KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2022 - 18:22
KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -3.392.642 -3.392.642 -3.392.642 76.732.894 289.968.950 321.502.056 781.613.381 781.613.381
Transferler
10 321.502.056 -321.502.056 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.231 25.231 25.231 148.507.221 148.532.452 148.532.452
Dönem Karı (Zararı)
148.507.221 148.507.221 148.507.221
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25.231 25.231 25.231 25.231 25.231
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -3.367.411 -3.367.411 -3.367.411 76.732.894 611.471.006 148.507.221 930.145.833 930.145.833
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -5.282.393 -5.282.393 -5.282.393 76.732.894 611.471.006 446.782.511 1.226.506.141 1.226.506.141
Transferler
10 446.782.511 -446.782.511 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
292.332 292.332 292.332 213.487.646 213.779.978 213.779.978
Dönem Karı (Zararı)
213.487.646 213.487.646 213.487.646
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
292.332 292.332 292.332 292.332 292.332
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -4.990.061 -4.990.061 -4.990.061 76.732.894 1.058.253.517 213.487.646 1.440.286.119 1.440.286.119


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-304.221.880 107.300.186
Dönem Karı (Zararı)
213.487.646 148.507.221
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
213.487.646 148.507.221
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-140.266.788 -12.624.154
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 3.587.538 2.824.474
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.625.576 8.084.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.485.576 7.881.522
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
140.000 203.030
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-33.570.414 -22.504.101
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-122.573.079 -57.173.682
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
89.002.665 34.669.581
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-141.117.675 -49.659.557
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-34.929.053 11.866.612
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-37.269.741 6.067.651
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.340.688 5.798.961
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 52.137.240 36.763.866
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-196.096.085 92.066.503
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-161.206.288 -106.346.857
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-786.912.232 376.647.381
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.708.144 39.423.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-805.620.376 337.223.859
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.491.107 54.495.375
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.491.107 54.495.375
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.579.411 -1.355.317
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
587.173.129 -336.704.372
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.086.807 -63.921.085
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
615.259.936 -272.783.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.348.779 4.227.916
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.384.931 1.851.606
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.013.410 -2.144.343
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.371.521 3.995.949
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
151.973.762 99.250.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
151.973.762 99.250.771
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-122.875.227 227.949.570
Alınan Temettüler
20.252.576 1.585.853
Ödenen Faiz
-80.630.553 -31.491.412
Alınan Faiz
103.817.111 55.523.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-21.706.705 -17.574.005
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-201.477.908 -127.565.716
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.601.174 -1.128.074
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.381.760 -128.131
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.381.760 -128.131
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.649.791 -118.471
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.731.969 -9.660
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
557.790.109 68.645.445
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.496.049.109 670.097.445
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.938.259.000 -601.452.000
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
250.186.469 175.817.500
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
141.117.675 49.659.557
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
391.304.144 225.477.057
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
694.044.624 50.312.996
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.085.348.768 275.790.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.031.374.513 1.383.051.453
Finansal Yatırımlar
5 1.199.693.951 1.001.222.901
Ticari Alacaklar
4 3.158.680.263 2.371.768.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 204.463.913 223.172.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.954.216.350 2.148.595.974
Diğer Alacaklar
8 41.738.544 32.882.572
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
41.738.544 32.882.572
Türev Araçlar
18 6.759.615 10.507.036
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.120.515 2.541.104
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 2.297.490 381.759
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.823.025 2.159.345
Diğer Dönen Varlıklar
137.796 14.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
137.796 14.584
ARA TOPLAM
6.443.505.197 4.801.987.681
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.443.505.197 4.801.987.681
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
8 182.055.568 205.566.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 182.055.568 205.566.107
Maddi Duran Varlıklar
7 5.483.343 4.337.256
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.158.592 2.959.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 14.262.912 13.746.447
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 6.301.579 3.523.692
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
215.421.705 230.292.965
TOPLAM VARLIKLAR
6.658.926.902 5.032.280.646
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.563.652.246 1.982.158.260
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 113.586 180.503
Banka Kredileri
6,19 42.260 84.393
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
71.326 96.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 2.563.538.660 1.981.977.757
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.766.678 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.558.771.982 1.981.977.757
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 4.692.778
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 4.692.778
Ticari Borçlar
4 2.512.045.106 1.666.353.377
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 27.413.536 55.500.343
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.484.631.570 1.610.853.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 6.258.859 4.805.085
Türev Araçlar
18 25.685.614 27.092.347
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 54.737.231 49.274.024
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.280.388 28.131.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 18.818.858 27.740.157
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 461.530 391.530
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 22.276.706 28.393.039
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.665.243 1.011.702
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.611.463 27.381.337
ARA TOPLAM
5.203.936.150 3.790.900.597
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.203.936.150 3.790.900.597
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.022.862 3.491.895
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.706.636 1.528.708
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.706.636 1.528.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.316.226 1.963.187
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.316.226 1.963.187
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 11.681.771 11.382.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.681.771 11.382.013
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.704.633 14.873.908
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.218.640.783 3.805.774.505
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.440.286.119 1.226.506.141
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.802.123 16.802.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.990.061 -5.282.393
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.990.061 -5.282.393
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 76.732.894 76.732.894
Yasal Yedekler
76.732.894 76.732.894
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 1.058.253.517 611.471.006
Net Dönem Karı veya Zararı
213.487.646 446.782.511
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.440.286.119 1.226.506.141
TOPLAM KAYNAKLAR
6.658.926.902 5.032.280.646


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 8.866.738.780 3.158.719.756
Satışların Maliyeti
11 -8.569.584.446 -2.978.019.804
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
297.154.334 180.699.952
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
-41.811.395 21.280.479
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-41.811.395 21.280.479
BRÜT KAR (ZARAR)
255.342.939 201.980.431
Genel Yönetim Giderleri
13 -83.091.551 -47.322.289
Pazarlama Giderleri
13 -21.034.567 -19.065.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 40.558.573 5.070.758
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
191.775.394 140.663.258
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
191.775.394 140.663.258
Finansman Gelirleri
14 195.966.938 87.746.406
Finansman Giderleri
15 -122.117.446 -43.138.577
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
265.624.886 185.271.087
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-52.137.240 -36.763.866
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -54.974.595 -35.759.069
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 2.837.355 -1.004.797
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
213.487.646 148.507.221
DÖNEM KARI (ZARARI)
213.487.646 148.507.221
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
213.487.646 148.507.221
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 2,67000000 1,86000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
292.332 25.231
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
365.415 31.538
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-73.083 -6.307
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-73.083 -6.307
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
292.332 25.231
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
213.779.978 148.532.452
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
213.779.978 148.532.452http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024026


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9557 Değişim: 0,11%
Düşük 15,9150 19.05.2022 Yüksek 15,9647
Açılış: 15,9384
16,7490 Değişim: 0,37%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,7531
Açılış: 16,6872
932,07 Değişim: 0,20%
Düşük 929,93 19.05.2022 Yüksek 932,97
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.