675.871 3.090.770
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 28.588.467 27.154.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28.588.467 27.154.917
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 0 39.289.131
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.815.327 71.620.287
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.281.503.126 13.035.719.352
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.979.440.681 2.283.280.396
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.802.123 16.802.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -16.164.295 -16.193.965
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.164.295 -16.193.965
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 76.732.894 76.732.894
Yasal Yedekler
76.732.894 76.732.894
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 2.125.939.344 1.058.253.517
Net Dönem Karı veya Zararı
696.130.615 1.067.685.827
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.979.440.681 2.283.280.396
TOPLAM KAYNAKLAR
15.260.943.807 15.318.999.748


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 28.889.671.475 8.866.738.780
Satışların Maliyeti
11 -27.978.467.858 -8.569.584.446
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
911.203.617 297.154.334
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 410.579.059 -41.811.395
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
410.579.059 -41.811.395
BRÜT KAR (ZARAR)
1.321.782.676 255.342.939
Genel Yönetim Giderleri
13 -207.363.489 -83.091.551
Pazarlama Giderleri
13 -56.040.267 -21.034.567
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 5.382.727 40.558.573
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.063.761.647 191.775.394
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.063.761.647 191.775.394
Finansman Gelirleri
14 705.194.347 195.966.938
Finansman Giderleri
15 -869.889.980 -122.117.446
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
899.066.014 265.624.886
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-202.935.399 -52.137.240
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -273.023.839 -54.974.595
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 70.088.440 2.837.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
696.130.615 213.487.646
DÖNEM KARI (ZARARI)
696.130.615 213.487.646
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
696.130.615 213.487.646
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29.670 292.332
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39.560 365.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.890 -73.083
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-9.890 -73.083
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.670 292.332
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
696.160.285 213.779.978
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
696.160.285 213.779.978http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140934


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.