" />

KAP ***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 23:06
KAP ***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 50.083.699 148.784.415
Satışların Maliyeti
30 -52.115.104 -140.959.722
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.031.405 7.824.693
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.031.405 7.824.693
Genel Yönetim Giderleri
32 -13.061.448 -12.356.558
Pazarlama Giderleri
32 -89.906 -356.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 5.197.607 6.998.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -12.381.301 -1.653.138
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.366.453 457.155
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 0 1.006.276
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 0 -1.170.922
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-2.964.097 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
199.361 4.227.232
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-25.131.189 4.519.741
Finansman Giderleri
36 -835.317 -804.790
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-25.966.506 3.714.951
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.948.052 -686.305
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -407.826 -808.033
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 4.355.878 121.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.018.454 3.028.646
DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.018.454 3.028.646
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-572.930 -841.511
Ana Ortaklık Payları
-21.445.524 3.870.157
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.740.810 2.785.335
Dönem Karı (Zararı)
-22.018.454 3.028.646
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.179.441 6.545.057
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 4.698.366 5.487.955
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.717.214 377.788
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,9 7.010.309 377.788
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 706.905 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.357 871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 -1.357 871
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-286.730 -7.862
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
58.503 2.283
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-345.233 -10.145
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 -3.948.052 686.305
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
21.291.197 -5.715.912
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.284 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.723.793 24.084.884
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 5.821.770 -241.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.097.977 24.326.454
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.632.354 -9.222.849
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 8.448.366 -1.056.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 8.183.988 -8.166.442
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.073.062 -1.165.347
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.391 -1.381.906
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -733.230 874.835
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 801.621 -2.256.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 1.372.733 -25.796.324
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.621.770 3.579.699
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -145.101 965.884
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.476.669 2.613.815
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.193.042 4.185.931
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.452.184 3.857.791
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 429.911 -959.459
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-141.285 -112.997
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.808.006 -10.175.832
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
43 -199.361 -5.477.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,17 38.586 -6.429.457
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -2.647.231 1.730.857
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.567.794 -7.587.638
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -1.974.893
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
29 0 -1.974.893
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
43 -7.381.651 -5.312.853
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11.837 0
Ödenen Temettüler
-197.980 -282.114
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -17.778
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.634.990 -14.978.135
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.634.990 -14.978.135
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48 2.800.401 17.778.536
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48 165.411 2.800.401


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
48 165.411 2.800.401
Finansal Yatırımlar
4.284 0
Ticari Alacaklar
25.518.056 34.625.561
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 435.510 6.257.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 25.082.546 28.368.281
Diğer Alacaklar
12.961.242 30.871.959
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,9 8.504.732 17.950.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.456.510 12.921.831
Stoklar
10 10.170.028 9.803.871
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.108.052 6.627.587
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.571 44.642
Diğer Dönen Varlıklar
28 1.996.731 1.976.432
ARA TOPLAM
55.925.375 86.750.453
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.925.375 86.750.453
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 3.001
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 3.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
43 5.676.593 5.477.232
Maddi Duran Varlıklar
14 27.640.915 28.532.109
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 116.666 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.748.954 14.947.481
Şerefiye
18 7.003.531 7.003.531
Lisanslar
17 812.194 812.194
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 5.933.229 7.131.756
Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 124.064
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38 4.283.914 693.567
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.467.042 49.777.454
TOPLAM VARLIKLAR
107.392.417 136.527.907
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
43 340.524 6.637.900
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
43 7.776.921 10.025.539
Diğer Finansal Yükümlülükler
2,43 16.728 0
Ticari Borçlar
4.057.123 3.930.229
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 328.739 1.061.969
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.728.384 2.868.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 8.442.367 7.286.523
Diğer Borçlar
1.311.114 3.932.884
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,9 908.449 1.053.550
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 402.665 2.879.334
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 591.003 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 3 20.989
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.745 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 16.745 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 3.508.211 1.567.796
ARA TOPLAM
26.060.739 33.401.860
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.060.739 33.401.860
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
43 1.365.017 200.674
Diğer Finansal Yükümlülükler
2,43 111.775 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
76.213 94.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 76.213 94.315
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 0 784.092
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.553.005 1.079.081
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.613.744 34.480.941
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
75.984.383 97.855.243
Ödenmiş Sermaye
29 41.365.000 41.365.000
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -3.105.834 -3.105.834
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.895.970 35.895.970
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.552.234 6.604.093
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.552.234 6.604.093
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 6.692.000 6.692.000
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -139.766 -87.907
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 5.588.288 5.476.770
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 11.134.249 7.749.087
Net Dönem Karı veya Zararı
39 -21.445.524 3.870.157
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 3.794.290 4.191.723
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
79.778.673 102.046.966
TOPLAM KAYNAKLAR
107.392.417 136.527.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 37.000.000 -1.130.941 35.913.748 6.678.692 -49.072 4.895.638 6.456.027 6.521.305 96.285.397 5.046.883 101.332.280
Diğer Düzeltmeler
13.308 13.308 13.308
Transferler
29 588.492 5.932.813 -6.521.305
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
39 3.870.157 3.870.157 -841.511 3.028.646
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Arttırımı
4.365.000 -4.365.000
Kar Payları
-282.114 -282.114 -282.114
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.974.893 -1.974.893 -1.974.893
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-17.778 -17.778 -17.778
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
13.648 -7.360 7.361 13.649 -13.649 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-52.483 -52.483 -52.483
Dönem Sonu Bakiyeler
41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -87.907 5.476.770 7.749.087 3.870.157 97.855.243 4.191.723 102.046.966
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -87.907 5.476.770 7.749.087 3.870.157 97.855.243 4.191.723 102.046.966
Transferler
29 3.870.157 -3.870.157 0 0
Dönem Karı (Zararı)
39 -21.445.524 -21.445.524 -572.930 -22.018.454
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.859 -51.859 -22.388 -74.247
Kar Payları
111.518 -309.498 -197.980 -197.980
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-175.497 -175.497 197.885 22.388
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -139.766 5.588.288 11.134.249 -21.445.524 75.984.383 3.794.290 79.778.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.018.454 3.028.646
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-74.247 -52.483
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-92.808 -67.285
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.561 14.802
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-74.247 -52.483
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.092.701 2.976.163
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-572.930 -841.511
Ana Ortaklık Payları
-21.519.771 3.817.674http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826709


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.