KAP ***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 19:49
KAP ***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 40.359.896 131.930.274 8.770.594 17.286.536
Satışların Maliyeti
30 -40.861.629 -124.897.361 -9.256.279 -17.460.524
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-501.733 7.032.913 -485.685 -173.988
BRÜT KAR (ZARAR)
-501.733 7.032.913 -485.685 -173.988
Genel Yönetim Giderleri
32 -5.208.258 -9.515.907 -1.558.718 -2.874.646
Pazarlama Giderleri
32 -73.900 -310.125 -7.961 -85.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 4.735.031 6.519.502 2.065.868 3.046.246
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -575.289 -951.376 234.067 -597.060
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.624.149 2.775.007 247.571 -685.186
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 0 1.006.276 0 800.054
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 0 -1.170.923 0 -1.092.538
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-354.622 0 -354.622 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.975.718 3.007.716 -109.335 706.250
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.053 5.618.076 -216.386 -271.420
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
36 -651.111 -1.733.874 -18.796 -399.778
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-654.164 3.884.202 -235.182 -671.198
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
38 245.924 -891.693 106.200 2.506
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -314.277 -816.938 93.546 -5.418
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 560.201 -74.755 12.654 7.924
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-408.240 2.992.509 -128.982 -668.692
DÖNEM KARI (ZARARI)
-408.240 2.992.509 -128.982 -668.692
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
78.712 -501.032 -50.996 -87.850
Ana Ortaklık Payları
-486.952 3.493.541 -77.986 -580.842
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.955.346 864.654
Dönem Karı (Zararı)
-408.240 2.992.509
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.869.479 5.050.604
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 3.686.417 4.181.914
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 -9.250
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-561.764 -23.003
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
53.035 2.283
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-614.799 -25.286
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 -245.924 891.693
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.229.010 -6.143.416
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.284 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.798.463 25.210.173
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 3.169.787 1.276.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -6.968.250 23.934.122
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.628.918 -9.003.159
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -908.645 -1.795.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 4.537.563 -7.207.883
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -3.845.199 1.203.872
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.115 -1.875.885
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -681.638 145.124
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 625.523 -2.021.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 4.183.678 -26.607.130
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.865.508 4.479.229
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 6.033.214 3.945.303
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.167.706 533.926
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.254.967 449.484
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.690.249 1.899.697
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 343.758 -942.069
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-78.661 -92.974
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.319.522 -7.218.858
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
47 -1.975.718 -4.257.716
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,17 267.576 -4.691.998
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -611.380 1.730.856
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.181.064 -7.648.939
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -1.974.893
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
29 0 -1.974.893
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
43 -9.992.552 -5.656.268
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.540
Ödenen Temettüler
-190.052
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-17.778
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.545.240 -14.003.143
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.545.240 -14.003.143
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.800.401 17.778.536
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
255.161 3.775.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
48 255.161 2.800.401
Finansal Yatırımlar
4.284 0
Ticari Alacaklar
39.038.823 34.625.561
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 3.087.493 6.257.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 35.951.330 28.368.281
Diğer Alacaklar
27.246.042 30.871.959
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,9 18.858.773 17.950.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.387.269 12.921.831
Stoklar
10 13.649.070 9.803.871
Peşin Ödenmiş Giderler
5.346.727 6.627.587
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.346.727 6.627.587
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
409.389 44.642
Diğer Dönen Varlıklar
2.016.431 1.976.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
28 2.016.431 1.976.432
ARA TOPLAM
87.965.927 86.750.453
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
87.965.927 86.750.453
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 3.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 3.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
43 7.452.950 5.477.232
Maddi Duran Varlıklar
14 26.115.944 28.532.109
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 78.196 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.021.033 14.947.481
Şerefiye
18 7.003.531 7.003.531
Lisanslar
17 812.194 812.194
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.205.308 7.131.756
Peşin Ödenmiş Giderler
0 124.064
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 124.064
Ertelenmiş Vergi Varlığı
693.567
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.150.001 49.777.454
TOPLAM VARLIKLAR
136.115.928 136.527.907
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
43 79.736 6.637.900
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
79.736 6.637.900
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2,43 79.736 6.637.900
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
43 6.871.561 10.025.539
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.871.561 10.025.539
Ticari Borçlar
3.927.149 3.930.229
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 380.331 1.061.969
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.546.818 2.868.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 11.358.323 7.286.523
Diğer Borçlar
8.798.392 3.932.884
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,9 7.086.764 1.053.550
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.711.628 2.879.334
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
541.090 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 541.090 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 314.277 20.989
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.891 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 22.891 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 2.847.128 1.567.796
ARA TOPLAM
34.760.547 33.401.860
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.760.547 33.401.860
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 200.674
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
43 0 200.674
Uzun Vadeli Karşılıklar
85.065 94.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 85.065 94.315
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 6.211 784.092
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.276 1.079.081
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.851.823 34.480.941
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
96.795.786 97.855.243
Ödenmiş Sermaye
29 41.365.000 41.365.000
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -3.105.834 -3.105.834
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.895.970 35.895.970
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.583.304 6.604.093
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.583.304 6.604.093
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 6.692.000 6.692.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -108.696 -87.907
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.588.288 5.476.770
Yasal Yedekler
29 5.588.288 5.476.770
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 10.959.188 7.749.087
Net Dönem Karı veya Zararı
39 -490.130 3.870.157
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 4.468.319 4.191.723
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
101.264.105 102.046.966
TOPLAM KAYNAKLAR
136.115.928 136.527.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 37.000.000 -1.130.941 35.913.748 6.678.692 -49.072 4.895.638 6.456.027 6.521.305 96.285.397 5.046.883 101.332.280
Diğer Düzeltmeler
13.308
Transferler
29 588.492 5.932.813 -6.521.305
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
39 3.493.541 3.493.541 -501.032 2.992.509
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Arttırımı
4.365.000 -4.365.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.974.893 -1.974.893 -1.974.893
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-17.778 -17.778 -17.778
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
12.882 -7.361 7.362 12.883 -12.883 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-50.311 -50.311 -50.311
Dönem Sonu Bakiyeler
41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -86.501 5.476.769 8.031.202 3.493.541 97.762.147 4.532.968 102.295.115
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -87.907 5.476.770 7.749.087 3.870.157 97.855.243 4.191.723 102.046.966
Transferler
29 111.518 3.870.157 -3.870.157
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
39 -20.789 -490.130 -510.919 78.712 -432.207
Kar Payları
-301.570 -190.052 -190.052
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
29 -358.486 -358.486 197.884 -160.602
Dönem Sonu Bakiyeler
41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -108.696 5.588.288 10.959.188 -490.130 96.795.786 4.468.319 101.264.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-408.240 2.992.509 -128.982 -668.692
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-23.967 -50.308 21.745 -10.878
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-29.958 -64.497 27.182 -13.946
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.991 14.189 -5.437 3.068
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.967 -50.308 21.745 -10.878
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-432.207 2.942.201 -107.237 -679.570
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
78.712 -501.032 -50.996 -87.850
Ana Ortaklık Payları
-510.919 3.443.233 -56.241 -591.720http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798290


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: -1,18% Hacim : 34.267 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.391 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5743 Değişim: 0,21%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,5774
Açılış: 15,5411
16,2750 Değişim: 0,21%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,2868
Açılış: 16,2402
913,19 Değişim: 0,24%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 913,60
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.