KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2020 - 18:25
KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.521.433 112.850.260 239.371.693 395.583.408 395.583.408
Transferler
10 112.368.234 -112.850.260 -482.026 -482.026 -482.026
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.914 28.914 28.914 29.252.090 29.252.090 29.281.004 29.281.004
Dönem Karı (Zararı)
29.252.090 29.252.090 29.252.090 29.252.090
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.914 28.914 28.914 28.914 28.914
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -1.642.048 -1.642.048 -1.642.048 61.080.554 238.889.667 29.252.090 268.141.757 424.382.386 424.382.386
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -2.851.765 -2.851.765 -2.851.765 66.597.842 233.372.380 127.255.019 360.627.399 521.175.599 521.175.599
Transferler
10 10.135.052 117.119.967 -127.255.019 -10.135.052 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-412 -412 -412 49.916.567 49.916.567 49.916.155 49.916.155
Dönem Karı (Zararı)
49.916.567 49.916.567 49.916.567 49.916.567
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-412 -412 -412 -412 -412
Kar Payları
-60.523.397 -60.523.397 -60.523.397 -60.523.397
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -2.852.177 -2.852.177 -2.852.177 76.732.894 289.968.950 49.916.567 339.885.517 510.568.357 510.568.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
156.506.268 -47.110.892
Dönem Karı (Zararı)
49.916.567 29.252.090
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
49.916.567 29.252.090
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.629.718 59.028.500
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.699.494 1.348.792
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.389.002 4.859.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.395.095 4.910.449
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -90.560
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-6.093 39.865
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-14.636.302 40.505.094
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-19.260.424 -33.592.501
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.624.122 74.097.595
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-8.538.389 -1.952.179
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.587.784 5.984.593
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
649.424 339.237
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.938.360 5.645.356
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 14.126.457 8.283.043
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.672 -597
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.672 -597
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
153.794.865 -45.804.253
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-763.949 -8.614.189
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
130.297.874 -223.069.889
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
83.399.415 -39.314.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
46.898.459 -183.755.576
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.378.114 -41.237.246
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.638 379.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.382.752 -41.616.264
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.260.711 -652.755
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.715.635 182.081.355
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-59.573.101 2.515.139
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
32.857.466 179.566.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-721.232 4.923.471
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.466.627 9.548.359
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.862.900 982.202
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
396.273 8.566.157
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.047.031 31.216.641
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -135.956
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
36.047.031 31.352.597
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
208.341.150 42.476.337
Ödenen Faiz
-4.560.266 -73.067.235
Alınan Faiz
19.772.422 33.398.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.439.823 -13.299.465
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-51.326.138 -36.137.307
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.281.077 -482.025
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.042.271 -49.553
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 597
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 597
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.042.271 -50.150
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.756.175 -48.510
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -286.096 -1.640
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-175.264.397 414.211.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.500.000 496.886.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-169.241.000 -82.675.000
Ödenen Temettüler
-60.523.397 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.800.400 367.050.555
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.538.389 1.952.179
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.262.011 369.002.734
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
94.893.461 36.233.813
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 82.631.450 405.236.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 158.457.108 131.264.555
Finansal Yatırımlar
5 25.732.505 25.659.347
Ticari Alacaklar
4 865.400.806 995.692.587
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 75.846.611 159.246.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
789.554.195 836.446.561
Diğer Alacaklar
8 24.031.693 33.036.741
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 4.638 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.027.055 33.036.741
Türev Araçlar
18 1.634.649 2.061.573
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.449.839 1.189.128
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 1.369.573 226.240
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.080.266 962.888
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
29.581 1.427
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29.581 1.427
ARA TOPLAM
1.077.736.181 1.188.905.358
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.077.736.181 1.188.905.358
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 166.879 166.879
Diğer Alacaklar
8 46.749.375 53.285.619
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 46.749.375 53.285.619
Maddi Duran Varlıklar
7 5.364.806 4.111.623
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.727.809 2.834.980
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 12.041.388 12.573.981
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 2.365.736 3.294.383
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.415.993 76.267.465
TOPLAM VARLIKLAR
1.151.152.174 1.265.172.823
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 58.186.873 170.516.032
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 3.637.855 988.842
Banka Kredileri
6,19 36.497 988.842
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 3.601.358 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
54.549.018 169.527.190
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
35.315 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
54.513.703 169.527.190
Diğer Finansal Yükümlülükler
88.499 842.717
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
88.499 842.717
Ticari Borçlar
4 530.098.196 516.851.212
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 9.578.745 69.151.846
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
520.519.451 447.699.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 3.353.255 3.135.914
Türev Araçlar
18 3.511.436 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 12.948.050 15.118.348
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.206.164 20.373.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 10.885.304 19.966.727
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 320.860 406.336
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 11.452.404 8.151.775
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.108.914 903.627
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.343.490 7.248.148
ARA TOPLAM
630.844.877 734.989.061
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
630.844.877 734.989.061
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.614.781 3.068.118
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.897.392 1.115.842
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.897.392 1.115.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.717.389 1.952.276
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.717.389 1.952.276
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 6.124.159 5.940.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 6.124.159 5.940.045
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.738.940 9.008.163
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
640.583.817 743.997.224
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
510.568.357 521.175.599
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.802.123 16.802.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.852.177 -2.851.765
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.852.177 -2.851.765
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 76.732.894 66.597.842
Yasal Yedekler
10 76.732.894 66.597.842
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 289.968.950 233.372.380
Net Dönem Karı veya Zararı
49.916.567 127.255.019
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
510.568.357 521.175.599
TOPLAM KAYNAKLAR
1.151.152.174 1.265.172.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 3.546.683.832 393.553.539
Satışların Maliyeti
11 -3.476.863.354 -347.776.915
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.820.478 45.776.624
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 19.986.799 63.472.266
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.986.799 63.472.266
BRÜT KAR (ZARAR)
89.807.277 109.248.890
Genel Yönetim Giderleri
13 -35.251.065 -30.441.518
Pazarlama Giderleri
13 -13.763.336 -8.885.001
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 7.731.462 10.194.218
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.524.338 80.116.589
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.524.338 80.116.589
Finansman Gelirleri
14 23.792.312 34.011.162
Finansman Giderleri
15 -8.273.626 -76.592.618
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.043.024 37.535.133
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.126.457 -8.283.043
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -13.244.766 -7.975.005
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -881.691 -308.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
49.916.567 29.252.090
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
49.916.567 29.252.090
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
49.916.567 29.252.090
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,62000000 0,37000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-412 28.914
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-515 36.143
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
103 -7.229
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
103 -7.229
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-412 28.914
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.916.155 29.281.004
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
49.916.155 29.281.004http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840411


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.528 Değişim: -1,49% Hacim : 22.617 Mio.TL Son veri saati : 16:51
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4237 Değişim: 0,76%
Düşük 7,3627 22.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0366 Değişim: 0,68%
Düşük 8,9597 22.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
439,86 Değişim: -0,74%
Düşük 438,56 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.