KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.04.2018 - 18:17
KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 16.802.123 -1.603.466 -1.603.466 -1.603.466 59.230.554 60.926.449 31.632.899 196.988.559 196.988.559
Transferler
1.850.000 29.782.899 -31.632.899 -1.850.000 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.336.913 12.336.913 12.336.913 12.336.913
Dönem Karı (Zararı)
12.336.913 12.336.913 12.336.913 12.336.913
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 16.802.123 -1.603.466 -1.603.466 -1.603.466 61.080.554 70.709.348 12.336.913 83.046.261 189.325.472 189.325.472
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 16.802.123 -1.876.921 -1.876.921 -1.876.921 61.080.554 70.709.348 55.812.085 126.521.433 232.527.189 232.527.189
Transferler
55.812.085 -55.812.085 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.402 -8.402 -8.402 25.021.400 25.021.400 25.012.998 25.012.998
Dönem Karı (Zararı)
25.021.400 25.021.400 25.021.400 25.021.400
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.402 -8.402 -8.402 -8.402 -8.402
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 16.802.123 -1.885.323 -1.885.323 -1.885.323 61.080.554 126.521.433 25.021.400 25.021.400 257.540.187 257.540.187


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.944.578 -90.123.548
Dönem Karı (Zararı)
25.021.400 12.336.913
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.671.289 6.013.114
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 556.215 466.806
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.865.142 2.900.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.881.102 2.815.317
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-15.960 84.800
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.531.237 367.767
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-33.652.250 -23.850.939
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28.121.013 24.218.706
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.841.498 -370.221
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.468.169 -485.641
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-444.127 -406.392
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.024.042 -79.249
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 7.098.789 3.133.283
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.953 1.003
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-7.953 1.003
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.147.006 -90.009.930
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.228.473 310.624
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.277.277 -129.252.514
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28.665.014 -21.331.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.387.737 -107.921.105
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
48.597.366 -31.130.389
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-845.041 78.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
49.442.407 -31.208.990
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.202.784 -233.882
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-749.114 -765.965
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.467.842 65.700.076
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.006.867 -7.010.356
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-63.474.709 72.710.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.653.434 2.013.307
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.312.989 2.812.212
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.535 602.789
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.321.524 2.209.423
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-119.449 536.601
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.545.683 -71.659.903
Alınan Temettüler
333.227
Ödenen Faiz
-28.121.013 -24.218.706
Alınan Faiz
34.452.996 25.135.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.472.949 -9.373.599
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-20.682.522 -10.006.535
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.832.608 -364.085
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.634 1.308
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.634 1.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.842.242 -365.393
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.572.496 -212.807
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-269.746 -152.586
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-241.242.530 279.584.554
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.270.996 591.806.052
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-298.513.526 -292.221.498
Ödenen Temettüler
-20.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-245.019.716 189.096.921
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.841.498 370.221
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-242.178.218 189.467.142
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
559.405.927 467.044.869
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 317.227.709 656.512.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 319.173.798 562.485.989
Finansal Yatırımlar
5 45.562.790 39.890.190
Ticari Alacaklar
4 793.620.675 796.897.952
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 137.658.442 166.323.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
655.962.233 630.574.496
Diğer Alacaklar
8 33.098.213 65.850.641
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 940.974 95.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
32.157.239 65.754.708
Türev Araçlar
1.093.274 1.272.016
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
1.093.274 1.272.016
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.374.535 625.421
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,18 996.403 140.173
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
378.132 485.248
Diğer Dönen Varlıklar
60.767 1.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
60.767 1.222
ARA TOPLAM
1.193.984.052 1.467.023.431
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.193.984.052 1.467.023.431
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 164.965 164.965
Diğer Alacaklar
8 18.005.923 19.206.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 18.005.923 19.206.813
Maddi Duran Varlıklar
7 8.867.789 7.627.685
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 2.690.928 2.646.686
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 1.631.777 2.751.637
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.361.382 32.397.786
TOPLAM VARLIKLAR
1.225.345.434 1.499.421.217
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 493.369.883 736.320.468
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,18 45.337 36.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
493.324.546 736.283.666
Diğer Finansal Yükümlülükler
2.960.373 13.400.075
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
2.960.373 13.400.075
Ticari Borçlar
4 445.139.373 487.607.215
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 31.497.192 10.490.325
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
413.642.181 477.116.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.000.430 2.840.345
Türev Araçlar
69.232 188.681
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
69.232 188.681
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 3.488.245 3.340.753
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.005.345 14.269.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 6.908.945 13.561.780
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
-1.885.323 -1.876.921
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.885.323 -1.876.921
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 61.080.554 61.080.554
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 126.521.433 70.709.348
Net Dönem Karı veya Zararı
25.021.400 55.812.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
257.540.187 232.527.189
TOPLAM KAYNAKLAR
1.225.345.434 1.499.421.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 2.317.300.655 1.660.547.454
Satışların Maliyeti
11 -2.266.401.654 -1.630.467.878
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.899.001 30.079.576
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 8.256.862 8.641.898
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.256.862 8.641.898
BRÜT KAR (ZARAR)
11 59.155.863 38.721.474
Genel Yönetim Giderleri
13 -24.301.894 -19.762.187
Pazarlama Giderleri
13 -6.855.625 -5.091.173
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.200.060 2.730.296
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.198.404 16.598.410
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-404.281
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.794.123 16.598.410
Finansman Gelirleri
14 34.676.292 24.173.138
Finansman Giderleri
15 -31.350.226 -25.301.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.120.189 15.470.196
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.098.789 -3.133.283
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -5.976.829 -1.878.568
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -1.121.960 -1.254.715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.021.400 12.336.913
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.021.400 12.336.913
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.021.400 12.336.913
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,83000000 0,41000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.402 22.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.502 28.259
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.100 -5.652
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.100 -5.652
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.402 22.607
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.012.998 12.359.520
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.012.998 12.359.520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678616


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.452 Değişim: -0,61% Hacim : 6.141 Mio.TL Son veri saati : 11:17
Düşük 1.442 11.05.2021 Yüksek 1.454
Açılış: 1.448
8,2991 Değişim: 0,33%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3223
Açılış: 8,2722
10,1058 Değişim: 0,67%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1341
Açılış: 10,0384
489,67 Değişim: 0,24%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.