KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 18:19
KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 16.802.123 -1.876.921 -1.876.921 -1.876.921 61.080.554 70.709.348 55.812.085 126.521.433 232.527.189 232.527.189
Transferler
10 0 0 0 55.812.085 -55.812.085 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -95.994 -95.994 -95.994 0 0 89.733.642 89.733.642 89.637.648 89.637.648
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 89.733.642 89.733.642 89.733.642 89.733.642
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -95.994 -95.994 -95.994 0 0 0 0 -95.994 -95.994
Sermaye Arttırımı
10 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000 50.000.000
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -1.972.915 -1.972.915 -1.972.915 61.080.554 126.521.433 89.733.642 216.255.075 372.164.837 372.164.837
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.521.433 112.850.260 239.371.693 395.583.408 395.583.408
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 -482.025 0 -482.025 -482.025 -482.025
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.039.408 112.850.260 238.889.668 395.101.383 395.101.383
Transferler
10 0 0 0 0 0 5.517.288 107.332.972 -112.850.260 -5.517.288 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -375.307 -375.307 -375.307 0 0 92.088.902 92.088.902 91.713.595 91.713.595
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 92.088.902 92.088.902 92.088.902 92.088.902
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -375.307 -375.307 -375.307 0 0 0 0 -375.307 -375.307
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -2.046.269 -2.046.269 -2.046.269 66.597.842 233.372.380 92.088.902 325.461.282 486.814.978 486.814.978


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.717.763 72.147.954
Dönem Karı (Zararı)
92.088.902 89.733.642
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
117.768.222 26.216.382
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.392.561 1.725.458
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.377.663 11.146.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.206.977 11.140.041
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
183.350 6.880
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-12.664
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
82.577.488 1.852.241
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-89.433.823 -111.641.100
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
172.011.311 113.493.341
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.193.282 -13.349.402
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.385.370 -25.219
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.733.224 447
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.652.146 -25.666
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 25.998.074 24.867.786
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.088 -1.403
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.088 -1.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.232.744 -6.624.290
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.975.472 15.308.410
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-310.204.399 -125.516.560
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-135.292.544 160.471.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-174.911.855 -285.987.592
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.122.462 -3.987.789
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
403.976 12.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-71.526.438 -3.999.957
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.222.687
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-801.012 -1.095.601
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
327.239.540 111.940.133
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-70.161.143 75.492.978
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
397.400.683 36.447.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
29.522 505.965
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.601.539 -4.862.184
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.144.070 -25.497
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.457.469 -4.836.687
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-139.351
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
161.624.380 109.325.734
Alınan Temettüler
122.720 1.789.672
Ödenen Faiz
-165.170.565 -113.446.380
Alınan Faiz
88.335.451 105.551.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.105.392 -10.512.903
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.951.370 -20.559.866
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.137.461
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-210.061 -5.977.470
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.919 10.227
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -211.980 -5.987.697
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -161.131 -722.505
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -50.849 -5.265.192
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
698.882.000 -83.527.869
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 50.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 50.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
781.557.000 11.395.657
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-82.675.000 -144.923.526
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
752.389.702 -17.357.385
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-15.761.440 13.349.402
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
736.628.262 -4.007.983
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.233.813 559.405.927
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 772.862.075 555.397.944


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 797.735.881 46.247.530
Finansal Yatırımlar
5 43.013.191 35.184.802
Ticari Alacaklar
4 863.546.436 553.329.372
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 137.607.393 2.314.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
725.939.043 551.014.522
Diğer Alacaklar
8 103.871.213 37.041.013
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 5.297 409.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
103.865.916 36.631.740
Türev Araçlar
18 25.172.466 434.283
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.453.252 925.204
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 638.281 215.301
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
814.971 709.903
Diğer Dönen Varlıklar
25.483 3.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25.483 3.156
ARA TOPLAM
1.834.817.922 673.165.360
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.834.817.922 673.165.360
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 166.879 164.965
Diğer Alacaklar
8 37.967.549 33.652.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 37.967.549 33.652.926
Maddi Duran Varlıklar
7 4.561.059 5.870.627
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.867.184
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 11.817.871 14.304.404
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 2.846.411
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.380.542 56.839.333
TOPLAM VARLIKLAR
1.893.198.464 730.004.693
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 789.763.814 82.717.702
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 2.068.357 74.932
Banka Kredileri
6,19 982.700 74.932
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 1.085.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
787.695.457 82.642.770
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
787.695.457 82.642.770
Diğer Finansal Yükümlülükler
5.160.943 309.323
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5.160.943 309.323
Ticari Borçlar
4 560.280.178 219.147.323
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 21.394.410 91.555.553
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
538.885.768 127.591.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 3.170.616 2.719.927
Türev Araçlar
18 149.406 18.091
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 11.010.214 3.824.739
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.349.983 17.668.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 15.960.543 17.041.066
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 389.440 627.259
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 9.717.825 3.718.255
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 593.498 357.196
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.124.327 3.361.059
ARA TOPLAM
1.395.602.979 330.123.685
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.395.602.979 330.123.685
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.046.630
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.092.408
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.092.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.954.222
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.954.222
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 4.948.841 4.297.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 4.948.841 4.297.600
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.785.036
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.780.507 4.297.600
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.406.383.486 334.421.285
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
486.814.978 395.583.408
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.802.123 16.802.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.046.269 -1.670.962
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.046.269 -1.670.962
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 66.597.842 61.080.554
Yasal Yedekler
10 66.597.842 61.080.554
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 233.372.380 126.521.433
Net Dönem Karı veya Zararı
92.088.902 112.850.260
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
486.814.978 395.583.408
TOPLAM KAYNAKLAR
1.893.198.464 730.004.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 1.749.680.263 3.828.900.865 273.977.893 274.011.151
Satışların Maliyeti
11 -1.612.848.357 -3.684.879.968 -221.727.348 -229.246.001
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
136.831.906 144.020.897 52.250.545 44.765.150
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
169.043.602 65.705.932 14.871.042 29.967.375
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11 169.043.602 65.705.932 14.871.042 29.967.375
BRÜT KAR (ZARAR)
305.875.508 209.726.829 67.121.587 74.732.525
Genel Yönetim Giderleri
13 -91.471.960 -74.840.741 -29.967.773 -25.670.436
Pazarlama Giderleri
13 -28.155.413 -22.635.060 -8.898.893 -7.255.250
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 7.766.169 11.825.640 63.894 6.696.511
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
194.014.304 124.076.668 28.318.815 48.503.350
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
194.014.304 124.076.668 28.318.815 48.503.350
Finansman Gelirleri
14 101.484.533 111.641.100 32.504.459 44.272.852
Finansman Giderleri
15 -177.411.861 -121.116.340 -22.234.548 -51.746.530
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
118.086.976 114.601.428 38.588.726 41.029.672
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.998.074 -24.867.786 -8.495.210 -8.935.337
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -20.136.844 -25.607.967 -17.294.915 -9.676.100
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -5.861.230 740.181 8.799.705 740.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
92.088.902 89.733.642 30.093.516 32.094.335
DÖNEM KARI (ZARARI)
92.088.902 89.733.642 30.093.516 32.094.335
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
92.088.902 89.733.642 30.093.516 32.094.335
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,15000000 1,42000000 0,38000000 0,40000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-375.307 -95.994 -42.979 93.898
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-469.134 -119.992 -53.724 117.373
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
93.827 23.998 10.745 -23.475
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
93.827 23.998 10.745 -23.475
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-375.307 -95.994 -42.979 93.898
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.713.595 89.637.648 30.050.537 32.188.233
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
91.713.595 89.637.648 30.050.537 32.188.233http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794602


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 1,22% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,7037 Değişim: 2,98%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,8304
Açılış: 13,3069
15,5302 Değişim: 3,09%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,6769
Açılış: 15,064
775,59 Değişim: 1,87%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 785,91
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.